Wanneer ben je een vluchteling?

Wanneer is iemand een vluchteling? Dit is bepaald in het Vluchtelingenverdrag. De meeste vluchtelingen in Nederland zijn hier ooit als asielzoeker naartoe gekomen.

Het Vluchtelingenverdrag: 150 landen aangesloten

Het Vluchtelingenverdrag is in 1951 kort na de Tweede Wereldoorlog opgesteld. Het was oorspronkelijk bedoeld voor mensen die waren gevlucht door gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In dat jaar ondertekenden ruim 100 landen het Vluchtelingenverdrag. Inmiddels zijn er meer dan 150 landen aangesloten, uiteraard ook Nederland.

Het Vluchtelingenverdrag is ook vandaag nog erg belangrijk voor de bescherming van vluchtelingen. Dit verdrag bepaalt namelijk dat vluchtelingen niet teruggestuurd mogen worden naar een land waarin zij vervolging te vrezen hebben. In het verdrag is een definitie opgenomen van 'vluchteling'.

Wanneer ben je een vluchteling?

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Diegene krijgt in eigen land geen bescherming tegen deze vervolging.

Redenen voor vervolging zijn:

  • de godsdienst van de vluchteling;
  • de politieke overtuiging van de vluchteling;
  • de seksuele voorkeur van de vluchteling;
  • het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep.

Wanneer ben je een asielzoeker?

Niet iedere asielzoeker is een vluchteling volgens de definitie van het Vluchtelingenverdrag. Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt door een asielverzoek in te dienen. Het land waar asiel wordt gevraagd, gaat dan na of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag. Dit gebeurt in de asielprocedure.

Meer informatie