zondag 13 maart 2016

Wat kun jij doen voor vluchtelingen?

Er komen hartverwarmende reacties bij ons binnen. Veel mensen willen graag iets voor vluchtelingen betekenen. Er zijn verschillende manieren waarin ook jij van betekenis kunt zijn.

Geef voor vluchtelingen

Wij kunnen de vluchtelingencrisis niet oplossen. Maar vluchtelingen die in Nederland komen, kunnen wél op ons rekenen!
Belangenbehartigingsorganisatie SNV Brabant Centraal:

  • geeft vluchtelingen in regio Brabant Centraal persoonlijke steun en aandacht
  • helpt vluchtelingen herenigen met hun achtergebleven gezinsleden
  • begeleidt vluchtelingen bij asielprocedures
  • steunt vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan
  • begeleidt vluchtelingen bij arbeidsparticipatie

Help ook mee en geef voor vluchtelingen (ons rekeningnummer is IBAN NL15 TRIO 0198542860 t.n.v. SNV Brabant Centraal.)

Word vrijwilliger

Vluchtelingen hebben een zware reis achter de rug. Velen komen hier hopend op een betere en veilige toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Eenmaal hier valt het niet mee om de weg te vinden. Een vreemd land waarin alles anders werkt, andere gewoontes zijn en wellicht nog met het gemis van familie en een vertrouwde omgeving. Om hun draai te kunnen vinden, kunnen vluchtelingen jouw hulp goed gebruiken. Wil je iets betekenen voor een vluchteling en je structureel inzetten? Wil je in contact komen met andere culturen en iemand iets bijbrengen over onze cultuur? We zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers die vluchtelingen willen begeleiden, zowel tijdens de asielprocedure als bij hun eerste stappen in Nederland. Al met twee uur per week kun je iets betekenen voor vluchtelingen. Wil je tijd investeren in vluchtelingen? Bekijk dan de vacatures in onze regio die nu openstaan en meld je aan!

Acties voor vluchtelingen en VluchtelingenWerk

Denk je aan een mooie actie om bijvoorbeeld geld in te zamelen? Of organiseer je een initiatief waarvoor je informatie van ons nodig hebt? Kom in actie met je gezin, vrienden, de buurt of je bedrijf! Mail naar info@snvbrabantcentraal.nl en laat weten hoe we je kunnen ondersteunen en informeer ons over je initiatief!

Geef een kans op werk

Ben je werkgever en heb je een werkplek, stageplek of vacature voor een vluchteling? Dan komen wij graag met je in contact. Gaat het over Tilburg, stuur je gegevens dan per mail naar hermstrang@vluchtelingenwerk.nl voor de overige gebieden kun je contact opnemen met Kpour@vluchtelingenwerk.nl

Educatie & voorlichting

Voor basisscholen en middelbare scholen biedt VluchtelingenWerk diverse gratis lespakketten. Het lesmateriaal is geschikt voor verschillende leeftijden en niveaus. Er is een pakket beschikbaar voor het digibord voor de groepen 7 en 8. Ook voor hogescholen en universiteiten is specifieke informatie beschikbaar. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een module voor het MBO, een update van het pakket voor middelbaar onderwijs (onderbouw) en komt er een aanvullende module voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs.

Kleding of spullen doneren?

In samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), Rode Kruis en het Leger des Heils zamelt VluchtelingenWerk Nederland kleding en spullen in voor vluchtelingen. Hiervoor zijn er 'Welkom Winkels' geopend vlakbij asielzoekerscentra. Ook kan er kleding worden ingeleverd bij een van de kledingcontainers van Sympany of inzamelpunten van het Leger des Heils. In Tilburg is er voor kinder- en dameskleding Tante Pollewop.

Wil je huisraad of andere goederen ter beschikking stellen voor vluchtelingen en is er geen Welkom Winkel in de buurt open voor inname, dan kun je terecht bij lokale goederenbanken en kringloopwinkels, organisaties die er op ingericht zijn dit soort goederen op te slaan en uit te geven. SNV Brabant Centraal ontbreekt eenvoudigweg de ruimte om zaken op te slaan en de tijd om spullen te beheren. Enkele voorbeelden van regionale goederenbanken en/of kringloopwinkels zijn Emmaus dat actief is in Eindhoven, zij stellen alleen spullen beschikbaar voor vluchtelingen en andere behoeftigen als ze een brief voor hulp uit het noodfonds krijgen van de Sint Catharinakerk in Eindhoven. In Breda kun je terecht bij Vindingrijk en Emmaus en in Tilburg zijn La Poubelle en Vincentshop vaak bereid voor vluchtelingen goederen beschikbaar te stellen. Zij labelen het voor behoeftigen, waaronder dus ook vluchtelingen. Vermeld bij aflevering dan dat het voor deze groep mensen bestemd is.

Overige acties delen via Hulplawine

We krijgen ontzettend veel berichten binnen van mensen die iets voor vluchtelingen willen organiseren. Door de huidige drukte is het voor ons onmogelijk om al deze mooie initiatieven te steunen, begeleiden en promoten. Een makkelijke tool om je initiatief zelf onder de aandacht te brengen is De Hulplawine. Op deze website worden oproepjes geplaatst door bedrijven en particulieren. Plaats een eigen actie óf sluit aan bij een al bestaand initiatief.

Vragen?

Op onze eigen website en de landelijke website kun je al heel veel informatie terug vinden. Heb je toch nog vragen? Laat het ons weten via info@snvbrabantcentraal.nl. Wij zorgen dat je antwoord krijgt en de informatie als aanvulling op onze website komt.

Deel dit met anderen