Syrië: miljoenen mensen op drift

De burgeroorlog die tot op de dag van vandaag Syrië in zijn greep houdt, komt voort uit een vreedzame burgeropstand tegen het regime van Bashar al-Assad in 2011. Sindsdien zijn honderdduizenden doden gevallen. Na jaren strijd is het land grofweg verdeeld in gebieden onder controle van Assad, van de Koerden en van gewapende groepen in de provincie Idlib. Turkije heeft een deel van het grondgebied in het noordwesten onder controle. IS heeft nog maar relatief kleine gebieden in handen.

Waarom vluchten mensen uit Syrië?

De burgeroorlog in Syrië heeft miljoenen mensen ertoe gedwongen hun huizen te verlaten. Hoewel er sprake is van een relatieve afname van geweld, blijven burgers direct of indirect slachtoffer van gevechten in verschillende delen van het land. Met name in de provincie Idlib, die in handen is van gewapende opstandelingen, wordt gevreesd voor het oplaaien van grootschalig geweld.

 • Zowel de Syrische overheid en haar bondgenoten als gewapende opstandelingen maken zich schuldig aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Belangrijkste groepen waarvoor gevaar dreigt

Bepaalde groepen zijn extra kwetsbaar in Syrië:

 • (Vermeende) Politieke opposanten en personen die problemen hebben met lokale gewapende groeperingen lopen gevaar. Afkomst uit gebieden waar antiregeringsdemonstraties zijn geweest of die in handen zijn geweest van gewapende opstandelingen, kan al leiden tot verdenking van betrokkenheid bij de oppositie.
 • Verkrachting en seksueel geweld worden als methode van oorlogsvoering gebruikt. Vooral vrouwen en meisjes zijn hiervan het slachtoffer.
 • LHBT’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) worden blootgesteld aan vervolging door het Syrische leger en militante groeperingen.
 • Kinderen, onder wie  alleenstaande kinderen, lopen het risico gerekruteerd te worden door gewapende groeperingen.

Cijfers

 • Sinds 2011 zijn 6,6 miljoen mensen binnen Syrië ontheemd. Bron: UNHCR
 • Meer dan 5,6 miljoen mensen zijn Syrië ontvlucht naar landen in de regio. Bron: UNHCR
 • In Europa zijn sinds 2011 meer dan een miljoen asielaanvragen door Syriërs gedaan. Bron: Migration Policy Center
 • In 2017 zijn er in Europa ruim 105 duizend asielaanvragen door Syriërs  gedaan. In 2018 tot 1 juli waren dat er bijna 35 duizend.
  In Nederland waren er in 2017 8582 asielaanvragen van Syriërs, in 2018 tot 1 oktober: 1671. Bron: IND Asylumtrends
Meer informatie

Deel dit met anderen