Wat is inburgering?

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat heet inburgeren.

Wie moet er inburgeren?

Verplichte inburgering geldt in principe voor mensen die aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • in het bezit van een verblijfsvergunning;
  • niet in het bezit van een paspoort van een land uit de Europese Unie of Turkije.

Moeten asielzoekers en vluchtelingen inburgeren?

Asielzoekers hoeven niet in te burgeren. Wel kunnen zij in het asielzoekerscentrum taallessen volgen van vrijwilligers. Asielzoekers met zicht op een verblijfsvergunning, mogen wel deelnemen aan lessen van professionele taaldocenten. Zodra ze erkend worden als vluchteling en in Nederland mogen blijven, móeten ze inburgeren. Beginnen statushouders hier al mee op het azc, dan heet dit voorinburgering.

Wat houdt het inburgeringsexamen in?

Om te bewijzen dat ze de taal spreken en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, leggen nieuwkomers, onder wie vluchtelingen, een verplicht inburgeringsexamen af.

Het inburgeringsexamen bestaat sinds oktober 2017 uit zeven onderdelen: Schrijfvaardigheid, Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid, Luistervaardigheid, Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt. Plus de participatieverklaring, die inburgeraars in het eerste jaar moeten ondertekenen. Slaagt iemand voor alle onderdelen, dan is hij ingeburgerd en krijgt hij een inburgeringsdiploma.

Vluchtelingen kunnen geld lenen voor de cursus en de examens. Het maakt daarbij niet uit hoeveel ze verdienen. Zij hoeven de lening niet terug te betalen als ze binnen hun termijn van drie jaar inburgeren. Dat geldt ook voor hun partner, ouder(s) of kind(eren). Slagen ze niet op tijd voor hun inburgeringsexamen, krijgen ze een boete opgelegd en moeten zij de lening terugbetalen. Vluchtelingen zijn sinds 2013 inburgeringsplichtig zelf verantwoordelijk voor hun inburgering.

Inburgeren in het buitenland

Soms moeten mensen al inburgeren vóórdat zij naar Nederland komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gezinsleden van mensen met een zogenaamde ‘reguliere verblijfsvergunning' of als mensen trouwen met een Nederlander. Voordat zij voor gezinshereniging naar Nederland kunnen komen, moeten ze een inburgeringsexamen afleggen op de Nederlandse ambassade in hun land van herkomst. Deze inburgeringsverplichting in het buitenland geldt niet voor gezinsleden van vluchtelingen met een asielvergunning.

Nieuw inburgeringsbeleid

Vanaf 2020 zal er naar alle waarschijnlijkheid een nieuw inburgeringsbeleid worden ingevoerd. Inburgeren zal dan meer in de praktijk gaan plaatsvinden, door ontmoetingen met Nederlanders en het opdoen van werkervaring. Ook gemeenten worden weer verantwoordelijk voor het regelen van de inburgering, niet meer de vluchtelingen zelf.

Inburgeren met VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk biedt inburgeringscursussen in veel gemeenten. Zoek op uw gemeente of postcode voor meer informatie.

Meer informatie