Actueel - ´Start met Participeren’

In vier stappen naar een goede start.
De doelgroep die uit vluchtelingen bestaat, vergt bijzondere aandacht vanwege cultuurverschillen, opleiding en werk dat niet aansluit op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit maakt al duidelijk dat direct inzetten voor werk niet bij iedereen, zeker niet direct, zal lukken. De voornaamste horde moet eerst worden genomen: de taal.

Dit pilotproject is een samenwerking tussen VluchtelingenWerk Zuid-Nederland en gemeente Horst aan de Maas in Limburg en is in 2016 gestart.

 

Profilering


De vluchtelingen worden eerst door de gemeente uitgenodigd. Zij leggen een profiel aan en helpen met de diploma waardering. Het dossier wordt aan VluchtelingenWerk overgedragen. Dit kan al vanuit het azc.

 

Taallessen: meteen beginnen


De statushouders krijgen een kort voortraject met taallessen van 12 weken. Dit houdt na 12 weken automatisch op. In de taalklas komt de basale woordenschat aan bod die is gericht op dagelijkse communicatie. Dit zal de statushouders voorbereiden op een betere introductie voor de participatie. De statushouders  kunnen hierna zelf een school kiezen waar zij de inburgeringscursus willen volgen. De NT2-docent helpt de statushouders met de schoolkeuze. De docent wordt door vrijwillige coaches bijgestaan. Zij helpen de vluchtelingen met het praktijk gedeelte van de taal in de eigen omgeving en richten op conversatie. Ze gaan wekelijks op pad om activiteiten, stage of werk te zoeken.

 

Workshops Participatie


Gedurende de lessen wordt het de NT2-docent duidelijk wie sneller leren en wie minder snel leren. Dit wordt geschakeld naar de participatie. Veel vluchtelingen zijn onbekend met  omgangsvormen in de sociale omgeving maar ook op de werkvloer. Denk aan bijvoorbeeld op tijd komen.  De NT2-docent verzorgt vijf workshops in het Nederlands over:

 1.  Waarden en normen
 2. Omgangsvormen
 3. Regels rondom werk (op tijd komen etc.)
 4. Arbeidsmarkt (sectoren, vacatures, netwerk t.b.v. toekomstperspectief)
 5. Educatie (kwalificatie en studielandschap t.b.v. toekomstperspectief)

 

Uitstroom


De coördinator legt contacten met het bedrijfsleven en de gemeenten. Hiertoe wordt gezocht welke mogelijkheden de kandidaten hebben voor verdere taal, opleiding en werk. Door bemiddeling wordt verdere stappen gezet richting sociale activiteiten, vrijwilligerswerk en werk. Dit profiel vormt voor de gemeente een basis voor:

 • verdere inzet door arbeidsparticipatietraject of een reïntegratietraject
 • inzicht in duur en capaciteiten voor inburgering
 • toekomstperspectief statushouder op gebied van studie en werk

 

Dit project heeft enkele kerndoelen voor ogen:

 

 • Taalniveau zodanig dat basale communicatie mogelijk is
 • Statushouders weten de weg beter te vinden in de gemeente
 • Ter voorkoming van doelloosheid verschaffen we richting op het gebied van activiteiten en toekomst
 • Inzicht in participatie: voorbereiding om aan de slag te kunnen met werk of opleiding
 • Binnen de projectperiode zicht krijgen op de participatiemogelijkheden van de kandidaten op (1) sociaal gebied, (2) aansluiting qua taal en (3) geschiktheid om aan de slag te gaan
 • Zo snel mogelijk aan de slag tijdens en na dit project

 

Verwachte effecten

 

 • Statushouders zijn meer geneigd om zich snel actief op te stellen door het dagritme
 • Statushouders komen in aanraking met Nederlanders
 • Vermindering kwetsbaarheid statushouders daar ze meer wegwijs zijn
 • Statushouders zijn meer gemotiveerd om aan te slag te gaan
 • Meerwaarde komt tot uiting als taal, werk en waarden aan elkaar gekoppeld worden
 • Aandacht kenmerken en behoeften van statushouders
 • Meer differentiatie in activiteiten
 • Abstracte begrippen zoals waarden/normen en cultuur krijgen meer verdieping en betekenis
 • Een grote meerderheid zal de Nederlandse waarden gaan uitdragen (bekend maakt bemind)
 • Meer inzicht in de doelgroep en de behoeften van de individuele statushouders

 

 


Meer weten?

Neem contact op met Joon Menze via jmenze@vluchtelingenwerk.nl.

Deel dit met anderen