Wetenschappelijke instituten

 • Centre for Refugee Studies, York, Canada
  Onder ‘Research’ is informatie te vinden over lopende onderzoeksprojecten, onder andere over wereldwijde asielafspraken, integratie en mensenrechten.
 • Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
  Het Centrum voor Migratierecht is onderdeel van de faculteit rechten. De nadruk van de documentatie ligt dan ook op de relatie tussen internationaal en nationaal (vreemdelingen)recht. Bij ‘Onderzoek’ zijn publicaties, dissertaties, oude vreemdelingencirculaires en nieuwsbrieven te vinden.
 • Europees Migratienetwerk (EMN)
  Het Europees Migratienetwerk (EMN) - opgericht door de Raad van de Europese Unie - verzamelt actuele, objectieve, betrouwbare en waar mogelijk vergelijkbare informatie over migratie en asiel. Het EMN publiceert rapporten over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van asiel en migratie.
 • European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER)
  Met publicaties en projectinformatie over migratie, vluchtelingen en minderheden. De site heeft een virtuele bibliotheek waarmee op deze thema's gezocht kan worden bij onderzoeksinstituten wereldwijd.
 • EurAsylum
  Eurasylum is een onderzoeksinstituut op het gebied van Europees asiel- en migratiebeleid. Met uitgebreide bibliotheek, een overzicht van Europese wetgeving en immigratiediensten per land.
 • Forced Migration Online
  Website met grote hoeveelheid bronnen over vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Hier is ook een interessante selectie aan vluchtelingen gerelateerde films te bekijken.
 • Instituut voor Immigratierecht, Universiteit van Leiden
  Met informatie over de faculteit, lopende onderzoeksprojecten en publicaties. Veel scripties en publicaties zijn hier te vinden.
 • International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE)
  IMISCOE is een multi-disciplinair onderzoeksprogramma op het gebied van migratie, integratie and sociale cohesie. Met uitgebreide goed doorzoekbare bibliotheek, te downloaden publicaties en expert-databanken.
 • National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS)
  In deze databank kan eenvoudig gezocht worden in talloze wetenschappelijke bronnen in Nederland. Op zoekterm kan gezocht worden naar lopend of afgesloten onderzoek, maar ook naar nieuws of organisaties. Voorheen bekend als Nederlands Onderzoeks Databank.
 • Refugee Studies Centre, Oxford
  Met informatie over onderzoeken, projecten en diverse publicaties (waaronder Forced Migration Review, Journal of Refugee Studies). Ook is het mogelijk om online de bibliotheekcatalogus te doorzoeken.
 • Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)
  Het SIM is een aan de Universiteit van Utrecht verbonden mensenrechteninstituut. Op de site is informatie te vinden over onderzoeksprojecten en diverse publicaties. Ook is het mogelijk te zoeken in de SIM-databank.
 • Verblijfblog (Vrije Universiteit)
  Sinds oktober 2013 houdt de sectie Migratierecht van de Vrije Universiteit een blog bij waarin actuele migratierechtelijke thema's kort van objectief commentaar worden voorzien. Doel is om de soms uiterst complexe migratierechtelijke realiteit voor een breed publiek toegankelijk te maken.
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
  Op deze site van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn onderzoeken en rapporten op het gebied van justitieel beleid te bekijken. Onder ‘Publicaties’ zijn edities van het tijdschrift Justitiële Verkenningen in pdf te downloaden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: