Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken je graag bij ons werk. Wil je onze maandelijkse update met nieuws, persoonlijke verhalen en bijzondere acties niet missen? Hieronder schrijf je je in voor onze digitale nieuwsbrief. Nieuwsgierig? Bekijk een voorbeeld.

?VluchtelingenWerk Nederland gaat zorgvuldig om met je privacy

Persoonlijk verhaal

dinsdag 12 december 2017

Nieuwe inwoners van Uithoorn ondertekenen de Participatieverklaring

Op vrijdag 1 december hebben 14 Eritrese statushouders een driedaagse training afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. De training werd gegeven door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland in opdracht van de gemeente Uithoorn. Wethouder Ria Zijlstra was aanwezig bij de feestelijke afsluiting om de participatieverklaringen aan de deelnemers te overhandigen.

Vrij om je mening te geven en gelijkwaardigheid

Tijdens de uitreiking heette de wethouder de Eritrese statushouders welkom in Uithoorn. Ook de deelnemers zelf kwamen aan het woord. Zij gaven aan dankbaar te zijn voor een nieuwe thuis in de gemeente Uithoorn. Allen zijn druk bezig de Nederlandse taal aan het leren. Daarnaast doen een aantal parttime vrijwilligerswerk. De voorlichting die zij kregen tijdens de training werd zeer gewaardeerd. Het is goed om te weten wat belangrijk is in Nederland, en hoe we daar vorm aan geven. Eritreeërs zijn opgegroeid in een dictatuur waar zwijgen de beste overlevingsstrategie is. Dat je hier vrij bent om je mening te geven, en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaat wordt door de deelnemers op grote waarde geschat.

Participatieverklaring en voorlichting

Iedere statushouder die zich vanaf 1 januari 2016 gevestigd heeft in een Nederlandse gemeente dient de participatieverklaring te ondertekenen. Door middel van het ondertekenen van de verklaring geeft de vluchteling aan kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te respecteren. Verder verklaart de vluchteling actief een bijdrage te zullen leveren aan de Nederlandse samenleving.

Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit

Gemeenten dienen volgens het bestuursakkoord voorlichting te geven over de thema's die in de participatieverklaring naar voren komen. Deze voorlichting wordt door VluchtelingenWerk verzorgd. De deelnemers wisselen hun ideeën uit over de kernwaarden Vrijheid, Gelijkheid en Solidariteit. Er wordt gekeken hoe deze kernwaarden in de grondwet zijn verankerd. Vluchtelingen maken kennis met de manier waarop de Nederlandse democratie werkt, het begrip ‘polderen’, maar ook hoe burgers en inwoners zelf vormgeven aan de waarden die zij belangrijk vinden. Ook gevoelige onderwerpen als homoseksualiteit en huiselijk geweld worden besproken in de training. Zo kunnen de deelnemers kennis maken met hoe er in de Nederlandse samenleving over bepaalde onderwerpen wordt gedacht en kan het bijdragen aan de integratie.

Feestelijke afsluiting

Na afloop van de training was er een heerlijk zelfgemaakte Eritrese maaltijd. Er was veel ruimte voor dialoog. De deelnemers hebben aan de wethouder verteld wat zij hebben gedaan tijdens de training, en ook aangegeven wat zij nodig hebben om volop mee te kunnen doen. Een grote wens van de Eritreeërs is om niet alleen de Nederlandse taal te leren, maar ook computervaardigheden te leren.

Bent u geïnteresseerd om met regelmaat op te trekken met een van de nieuwe inwoners van Uithoorn en hen wegwijs te maken in zowel de digitale wereld als de wereld daarbuiten? Neem dan contact op met Elke op ’t Root van VluchtelingenWerk: eoptroot@vluchtelingenwerk.nl

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018