Wat is inburgering?

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren spreken en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat heet inburgeren.

Wie moet er inburgeren?

Wie moeten er precies inburgeren? En hoe zit het met vluchtelingen en asielzoekers? Verplichte inburgering geldt voor mensen die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen. Ze zijn:

  • tussen de 18 en 65 jaar;
  • in het bezit van een verblijfsvergunning;
  • niet in het bezit van een paspoort van een land uit de Europese Unie of Turkije.

Moeten asielzoekers en vluchtelingen inburgeren?

Asielzoekers hoeven niet in te burgeren. Sterker nog: ze mógen zelfs niet inburgeren zolang ze in de asielprocedure zitten. Zodra ze erkend worden als vluchteling en in Nederland mogen blijven, móeten ze inburgeren. Vluchtelingen die sinds 2013 inburgeringsplichtig zijn, zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering.

Wat houdt het inburgeringsexamen in?

Om te bewijzen dat ze de taal spreken en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, leggen nieuwkomers, onder wie vluchtelingen, een verplicht inburgeringsexamen af. Hoe ziet dit examen eruit?


Het inburgeringsexamen bestaat sinds januari 2015 uit zes onderdelen: Schrijfvaardigheid, Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid, Luistervaardigheid, Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. Slaagt iemand voor alle onderdelen, dan is hij ingeburgerd en krijgt hij een inburgeringsdiploma.


Vluchtelingen kunnen geld lenen voor de cursus en het examen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel ze verdienen. Zij hoeven de lening niet terug te betalen als ze binnen drie jaar inburgeren. Dat geldt ook voor hun partner, ouder(s) of kind(eren).

Inburgeren in het buitenland

Soms moeten mensen al inburgeren vóórdat zij naar Nederland komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gezinsleden van mensen met een zogenaamde ‘reguliere verblijfsvergunning'. Voordat zij voor gezinshereniging naar Nederland kunnen komen, moeten ze een inburgeringsexamen afleggen op de Nederlandse ambassade in hun land van herkomst. Deze inburgeringsverplichting in het buitenland geldt niet voor gezinsleden van vluchtelingen met een asielvergunning.

Deel dit met anderen