Oorlog is iets van alle tijden: een bijzondere ontmoeting