Wat doet VluchtelingenWerk voor Afghanen?

Al jaren voert VluchtelingenWerk actie voor een beter beschermingsbeleid voor Afghanen. Nederland stuurde de afgelopen jaren veel Afghaanse vluchtelingen terug, en bracht hen daarmee in levensgevaar.

  • We helpen Afghanen met hun dierbaren in Afghanistan in contact te komen en te herenigen.
  • De begeleiding van geëvacueerde Afghanen door onze vrijwilligers in Nederland is gestart.
  • We staan, samen met andere mensenrechtenorganisaties, al jaren op de barricade voor een ruimhartiger asielbeleid voor Afghanen. Zo zetten wij ons intensief in voor de bescherming van Afghanen die meewerkten met politie- en militaire missies. Een kleine greep uit onze acties staan in onze tijdlijn.
  • We ondersteunen advocaten bij het opkomen voor Afghanen wiens beroep op asiel is afgewezen.

We roepen ons kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij hard nodig hebben. Help mee en laat je stem ook horen! 

Teken de petitie!

Evacuatie nu nodig

In mei kwam het nieuws dat de Amerikaanse troepen zich terugtrekken waarmee de laatste militaire bescherming in Afghanistan wegvalt. Sinds die dag zetten wij ons in voor de evacuatie van alle Afghanen (en hun gezinnen) die Nederland hebben geholpen tijdens de militaire- en politiemissie en nu in levensgevaar zijn. Zo lang er evacuatievluchten uit Afghanistan vertrekken, blijven we actievoeren.

Draagvlak in de samenleving

Wij zullen blijven aandringen op een ruimhartige bescherming van Afghaanse vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen, en hulp bieden aan landen in de directe regio van Afghanistan die de meeste Afghaanse vluchtelingen opvangen. Toch kunnen wij ons werk niet doen zonder draagvlak in de samenleving. Om dat draagvlak te behouden, vertellen wij de verhalen van vluchtelingen zoals die van tolk Farhad en Parwana. Ook staan onze duizenden vrijwilligers klaar om Afghaanse vluchtelingen op te vangen na hun aankomst in Nederland. Zij zullen hen helpen bij ingewikkelde asielprocedures, bij hun integratie, het leren van de taal, hier werk te vinden en een nieuw en veilig bestaan op te bouwen in Nederland.

Steun ons met een gift

VluchtelingenWerk staat klaar voor Afghaanse vluchtelingen. Jij kunt ons helpen door ons werk te steunen met een gift!

 Doneer >>