Deze Afghanen lopen extra gevaar

Onder het bewind van de Taliban lopen de volgende mensen extra groot gevaar:

  • Tolken en andere mensen die gewerkt hebben voor de buitenlandse troepen zijn een doelwit van de Taliban
  • De situatie voor vrouwen en meisjes in Afghanistan is heel slecht en zal door de overname van het land door de Taliban hoogstwaarschijnlijk ernstig verslechteren
  • Etnische minderheidsgroepen kunnen in Afghanistan gevaar lopen. Een voorbeeld hiervan zijn de sjiitische Hazara's: zij worden regelmatig door extremisten ontvoerd, gemarteld of gedood
  • Bekeerlingen en atheïsten lopen grote risico's gedood te worden
  • LHBT'ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) worden vervolgd
  • Journalisten en mensenrechtenverdedigers
  • Minderjarige jongens kunnen door de Taliban gerekruteerd worden om te vechten of gebruikt worden als 'dansjongens'. Dit betekent dat jonge mannen als vrouw worden verkleed en moeten dansen voor een mannelijk publiek en seksuele contacten moeten hebben met hun 'eigenaar'