Actueel - TREE - Training for integrating Refugees in the Euregion

Empowerment van begeleiders:
TREE is het project dat de empowerment van professionals en vrijwilligers die met vluchtelingen werken, wil bevorderen en hun kennis te vergroten.

 

Dit project zal een nieuw gamma aan trainingen ontwikkelen, gericht op degenen die met vluchtelingen werken, om zo hun competenties te vergroten. Het trainingsprogramma wordt op een basis van een analyse van het huidige beleid, de praktijk en gebruikte methoden ontwikkeld, waarin de bestaande sterkte en zwakke punten en de vraag vanuit het werkveld mee worden genomen. Duur van het project: 2016-2018

 

Barrières slechten


Vluchtelingen kampen met barrières op het gebied van taal, cultuur en participatie, en zij missen een netwerk in hun omgeving. Zij hebben echt steun van vrijwilligers en andere sociale medewerkers in het veld nodig. Zodoende wordt hun persoonlijke ontwikkeling ondersteund, de integratie in de samenleving bevorderd en hun kansen op werk vergroot. Organisaties en bevlogen mensen in het werkveld helpen de vluchtelingen hun weg te vinden in de maatschappij. Desondanks beschikken de sociaal werkers, vrijwilligers en andere professionals in het werkveld niet over al de benodigde tools om deze doelen te bereiken.

 

Trainingsprogramma


Het trainingsprogramma wordt vervolgens uitgetest door een keur aan professionals en vrijwilligers uit de vijf regio’s die bij dit project betrokken zijn. Het project poogt ook de organisaties te voorzien van waardevolle en meetbare informatie over hun eigen integratieprogramma. Een onderzoek naar de werkprogramma’s zal dit bewerkstelligen. Dit beoogt de relatie met de stakeholders te versterken en beproefde methodieken op te leveren.

 

Fasen


Dit project wordt in vijf stappen uitgevoerd:

 1. Contextanalyse en overzicht van de bestaande werkzaamheden;
 2. Ontwikkeling van een Euregionaal trainingsprogramma, gebaseerd op de resultaten van de voorgaande analyse;
 3. Beproeving van het trainingsprogramma door professionals en vrijwilligers die binnen de partner organisaties werkzaam zijn;
 4. Evaluatie van het trainingsprogramma en regulering van het programma ter verbetering ervan;
 5. Disseminatie van de resultaten opdat het trainingsprogramma verbreid wordt naar een maximum aantal organisaties die zich met de opvang en training van vluchtelingen bezig houden.

 

Partners

 

 • Volkshochschule Aachen (Adult Education Centre), Germany (lead partner)
 • Université de Liège, CEDEM (Centre for Ethnic and Migration Studies, Liege University) and
 • LabSET (Support Lab for Synergies beween Education and Technology, Liege University), Belgium
 • VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, regio Limburg (Dutch Council for Refugees), The Netherlands
 • Arbeit&Leben gGmbH, Mainz/Koblenz (Labour&Life), Germany
 • Le Monde des Possibles (World of Possibilities) Liège, Belgium
 • Centre Régional de Verviers pour l’intégration (Centre for Integration), Verviers, Belgium
 • Service de Traduction et d'Interprétariat en Milieu Social en Wallonie (Translation Service Centre in Social work) Namur, Belgium

 

Andere partners kunnen aan het initiatief meedoen.

 

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Mirjam Kemp via mkemp@vluchtelingenwerk.nl.

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018