Bekend maakt Bemind-ontmoet een vluchteling

In de klas, op de werkvloer, de sportvereniging of de hobbyclub: overal wordt óver vluchtelingen gesproken.

Met het project Bekend maakt Bemind bieden wij de mogelijkheid in gesprek te gaan mét een vluchteling en geven wij hen een gezicht. Onze speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers komen in koppels op bezoek, een vluchteling en een niet-vluchteling. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomsten delen zij feitelijke informatie over vluchtelingen, maar vooral hun persoonlijke verhaal: waarom moet iemand vluchten en hoe is het om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

 • Het project

  Iedereen heeft wel een mening over vluchtelingen. Soms is deze mening gebaseerd op feiten, maar vaak op misverstanden en vooroordelen. Een ontmoeting is dé manier om vooroordelen weg te nemen en begrip te creëren. Het project Bekend maakt Bemind faciliteert deze cruciale ontmoetingen op kleine schaal met scholieren, burgers, media en politiek. Tijdens de voorlichting delen we feitelijke informatie: waarom moeten mensen vluchten? Wat is het verschil tussen een vluchteling, asielzoeker en een migrant? Vervolgens vertelt een vluchteling over zijn of haar persoonlijke ervaring en gaan de voorlichters het gesprek aan.

 • Werkwijze

  Met Bekend maakt Bemind beogen we een ander publiek te bereiken dan we normaal met onze brede landelijke campagnes doen door een bottom-up benadering: we zoeken de doelgroep lokaal op en gaan met mensen in gesprek. De voorlichtingsactiviteiten worden uitgevoerd door teams van voorlichters, waarvan minimaal een persoon zelf een vluchtelingachtergrond heeft. Voorlichtingen zijn altijd gratis.

  Maatwerk

  Met Bekend maakt Bemind bieden we altijd maatwerk. Ons team denkt graag mee over hoe we de ontmoeting kunnen aansluiten op de lokale situatie of behoefte. Ook beschikken we over een veelheid aan ondersteunende materialen zoals lespakketten en kijk- en doetips als interessante documentaires, exposities en voorstellingen.

 • Achtergrond

  VluchtelingenWerk onderstreept het belang van een breed draagvlak voor de bescherming van vluchtelingen. Want wat heb je aan veiligheid, als je vervolgens wordt buitengesloten? Naast het bieden van juridische en maatschappelijke begeleiding en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers op nationaal en Europees niveau, maakt VluchtelingenWerk zich hard voor een vluchteling-vriendelijk klimaat waar vluchtelingen zich veilig voelen en de mogelijkheid krijgen tot participatie. Het mogelijk maken van ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders, zoals binnen het project Bekend maakt Bemind, is daar onderdeel van. Want ontmoeting leidt vaak tot wederzijds begrip. Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander' maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed: bekend maakt bemind.

 • Folder Bekend maakt Bemind

  In de flyer vind je meer informatie: 

Meer informatie

Neem contact op met onze projectleider Maja Wannet via mwannet@vluchtelingenwerk.nl.

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018