Lees het Manifest van VluchtelingenWerk Nederland

Manifest van VluchtelingenWerk

De komst van grote aantallen vluchtelingen stelt Nederland voor een forse uitdaging. In een Manifest presenteren we een nieuwe aanpak. Daarin staat de participatie van vluchtelingen centraal, zonder afbreuk te doen aan onze verworvenheden.