VluchtelingenWerk Internationaal: Zorgen over de hotspots (lange versie)