dinsdag 13 augustus 2013

Nederland moet Syrische vluchtelingen opnemen

Hofland stelt in zijn column 'Vluchtelingenramp' (NRC, 7 augustus) dat wanneer de regering besluit een paar duizend Syrische vluchtelingen op te nemen, de hel in de media en vooral op internet zou losbarsten. De regeringspartijen zouden worden gedecimeerd.

Het zou wel heel triest zijn als politici hun besluiten laten afhangen van de mogelijke scheldpartijen op internet van slecht geïnformeerde, zich in anonimiteit wentelende flapuits. Deze navelstaarders zien niet dat het hier mensen betreft zoals u en ik. Zij zijn een vreselijke burgeroorlog ontvlucht en komen terecht in een handjevol buurlanden. De druk op die omringende landen wordt steeds hoger en de situatie in vluchtelingenkampen alsmaar schrijnender.

Maar laten we even navelstaren naar ons eigen land. Het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt, daalt en is historisch laag. Terwijl - nota bene - het aantal mensen dat bescherming in Europa zoekt juist stijgt. In die context is het voor politici heel goed uit te leggen dat Nederland een zeer bescheiden deel van de Syrische vluchtelingen tijdelijk bescherming biedt. Als politici dat niet meer voor hun rekening zouden durven nemen, dan verdienen ze het dat hun aanhang gedecimeerd wordt.

Ingezonden brief, geplaatst in NRC van 13 augustus 2013

Deel dit met anderen