Informatie voor Afghanen en vrijwilligers

Hulp aan familieleden in Afghanistan: Voorlichting over mogelijkheden én onmogelijkheden.

De afgelopen weken hebben de Taliban zoals bekend in snel tempo de macht in Afghanistan overgenomen. De Nederlandse Regering heeft ook aangekondigd uiterlijk 26-08-2021 evacuatievluchten uit te voeren. VluchtelingenWerk Nederland kan zich voorstellen dat u zich zorgen maakt over uw familie, vrienden en kennissen die in Afghanistan verblijven. Daarom willen we u graag informeren over de mogelijkheden én onmogelijkheden om iets voor hen te doen. Daarom heeft er op 1-9-2021 een online voorlichting plaatsgevonden voor mensen met familieleden, vrienden en kennissen in Afghanistan en  medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk. 

De voorlichting is live vertaald naar het Dari. Mocht u het Dari van de tolk niet goed kunnen begrijpen, vraag dan iemand binnen uw netwerk om de voorlichting voor u te vertalen.

Bekijk de voorlichting:

Hulp aan familieleden in Afghanistan: Voorlichting over mogelijkheden én onmogelijkheden.

Tijdens deze voorlichting is uitleg gegeven, en zijn vragen beantwoord over:

  • De situatie in Afghanistan met betrekking tot uitreis naar Nederland
  • Wat VluchtelingenWerk Nederland heeft gedaan en doet om mensen in Afghanistan te helpen;
  • (on)mogelijkheden voor verblijfsvergunning in Nederlands
  • Asiel
  • Gezinshereniging
  • Visum kort verblijf (toeristenvisum)

Voor wie is deze voorlichting bedoeld? 

Deze voorlichting werd georganiseerd voor mensen met familieleden, vrienden en kennissen in Afghanistan en medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk.