Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken je graag bij ons werk. Wil je onze maandelijkse update met nieuws, persoonlijke verhalen en bijzondere acties niet missen? Hieronder schrijf je je in voor onze digitale nieuwsbrief. Nieuwsgierig? Bekijk een voorbeeld.

?VluchtelingenWerk Nederland gaat zorgvuldig om met je privacy

Persoonlijk verhaal

dinsdag 7 november 2017

Nieuw regeerakkoord met gevolgen voor gemeenten

VluchtelingenWerk Nederland hield op woensdag 25 oktober een bijeenkomst in Den Haag met Kamerleden, ambtenaren, deskundigen en NGO’s om te praten over de plannen van het kabinet en de gevolgen voor vluchtelingen. Een panel van deskundigen analyseerde de thema's asiel en integratie uit het regeerakkoord. Daarbij stonden zij stil bij de mogelijke gevolgen daarvan.

Gemeenten
De onderwerpen rechtsbijstand, verhoging taaleis bij inburgering en begeleide toegang tot de verzorgingsstaat kwamen ruimschoots aan de orde. Het voornemen van het Kabinet is om vluchtelingen na statusverlening de eerste twee jaar voorzieningen in natura aan te bieden. Gemeenten lijken hierdoor meer verantwoordelijkheid te krijgen. Hoe de gemeenten hier invulling aan gaan geven en binnen welke kaders dit daadwerkelijk mogelijk is, is nog niet duidelijk. Een aantal sprekers gaf aan dat dit kansen kan bieden om het integratiebeleid voor vluchtelingen te verbeteren. Daarbij is maatwerk volgens VluchtelingenWerk heel belangrijk.

Wij willen graag met gemeenten in gesprek gaan om te kijken hoe dit beleid zo effectief mogelijk binnen de eigen gemeente kan worden ingezet. Op zo’n manier dat de integratie van deze nieuwe inwoners zo succesvol en duurzaam mogelijk plaats vindt. Stuur ons een e-mail om een afspraak, dan gaan we graag in gesprek. Mail naar gemeenteraadsverkiezingen@vluchtelingenwerk.nl

Onze reactie op het regeerakkoord is hier te lezen.

Deel dit met anderen