Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken je graag bij ons werk. Wil je onze maandelijkse update met nieuws, persoonlijke verhalen en bijzondere acties niet missen? Hieronder schrijf je je in voor onze digitale nieuwsbrief. Nieuwsgierig? Bekijk een voorbeeld.

?VluchtelingenWerk Nederland gaat zorgvuldig om met je privacy

Persoonlijk verhaal

vrijdag 5 april 2013

Asielzoekers Vluchtkerk gaan door met protest

Vanmiddag moeten de asielzoekers die de winter in de Vluchtkerk hebben doorgebracht de locatie verlaten. Met de eigenaar was afgesproken dat ze de kerk tot en met maart mochten gebruiken. Vanwege de kou had de eigenaar deze periode nog met een aantal dagen verlengd tot vandaag. De asielzoekers hebben een nieuw tentenkamp aangekondigd omdat ze als groep zichtbaar willen blijven. VluchtelingenWerk heeft er begrip voor dat de groep bij elkaar wil blijven om zo het protest voort te kunnen zetten. Tegelijkertijd maken we ons wel zorgen over de kwetsbaarheid van deze mensen.

Opvang met perspectief

Werken aan terugkeer doe je niet vanaf de straat. Onze ervaring is dat het ongeveer een jaar duurt voordat de knop om is bij mensen, voordat ze zich weer op een leven in het land van herkomst hebben ingesteld. Maar het is en blijft maatwerk. VluchtelingenWerk vindt dat deze mensen opvang met perspectief nodig hebben. Perspectief op veilige terugkeer, of op een vergunning en daarmee integratie in onze samenleving. Het vinden van nieuw perspectief kan pas als mensen niet alleen maar bezig zijn met overleven. Naar schatting zijn er 45.000 uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat staan.

Probleem kleiner maken

Je zal het probleem nooit helemaal op kunnen lossen, maar je kunt het wel kleiner maken. VluchtelingenWerk blijft aandacht vragen voor een zorgvuldige asielprocedure, met name voor de volgende onderwerpen:

 • Geloofwaardigheid
  De IND twijfelt al snel aan de geloofwaardigheid van een asielverhaal, zeker als je geen documenten bij je hebt. Van de asielzoeker wordt immers verwacht dat hij zijn verhaal kan onderbouwen met documenten. Vaak zijn die echter tijdens de vlucht verloren gegaan. Indien afgewezen, mag een rechter slechts kijken of de overheid haar werk goed heeft gedaan en niet zelf het vluchtverhaal beoordelen. Dat moet echt anders, vindt VluchtelingenWerk.

 • Landen te snel veilig verklaard
  Daarnaast worden landen waar oorlog en geweld heerst, te snel veilig verklaard. Mensen krijgen daardoor geen bescherming meer, terwijl ze daar volgens de Verenigde Naties wel recht op hebben. Zo is het zorgelijk dat Nederland delen van Somalië en Irak veilig acht, terwijl daar dagelijks burgerslachtoffers vallen.

 • Tijdens hele procedure opvang
  Verder krijgen asielzoekers niet tijdens de hele procedure opvang. Een maand na afwijzing van het asielverzoek wordt de opvang beëindigd. Dat is veel te snel, want mensen zijn vaak nog niet klaar met hun gerechtelijke procedure. Ook het verkrijgen van de juiste uitreispapieren neemt vaak meer tijd in beslag.

 • Soms kunnen mensen niet terug
  De overheid benadrukt dat terugkeer de eigen verantwoordelijkheid is van de asielzoeker. Deels waar. Maar terugkeer is weerbarstig en moeilijk te realiseren, bijvoorbeeld omdat landen van herkomst niet meewerken. We moeten er dan in berusten dat mensen buiten hun schuld niet kunnen vertrekken. De criteria voor het verkrijgen van een 'buitenschuld'-vergunning zouden verruimd moeten worden.

 • Nu aandacht voor achterkant asielprocedure
  De tentenkampen zijn slechts het topje van de ijsberg. In Nederland belanden dagelijks mensen op straat en leveren risico's op voor zichzelf en hun omgeving. Dit blijvend negeren lost niets op: werken aan terugkeer doe je immers niet vanaf de straat! Daarom is het, na alle aandacht voor de voorkant van de asielprocedure, nu tijd dat aandacht uitgaat naar het sluitend krijgen van de achterkant, zodat mensen niet langer noodgedwongen op straat leven en in en uit vreemdelingendetentie gaan.

Update: asielzoekers mogen nog in Vluchtkerk blijven

Vanmiddag is bekend geworden dat de asielzoekers nog even mogen blijven in de Vluchtkerk. De burgemeester heeft erop aangedrongen de overeenkomst kort te verlengen, ook vanwege de kou buiten. Komende week is er een gesprek tussen de eigenaar van de kerk en de burgemeester over de termijn waarop de bewoners weg moeten. De gemeente wil dat er per persoon wordt bekeken wat een mogelijke oplossing is. De mensen die ziek zijn, krijgen verder het nadrukkelijke aanbod zich te melden bij de GGD voor hulp. VluchtelingenWerk vindt het positief dat de asielzoekers niet op straat of in een tent hoeven te zitten en dat er gekeken gaat worden naar medische problematiek.

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit met anderen