5 vragen aan landenconsulent Laurence Verkooyen

Op de eenheid Landeninformatie van VluchtelingenWerk monitoren consulent Laurence Verkooyen en haar collega's de situatie in herkomstlanden van vluchtelingen. Ze delen hun kennis met asieladvocaten en leveren een bijdrage aan een beter asielbeleid. 'Ook in sommige landen waar geen oorlog is, worden mensenrechten op grote schaal geschonden.'

Waarom moet de situatie in herkomstlanden worden gemonitord?

'De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist of iemand in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Daarbij gaat de IND uit van 'het ambtsbericht', een document dat het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft over een bepaald land. De overheid schat de veiligheid in landen of gebieden soms anders in dan VluchtelingenWerk. Neem Afghanistan. Wij vinden dat je mensen niet mag terugsturen naar gebieden waar de Taliban aan de macht is. De overheid erkent dit onvoldoende.'

Aan wie geven jullie die informatie?

'We houden de vrijwilligers van VluchtelingenWerk en asieladvocaten via een speciale website en een nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor aanvullende vragen kunnen zij terecht bij onze collega's op verschillende aanmeldcentra of contact opnemen met onze consulenten op de landelijke Helpdesk.'

Welke vragen komen er binnen?

'Het kan zijn dat de situatie in een land veranderd is sinds het verschijnen van een ambtsbericht, daar komen dan ook veel vragen over binnen. Daarnaast krijgen we specifieke vragen over bijvoorbeeld de positie van bepaalde religieuze of culturele minderheden, politieke groeperingen of homoseksuelen. Het kan ook zijn dat de overheid een vluchteling niet gelooft en wij proberen uit te zoeken hoe het zit.  Zo was er laatst een vraag over een mensenrechtenactivist uit Afghanistan. Er werd niet geloofd dat de Taliban informanten kon hebben bij een bijeenkomst over vrouwenrechten.'

Hoe vind je antwoord op die vragen?

'Ook wij gaan uit van het ambtsbericht, maar zoeken daarnaast naar extra informatie. We lezen rapporten van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, UNHCR en lokale NGO's. Spitten nieuwssites uit binnen- en buitenland door en benaderen experts, zoals hoogleraren en onderzoekers. Dat laatste hebben we gedaan bij het voorbeeld van hierboven, waar een mensenrechtenactivist niet werd geloofd. We zochten contact met een Afghanistan-expert. Hij schreef dat dit zeker wel voorkwam. De activist heeft daarna toch een asielvergunning gekregen.'

Doet de IND of de politiek iets met jullie informatie?

‘Soms lukt het om iets te bereiken. Neem de Oeigoeren, een minderheidsgroep in China. China ziet Oeigoerse asielzoekers als politieke vijand. VluchtelingenWerk heeft zich jarenlang ingezet voor deze Oeigoerse vluchtelingen. In 2015 werd de noodzaak tot bescherming van Oeigoerse asielzoekers eindelijk erkend door de hoogste asielrechter in Nederland, mede op basis van het rapport Geen weg terug, dat we samen met Amnesty International schreven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet opnieuw onderzoek. We gaan ervan uit dat het beleid daarna zal worden aangepast.'

Meer informatie

Lees ook de interviews met:

Deel dit met anderen