Procedures, wetten & beleid

Lees alles over de procedures, wetten & beleidAlles over de toelating, opvang, integratie en terugkeer van vreemdelingen is vastgelegd in procedures, wetten en beleid. Hoe is de asielprocedure geregeld? Welke vergunningen zijn er? Wat houdt het Vluchtelingenverdrag in? Hoe zit het met inburgering? Op deze pagina's lees je er meer over.

 • Wanneer ben je een vluchteling?

  Wanneer is iemand een vluchteling? Dit is bepaald in het Vluchtelingenverdrag. De meeste vluchtelingen in Nederland zijn hier ooit als asielzoeker naartoe gekomen.

  Lees verder
 • Alleenstaande minderjarigen

  Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) zijn kinderen die zonder ouders of voogd in Nederland asiel aanvragen. Zij zijn extra kwetsbaar en verdienen daarom extra bescherming.

  Lees verder
 • Uitgenodigde vluchtelingen

  Wanneer de situatie voor vluchtelingen in vluchtelingenkampen uitzichtloos of zeer gevaarlijk is, kan Nederland ze uitnodigen voor hervestiging.

  Lees verder
 • Cijfers over vluchtelingen

  In de media en in de politiek wordt van alles gezegd en geschreven over asielzoekers en vluchtelingen. Het is belangrijk dat in de discussies de goede cijfers worden gebruikt. De hier gepresenteerde cijfers geven inzicht in wie er bescherming...

  Lees verder
 • Landen van herkomst

  Veel van de in Nederland wonende vluchtelingen zijn afkomstig uit landen als Syrië, Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Waarom zijn zij hun land ontvlucht? En wie hadden het meest te vrezen voor vervolging?

  Lees verder
 • Weblinks

  Bekijk onze weblinks over vluchtelingenorganisaties, inburgering, minderjarigen en uitgeprocedeerden.

  Lees verder
 • Procedures, wetten & beleid

  Lees alles over de procedures, de wetten en het beleid die gelden voor vluchtelingen en asielzoekers.

  Lees verder