Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Brabant Centraal

Vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland aankomen staan er vaak alleen voor. Ze hebben geen familie of vrienden om op terug te vallen, hebben veel meegemaakt en het is voor hen moeilijk wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving.

SNV Brabant Centraal biedt als onafhankelijk belangenbehartiger, maatschappelijke en juridische begeleiding aan asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers die in de regio wonen. In al ons werk handelen we vanuit onze missie:
 

SNV Brabant Centraal komt op voor de rechten van vluchtelingen en nieuwkomers
en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
 

Organisatie

SNV Brabant Centraal is een van de 7 regionale stichtingen binnen de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland en is momenteel actief in 10 gemeenten: Eindhoven, Breda, Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Gilze Rijen, Dongen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Reusel-De Mierden. Hier bieden vrijwilligers vluchtelingen maatschappelijke en juridische begeleiding en ondersteuning  bij de inburgering in Nederland. Ook begeleiden vrijwilligers asielzoekers tijdens de asielprocedure in vier asielzoekerscentra in Eindhoven, Gilze, Oisterwijk en Tilburg. Circa 100 betaalde medewerkers en rond de 850 vrijwilligers en stagiair(e)s zetten zich dagelijks in voor vluchtelingen, asielzoekers en andere nieuwkomers in onze regio. Het hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg, hier werken directie- en stafmedewerkers (financiën, P&O, vrijwilligerswerving, administratie en communicatie). SNV Brabant Centraal heeft een Raad van Toezicht, de interim directeur/bestuurder is formeel eindverantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden.
 

Leden Raad van Toezicht SNV Brabant Centraal

  • Mw. C.J.M. (Els) Aarts (voorzitter)
  • Dhr. M.A.B. (Michiel) Speetjens (penningmeester)
  • Mw. Y.E. (Yvonne) Visser (lid)
  • Dhr. E.C. (Ephrem) Davids (lid)
  • Mw. S. (Sanne) Bijlsma (lid)

 

Directie

  • Dhr. P.W.M. (Piet) de Kroon (interim directeur/bestuurder)
  • Mw. P.M. (Patricia) Brunklaus (directeur)
     

Geschiedenis

In de jaren zeventig werden verschillende kerkelijke en politieke organisaties voor vluchtelingenopvang opgericht. In 1979 fuseerden al deze organisaties en werd VluchtelingenWerk Nederland opgericht.

Vanaf 1987 maakte VluchtelingenWerk Nederland een snelle groei door. De overheid besloot om asielzoekers te verspreiden over alle gemeenten van Nederland. In praktisch iedere gemeente werd in die tijd een VluchtelingenWerkgroep opgericht. In 1992 groeide de vereniging uit tot een organisatie met ruim 10.000 vrijwilligers, enige honderden betaalde medewerkers en ruim 450 lokale Vluchtelingenwerkgroepen. Eind jaren tachtig werden de eerste asielzoekerscentra (AZC's) opgericht. In 2011 zijn er 14 regionale afdelingen in Nederland. In 2015 en 2016 zijn er regio's gefuseerd waardoor er nu 7 regio's VluchtelingenWerk in Nederland zijn.

11 lokale afdelingen in de provincie Noord-Brabant zijn per 1 maart 2009 gefuseerd tot SNV Brabant Centraal waardoor een sterkere organisatie is ontstaan. Efficiënter gebruik van de ervaring, kennis en middelen van de verschillende locaties en daarmee de belangen van nieuwkomers en vluchtelingen nog beter te behartigen was het doel. Gemeentelijke locaties zijn blijven bestaan, omdat de lokale binding de kracht van onze organisatie is.

Deel dit met anderen