Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 starten we met het manifest ‘Samen maken we het verschil!’ waarin we oproepen tot samenwerking tussen vluchtelingen, burgers, overheden, bedrijven, media en maatschappelijke instellingen. Dit onder het motto: ‘Insluiting in plaats van uitsluiting; investeren in plaats van afweren’.

Steun van particulieren en bedrijven

Wat een reacties krijgen we op onze oproep om samen in vluchtelingen te investeren! Na de spectaculaire groei van het aantal donateurs in 2015, steunen ook in 2016 weer meer mensen ons werk. Ook het aantal vrijwilligers neemt opnieuw toe. Meer dan vierhonderd bedrijven en organisaties benaderen ons met een voorstel of verzoek voor samenwerking. Het laat zien hoeveel medemenselijkheid er in ons land aanwezig is.

Succesvolle lobby

Het  afgelopen jaar hebben wij door een volhardende lobby bereikt dat vluchtelingen al in de opvang kunnen starten met Nederlands leren en vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn we samen met gemeenten een pilot gestart om vluchtelingen een woning aan te bieden in de buurt van hun asielzoekerscentrum. Zo kunnen ze al tijdens hun asielprocedure integreren en blijft hun opgebouwde netwerk behouden. Over deze en andere resultaten kun je meer lezen in ons Jaarverslag 2016.

Jaarverslag 2016

Wil je uitgebreid lezen wat er in 2016 door VluchtelingenWerk is gedaan? Bekijk dan de volledige versie van het Jaarverslag 2016.

Jaarrekening 2016

Ben je meer geïnteresseerd in de cijfers? Bekijk dan de Jaarrekening 2016. Hieronder vind je de Jaarrekening 2016 van het Landelijk Bureau en de gecombineerde Jaarrekening 2016 van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland.

Jaarverslag ‘Extra Small’ (XS) 2016

Wil je snel kennisnemen van de belangrijkste ontwikkelingen? Bekijk dan onze 'extra small'-versie. Deze versie verzenden we ook naar relaties en donateurs. Rectificatie: in het gedrukte jaarverslag stond een vormgevingsfoutje in een grafiek 'Aantal vluchtelingen begeleid in de gemeenten' op pagina vijf. Via de link hierboven is het aangepaste jaarverslag met het juiste grafiekje te vinden.

English version

In the Summary of our Annual Report you will find information about our activities in 2016.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: