General FAQs about refugees and asylum seekers

Can asylum seekers work? Do refugees go 'on holiday' to their country of origin? We are happy to answer frequently asked questions.
placeholder

Waarom laten vluchtelingen hun gezin achter?

Vluchten is vaak levensgevaarlijk, en voor veel mensen onbetaalbaar. Door een gebrek aan veilige routes naar Europa zien veel vluchtelingen geen andere optie dan (een deel van) het gezin tijdelijk achter te laten. Wie wordt erkend als vluchteling, kan na de asielprocedure gezinshereniging aanvragen. Gezinsleden kunnen dan met een visum op een veilige manier naar Nederland reizen.

Hoeveel gezinsleden laten vluchtelingen overkomen?

Niet iedere vluchteling vraagt gezinshereniging aan. In de afgelopen 5 jaar was het aantal mensen die een asielvergunning krijgen en het aantal gezinsleden dat naar Nederland reisde ongeveer gelijk.

Gaan vluchtelingen 'op vakantie' naar hun land van herkomst?

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen met hun vluchtelingenpaspoort wel reizen, maar niet naar hun land van herkomst. Als zij, na jaren in Nederland te hebben gewoond, de Nederlandse nationaliteit overnemen, dan is dit op papier wel mogelijk. Maar in de praktijk is dit dan meestal nog steeds te gevaarlijk.

Klopt het dat overgrote deel van de asielzoekers mannen zijn?

In september 2019 bestond 47% van het totaal aantal bewoners van een asielzoekerscentrum uit volwassen mannen (Bron: COA). Vrouwen en kinderen arriveren vaak later via gezinshereniging, omdat de reis naar Europa te gevaarlijk is of te veel geld kost.

Zitten er terroristen tussen de asielzoekers?

Het is in het verleden meerdere keren voorgekomen dat er tussen de vluchtelingen die naar Europa kwamen ook daders zaten voor wie zij juist op de vlucht waren. Dit is helaas een van de manieren die terroristen hebben gebruikt om naar Europa te komen. Daarom zijn de inlichtingendiensten en de organisaties die zich met de opvang en de asielprocedure bezig houden alert op signalen van radicalisering.

Zijn asielzoekers vaker crimineel dan andere inwoners van Nederland?

  • In 2015 werd 2,2% van de bewoners van een azc verdacht van criminaliteit, blijkt uit onderzoek van het WODC. Voor alle inwoners van Nederland is dat 1,1%. Als je asielzoekers vergelijk met een groep Nederlanders met dezelfde demografische en sociaal-economische factoren, dan zijn asielzoekers juist minder vaak verdacht.
  • Asielzoekers uit landen waaruit de meeste mensen ook een asielvergunning krijgen zijn minder vaak verdacht. Veel incidenten in en rond asielzoekerscentra worden veroorzaakt door een kleine groep asielzoekers waarvan een groot deel uit landen komt waar het voor de meeste mensen veilig is. Hun asielaanvraag wordt in de praktijk vrijwel altijd afgewezen, maar intussen veroorzaken ze overlast voor de andere asielzoekers en de omwonenden van het azc.

Mogen asielzoekers werken?

Asielzoekers die nog in het asielzoekerscentrum wachten op een beslissing op hun asielaanvraag mogen maximaal 24 weken per jaar werken vanaf het moment dat zij zes maanden in Nederland zijn en de werkgever een tewerkstellingsvergunning voor de asielzoeker heeft. Van het geld dat zij hiermee verdienen moeten zij een deel afstaan. Asielzoekers mogen ook vrijwilligerswerk doen. Daarvoor is een  vrijwilligersverklaring nodig (Bron: COA).