Vrijwilligers

Wil jij als vrijwilliger, stagair of betaalde kracht aan de slag? Kijk in het vacature overzicht in welke functie jij een steentje bij kan dragen!

22 vacatures
 • Vrijwillig, Tilburg, Eindhoven

  De medewerker inplaatsingen ondersteunt vluchtelingen die gehuisvest worden in de gemeente bij het regelen van basiszaken voor en tijdens de vestiging.
  Heb je interesse in deze functie op de locatie Tilburg? Schrijf je dan nu in op de wachtlijst, zodat we je meteen kunnen benaderen wanneer er weer mogelijkheden zijn!

 • Vrijwillig, Tilburg, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Eindhoven, Oisterwijk, Dongen

  Het begeleiden van vluchtelingen volgens een Individueel Plan van Aanpak (IPA) waarin doelen worden gesteld op het gebied van financiën, huisvesting, gezondheidszorg, zelfredzaamheid en sociaal netwerk.

 • Vrijwillig, Tilburg

  Heb je interesse in deze functie? Schrijf je dan nu in op de wachtlijst, zodat we je meteen kunnen benaderen wanneer er weer mogelijkheden zijn!

  Wij zoeken juridische begeleiders Vluchtverhaalanalyse (minimaal 8 uur per week) voor onze regio! Als juridisch begeleider Vluchtverhaalanalyse analyseer je op basis van het dossier het vluchtverhaal van de cliënt. Je maakt inzichtelijk waar de sterke en waar de zwakkere kanten van het vluchtverhaal zitten. Na het afronden van de analyse zorg je voor een heldere overdracht en bespreek je je bevindingen met de cliëntbegeleider en eventueel de cliënt. De werkzaamheden vinden voorlopig plaats op het AZC in Tilburg, maar voer je uit voor de gehele regio Brabant Centraal.

 • Vrijwillig, Eindhoven

  De juridisch begeleider levert door zijn/haar inzet een bijdrage aan een eerlijk en zorgvuldig verloop en/of afhandeling van juridische procedures.

  Zijn/haar doel is om te voorkomen dat mensen worden teruggestuurd naar een land waar ze een reëel gevaar lopen. Daarbij levert hij/zij een bijdrage aan de waarborging van de fundamentele mensenrechten, zoals het verbod op refoulement en het recht op familie-leven.
  De onderhavige vacature(s) juridisch begeleider maakt deel uit van het Juridisch Team in Eindhoven, sub team AMV (alleenstaande minderjarige vreemdelingen).

 • Vrijwillig, Breda

  De coach vestiging ondersteunt vluchtelingen die gehuisvest worden in de gemeente bij het regelen van basiszaken voor en tijdens de vestiging en begeleidt vluchtelingen individueel naar het niveau basis zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving. Momenteel hebben we voldoende aanmeldingen. Heb je interesse, meld je dan aan voor de wachtlijst zodat we contact op kunnen nemen wanneer er mogelijkheden zijn!

 • Vrijwillig, Breda

  Wij zoeken buddy's! De buddy is iemand die “het gewone leven met de vluchteling deelt”. Het menselijk aspect staat hierbij centraal. De buddy neemt de vluchteling mee en maakt hem deelgenoot van allerlei zaken die in het leven van alle dag spelen.

 • Stage, Eindhoven

  Het Vreemdelingen Informatie Punt in Eindhoven is een adviespunt waar regulier verblijvende vreemdelingen actuele en doelgerichte informatie kunnen krijgen. Daarnaast organiseert het Vreemdelingen Informatie Punt voorlichtingsactiviteiten over onder andere het verkrijgen van Nederlanderschap, inburgering en verblijfsrechten. De vragen rondom de verblijfsstatus zijn zeer divers van aard. Heel eenvoudig, bijvoorbeeld het verlengen van een status of hulp bij de aanvraag van een nieuw verblijfsdocument, of complex indien er geen status is of men deze kwijt dreigt te raken. Tijdens de stage zal de stagiair te maken krijgen met toepassing van de vreemdelingenwet in ruime zin en Europese wetgeving. Als stagiair juridisch begeleider word je gekoppeld aan meerdere cliënten en zul je deze mensen begeleiden tijdens bijvoorbeeld de gezinsherenigingsproces of de aanvraag van een verblijfsdocument dan wel het wijzigen van een verblijfsdocument. Het accent ligt in de individuele dienstverlening op face to face contacten, vanwege de noodzaak om eerst alle feiten goed te leren kennen voordat een adequaat advies of de juiste begeleiding kan worden gegeven.

 • Vrijwillig, Breda

  SNV Brabant Centraal begeleidt, in de eerste fase van integratie, vluchtelingen die meestal nog geen of weinig Nederlands spreken. Een onderdeel van deze begeleiding is het aanbieden van groepsgerichte cursussen en workshops ook wel groepsmodules genoemd. Voor een goed verloop van deze groepsmodules is het van belang dat wij informatie juist kunnen overbrengen. Een tolk kan hierbij van enorme waarde zijn.

 • Stage, Breda

  Voor de afdelingen Inburgering en 'Integratie door wijkparticipatie' (AMIF) zijn wij op zoek naar een stagiaire (32 uur) die ons voor minimaal een half jaar wil ondersteunen.

 • Betaald, Tilburg, Breda, Eindhoven

  Ten behoeve van de inburgeringstrajecten is SNV Brabant Centraal op zoek naar taaltrainers NT2 voor de locaties Breda, Eindhoven en Tilburg. De Taaltrainer NT2 is verantwoordelijk voor het verzorgen van inburgeringstrajecten. Via de trajecten worden de cursisten voorbereid op het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2. De trajecten worden uitgevoerd in Breda, Eindhoven en Tilburg.

 • Stage, Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Eindhoven

  Wij zoeken stagiair(e)s!

 • Stage, Breda, Tilburg

  Wij zoeken stagiair(e)s!

 • Stage, Tilburg

  Wij zoeken stagiair(e)s! VOOR DE AFDELING IN TILBURG ZIJN ER VANAF SEPTEMBER 2017 WEER MOGELIJKHEDEN!

 • Vrijwillig, Tilburg, Dongen, Hilvarenbeek, Breda

  De juridisch begeleider levert door zijn inzet een bijdrage aan een eerlijk en zorgvuldig verloop en/of afhandeling van de juridische procedures.

 • Vrijwillig, Breda, Tilburg, Eindhoven

  Wil jij als vrijwilliger aan de slag, maar is er geen geschikte vacature beschikbaar op dit moment? Laat hier je open sollicitatie achter!

 • Vrijwillig, Tilburg, Oisterwijk

  Wij zoeken juridisch begeleiders die een bijdrage leveren aan een eerlijk en zorgvuldig verloop en/ of afhandeling van de juridische procedures op het AZC!

 • Vrijwillig, Eindhoven

  Het individueel en in kleine groepjes begeleiden van vluchtelingen/nieuwkomers die bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal in het Open Leer Centrum. De docent/begeleider ondersteunt de cursisten op de diverse niveaus NT2.

 • Vrijwillig, Eindhoven, Breda, Tilburg

  De taalassistent ondersteunt vluchtelingen en nieuwkomers, één op één, bij het leren van de Nederlandse taal. Dit gebeurt als aanvulling op een inburgerings- en/ of taalcursus.

 • Vrijwillig, Tilburg

  De baliemedewerker/ voorlichter levert door zijn inzet een bijdrage aan een eerlijk en zorgvuldig verloop en/ of afhandeling van de juridische procedures.

 • Vrijwillig, Breda

  De cursus- en workshopleider leidt cursussen en workshops voor vluchtelingen en nieuwkomers. Er worden cursussen en workshops georganiseerd onder meer op het gebied van schuldpreventie en omgaan met geld, uitbreiding van het sociale netwerk, gebruikmaken van reguliere maatschappelijke instellingen, het onderwijssysteem, de gezondheidszorg, vrijwilligerswerk en werken in Nederland, enzovoort. Deze cursussen en workshops hebben als doel het bevorderen van de participatie en integratie van de vluchtelingen en nieuwkomers in de Nederlandse samenleving.

Pagina's