Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Wij betrekken je graag bij ons werk. Wil je onze maandelijkse update met nieuws, persoonlijke verhalen en bijzondere acties niet missen? Hieronder schrijf je je in voor onze digitale nieuwsbrief. Nieuwsgierig? Bekijk een voorbeeld.

?VluchtelingenWerk Nederland gaat zorgvuldig om met je privacy

Persoonlijk verhaal

  • Bonita maakte de animatiefilm 'Verscheurd', over de andere kant van vluchtelingenproblematiek.
    Bonita (23) :
    ‘Misschien helpt mijn film meningen te nuanceren'
vrijdag 3 mei 2013

Risico op mensenrechtenschendingen bij terugkeer Oeigoeren blijft

Ondanks toezeggingen aan de Tweede Kamer om te komen tot een humaner asielbeleid, wil staatssecretaris Teeven het beleid voor Oeigoeren niet aanpassen, zo blijkt uit een brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International roepen daarom nu de Tweede Kamer op de staatssecretaris te vragen om op dit teleurstellende besluit terug te komen.

Politieke daad

Ondanks dat in het laatste ambtsbericht over China aangegeven wordt dat gedwongen teruggekeerde Oeigoeren een hoog risico lopen op willekeurige detentie, oneerlijke processen en zelfs marteling, krijgen Oeigoerse asielzoekers in ons land niet automatisch bescherming. Alleen al door het doen van een asielverzoek worden Oeigoeren door de Chinese autoriteiten gezien als politieke vijand. Hierdoor is er een gegronde vrees voor vervolging en lopen zij een reëel risico op ernstige mensenrechtenschendingen bij gedwongen terugkeer. Door hen terug te sturen, schendt Nederland mensenrechten, is de stellige mening van VluchtelingenWerk en Amnesty.

Op de hoogte

De Chinese veiligheidsdienst houdt minderheidsgroeperingen in Nederland scherp in de gaten. Dit werd onlangs nog pijnlijk duidelijk toen bleek dat twee Oeigoerse tolken die door de IND zijn ingezet zeer waarschijnlijk informatie over asielzoekers aan China hebben doorgespeeld. 'Het is naïef ervan uit te gaan dat slechts de asielaanvragen die door deze tolken zijn behandeld problematisch worden geacht en dus herzien moeten worden', aldus Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk. 'Het feit dat de Chinese autoriteiten zulke inspanningen nemen om op de hoogte te blijven van asielaanvragen in het buitenland, bevestigt de zorgen die NGO's en deskundigen herhaaldelijk hebben geuit.'

Niet uitproberen

Nederland wil individueel blijven toetsen of een Oeigoer al dan niet bescherming nodig heeft. In een onlangs uitgebracht rapport hebben VluchtelingenWerk en Amnesty juist aangetoond dat elke Oeigoerse asielzoeker bescherming nodig heeft. Beide organisaties vinden dat we dat niet proefondervindelijk uit moeten proberen. Daarmee speelt de Nederlandse overheid met mensenlevens. VluchtelingenWerk en Amnesty vragen de Tweede Kamer daarom met klem de staatssecretaris op te roepen zijn beleid te herzien. "Alle Oeigoerse asielzoekers moet bescherming worden geboden. Het asielbeleid voor China en de beslispraktijk moeten met de wrange werkelijkheid in lijn worden gebracht."

 

Deel dit met anderen