Statistiek

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  Publicaties met cijfers zijn te vinden door te zoeken op termen als vluchteling, asielzoeker, asielaanvragen
 • CBS StatLine
  Cijferdatabase van het CBS met een enorme hoeveelheid cijfers. Voer een zoekterm in in de zoekbalk en selecteer een onderwerp uit de resultatenlijst. 
 • Europees Migratie Netwerk (EMN)
  Cijfers over migratie en asiel in Europa.
 • Eurostat: statistisch bureau van de Europese Commissie
  Dit is de statistische database van de Europese Commissie. Onder Complete database is bij Tables by themes, Population and social conditions, Population, International Migration and Asylum zijn cijfers over (beslissingen op) asielaanvragen voor alle EU-lidstaten te vinden, ook naar land van herkomst. De cijfers kunnen worden geselecteerd naar jaar of bijvoorbeeld geslacht en geëxporteerd naar Excel.
 • Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND)
  Onder het menu ‘Organisatie’ is het onderdeel ‘Cijfers en Rapportages’ te vinden, met jaarcijfers van de IND en bij rapportages de maandelijkse Asylum Trends, met de asielaanvragen in Nederland naar land van herkomst.
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
  Cijfers over vrijwillige terugkeer en hervestiging. 
 • Migration Information Source – Data Hub
  In deze gebruiksvriendelijke Data Hub kan een selectie gemaakt worden naar asielverzoeken per land van herkomst, land van bestemming en jaar (terug tot 1980).

Deel dit met anderen