China: economie groeit, mensenrechtensituatie blijft slecht

Tot 1976 ging China decennialang gebukt onder het dictatoriale communistische bewind van Mao, waarbij miljoenen mensen omkwamen. Nu is het land een van de snelst groeiende economieën ter wereld. China is echter een autoritaire staat: de Communistische Partij houdt een stevige greep op de bevolking en duldt geen kritiek.

Waarom vluchten mensen uit China?

  • Mensenrechtenschendingen zijn aan de orde van de dag . In het land worden jaarlijks honderden tot duizenden mensen geëxecuteerd (de cijfers zijn staatsgeheim), tegenstanders van het regime verdwijnen in werkkampen en kritiek op de staat wordt niet geduld.
  • Vooral sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten treden de Chinese autoriteiten hard op tegen “de Drie Kwaden”, terrorisme, separatisme (streven naar afscheiding van een gebied) en religieus extremisme. Daarbij maakt China nauwelijks onderscheid tussen vreedzame en gewelddadige uitingen van protest.

Groepen waarvoor gevaar dreigt

  • De Oeigoeren zijn slachtoffer van repressie en onderdrukking van hun cultuur en (islamitische) religie. Oeigoeren die asiel hebben aangevraagd ziet China als politieke vijanden en lopen risico op marteling en jarenlange gevangenisstraffen.
  • Martelingen, arrestaties en detenties zonder berechting komen bij Tibetanen veel voor. Ook Tibetanen die asiel hebben aangevraagd lopen risico bij terugkeer.
  • In China moeten ook religies de staat ondersteunen en door de staat worden goedgekeurd. Religieuze stromingen die hier niet aan voldoen zijn strafbaar. China beschouwt sommige religieuze stromingen zelfs als “Kwaadaardige Sekte”.

Cijfers

  • Wereldwijd zijn er 21.815 Chinese vluchtelingen (UNHCR mid-2015).
  • In Europa hebben 6822 Chinezen asiel aangevraagd in 2015 (Eurostat).
  • In NL hebben ongeveer 60 Chinezen asiel aangevraagd in de eerste helft van 2016 (Eurostat).
  • Op 1 januari 2015 woonden zo'n 66.000 Chinezen in Nederland, waarvan 20.000 in Nederland geboren zijn (CBS Statline).
Meer informatie

Deel dit met anderen