VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2014 - Een onderzoek naar de integratie van vluchtelingen in Nederland

Integratie is een wezenlijk onderdeel van vluchtelingenbescherming. Om de integratie van vluchtelingen zichtbaarder te maken is VluchtelingenWerk Nederland in 2005 begonnen met de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer. Deze vijfde editie laat zien dat de economische integratie van vluchtelingen stagneert. Het strenge overheidsbeleid maakt het hen moeilijk. Dit geldt met name bij inburgering, gezinshereniging en naturalisatie.

Het doel van de IntegratieBarometer is het genereren en verspreiden van kennis over het integratieproces van vluchtelingen in Nederland. Die kennis biedt ook een basis voor het formuleren van gerichte beleidsaanbevelingen ter bevordering van de integratie van vluchtelingen in Nederland.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: