Gezinshereniging op Schiphol

Wat is gezinshereniging?

Een vluchteling die in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen, heeft recht op gezinshereniging. Dit betekent dat zijn of haar gezinsleden naar Nederland mogen komen. Daar gelden strikte regels voor.

Drie voorwaarden

Dit zijn de drie voorwaarden waaraan gezinshereniging moet voldoen:

  • Binnen drie maanden: nadat een vluchteling een verblijfsvergunning heeft verkregen, heeft hij drie maanden de tijd om een aanvraag voor gezinshereniging in te dienen.
  • Huwelijk bestond al: het huwelijk of partnerschap bestond al voordat de vluchteling naar Nederland vluchtte.
  • Gezin bestond al: de gezinsleden vormden al voordat de vluchteling naar Nederland kwam samen een gezin in het land van herkomst of in een buurland.

Vier stappen naar gezinshereniging

Aan gezinshereniging gaat vaak een complex en langdurig traject vooraf waarin VluchtelingenWerk begeleiding biedt. De vluchteling kan dat traject in Nederland in gang zetten.

Stap 1: visum aanvragen

De procedure voor gezinshereniging begint met het aanvragen van een visum om langer dan drie maanden in Nederland te kunnen blijven. Dit wordt een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) genoemd. De vluchteling in Nederland dient deze aanvraag in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Stap 2: bewijzen dat je een gezin vormt

De vluchteling en zijn gezinsleden moeten aantonen dat zij al voor de vlucht een gezin vormden. Het sterkste bewijs hiervoor zijn officiële documenten, zoals een huwelijksakte of geboorteakte. Als die ontbreken is in sommige gevallen een DNA-onderzoek mogelijk waarmee ouders en kinderen hun verwantschap kunnen aantonen. Wanneer dit is aangetoond, kunnen de gezinsleden naar Nederland komen.

Stap 3: ophalen van het visum bij de Nederlandse ambassade

De gezinsleden voor wie de IND toestemming geeft om naar Nederland te komen, moeten zich melden bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade. De reis daar naar toe is vaak moeilijk en gevaarlijk. Bij de ambassade worden de formaliteiten voor de reis naar Nederland in orde gemaakt.

Stap 4: verblijfsvergunning

Het gezin van de vluchteling moet zich na binnenkomst in Nederland melden bij de opvanglocatie in Veenhuizen. Zij verblijven daar slechts enkele dagen. Ze krijgen de asielstatus op basis van gezinshereniging en ontvangen een verblijfsvergunning. Daarvoor hoeven zij geen aanvraag in te dienen.

Een gezinshereniging in beeld

De Syrische Sief wordt na acht maanden weer herenigd met zijn gezin. Bekijk hieronder het ontroerende filmpje (twee minuten).

Gezinshereniging op Schiphol

Bekijk hieronder een ontroerend filmpje van een gezinshereniging op Schiphol (2 minuten kijktijd).

Gezinshereniging op Schiphol

 

Blijf op de hoogte

Ben je geïnteresseerd in gezinshereniging en andere onderwerpen rond vluchtelingen? Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief.

Ja, ik blijf graag op de hoogte >>

 


Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: