Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken je graag bij ons werk. Wil je onze maandelijkse update met nieuws, persoonlijke verhalen en bijzondere acties niet missen? Hieronder schrijf je je in voor onze digitale nieuwsbrief. Nieuwsgierig? Bekijk een voorbeeld.

?VluchtelingenWerk Nederland gaat zorgvuldig om met je privacy

Persoonlijk verhaal

  • Chris (92) :
    'Ik hoop dat haar brief andere mensen inspireert'
dinsdag 6 februari 2018

Project Spel aan Huis ontvangt 18.000 euro van Oranje Fonds

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft voor haar project Spel aan Huis €18.000,- ontvangen van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds schenkt extra aandacht aan initiatieven voor vluchtelingen en het project Spel aan Huis is zo’n initiatief. Met het geld wordt Spel aan Huis verder uitgebreid naar locaties van VluchtelingenWerk waar het project nog niet wordt aangeboden.

Spel aan Huis van VluchtenWerk Zuid-Nederland is een project voor opvoedondersteuning aan vluchtelingengezinnen. Door middel van spel worden eventuele ontwikkelingsachterstanden bij vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 1 tot 8 jaar, voorkomen of verkleind. Dat is belangrijk zodat ook deze kinderen een goede aansluiting kunnen maken op de basisschool. Gezinnen krijgen de kans om in hun eigen woonomgeving kennis te maken met spelmaterialen, verschillende manieren van spel maar ook met de manier van opvoeden in Nederland. Daarnaast moet het op de eerste plaats ontspanning bieden voor kinderen en ouders. Door deze laagdrempelige manier van werken krijgen ouders de gelegenheid om zorgen rondom de opvoeding te delen. Verder is er veel aandacht voor taalontwikkeling. Dit alles is mede gericht op het versterken van een positief opvoedingsklimaat en empowerment van het gezin.

Ondersteuning voor ouders én kind 
Gezinnen die in andere gemeenten hebben meegedaan met Spel aan Huis zijn zeer positief. Ouders geven aan dat hun kinderen meer en positiever met elkaar spelen en dat zijzelf meer kennis hebben gekregen over leeftijdsadequaat speelgoed. Zij vertellen het fijn te vinden dat er iemand met hun kinderen komt spelen en dat zij vragen die ze hebben over opvoeden en opgroeien, dan aan de spelbegeleid(st)er kunnen stellen en bespreken. Van ouders wordt een actieve inbreng verwacht tijdens de spelbezoeken. Voor sommige ouders is meespelen met hun kinderen nog onbekend terrein en zal de spelbegeleidster de ouders daarin stap voor stap begeleiden. Naast de ontwikkelingsstimulering voor kinderen en opvoedondersteuning aan ouders, heeft Spel aan Huis ook een functie in het bevorderen van maatschappelijke participatie van de deelnemende gezinnen. De spelbezoeken vinden wekelijks plaats. De spelbegeleid(st)er neemt gevarieerd speelgoed mee zodat kinderen kunnen kiezen waar ze mee willen spelen. De schenking van het Oranje Fonds wordt ingezet om het project Spel aan Huis binnen VluchtelingenWerk Zuid-Nederland verder te verduurzamen en het zelfstandiger te laten opereren door meer inzet van vrijwilligers.

Over het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Deel dit met anderen