Asielprocedure: Lang wachten op een beslissing? Dit kun je doen!

[ Asielprocedure: Lang wachten op een beslissing? Dit kun je doen! ]

Veel asielzoekers moeten na hun asielaanvraag lang wachten op een beslissing van de IND. Vaak lukt het de IND niet om op tijd te beslissen. Volgens de wet moet dit binnen zes maanden, dit heet de beslistermijn. Wat kun je zelf doen wanneer je langer dan zes maanden wacht op een beslissing?

Waar moet je op letten?

[ Waar moet je op letten? ]

Als asielzoeker heb je het recht om te weten hoe je aandacht kan vragen voor jouw situatie. De IND heeft zes maanden de tijd om over jouw aanvraag te beslissen. Deze termijn gaat in na de ondertekening van je asielaanvraag. Soms mag de IND er wel langer dan zes maanden over doen, maar daar moet je dan een brief over krijgen van de IND.

Wat kun je doen?

[ Wat kun je doen? ]

Als je langer dan zes maanden moet wachten en je hebt geen brief ontvangen van de IND, kun je met dit formulier ’Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen’ de IND vragen om alsnog een besluit te nemen. Dit wordt ‘in gebreke stellen’ genoemd. Je kunt bij VluchtelingenWerk op jouw locatie langsgaan om meer informatie te krijgen over wat in gebreke stellen inhoudt en voor vragen over het formulier. Je vult het formulier zelf in en stuurt het ingevulde formulier zelf naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 14
9560 AA Ter Apel
Fax: 088 04 32951

Wat zijn de gevolgen?

[ Wat zijn de gevolgen? ]

Nadat de IND het formulier heeft ontvangen, heeft de IND twee weken om alsnog een besluit op jouw asielaanvraag te nemen. Als dit niet lukt, heb je recht op een vergoeding van de IND. Deze vergoeding heet een dwangsom. Om het geld te ontvangen heb je wel een bankrekeningnummer nodig. Je kunt hiervoor niet het bankrekeningnummer van VluchtelingenWerk gebruiken.

Hoe langer de IND wacht met beslissen, hoe hoger het geldbedrag waar je recht op hebt. De eerste 14 dagen is dit €23 per dag, de tweede 14 dagen €35 per dag en de derde 14 dagen €45 per dag. Het maximumbedrag dat je kunt ontvangen is €1.442.

Het versturen van het formulier ‘Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen’ heeft geen gevolgen voor de inhoudelijke beoordeling van je asielaanvraag.

Wat kun je verder verwachten?

[ Wat kun je verder verwachten? ]

Het versturen van het formulier aan de IND zou ervoor moeten zorgen dat jouw aanvraag met voorrang wordt behandeld. Het is echter niet zeker dat jouw aanvraag ook sneller wordt behandeld. De IND ontvangt namelijk veel ingebrekestellingen, omdat veel asielzoekers al lang moeten wachten op een beslissing.

Zijn er risico’s als ik een dwangsom ontvang?

[ Zijn er risico’s als ik een dwangsom ontvang? ]

Als je in een opvanglocatie van het COA verblijft, bestaat de kans dat het COA je minder leefgeld geeft. Je hebt nu eigen vermogen (geld) waardoor je deels je kosten voor onderhoud zelf kan betalen.

Als je later misschien een verblijfsvergunning krijgt en in een gemeente van Nederland gaat wonen kan de dwangsom mogelijk van invloed zijn op de financiële bijstand die je kan aanvragen omdat je eigen vermogen (geld) hebt.

Wat kun je verder doen?

[ Wat kun je verder doen? ]

Als de IND na ontvangst van jouw formulier na twee weken nog steeds geen beslissing heeft genomen, kun je in beroep gaan. Hier heb je een advocaat voor nodig. Je kunt een advocaat vinden via de ledenlijst van de Vereniging voor Asieladvocaten en Juristen (VAJN).

Jouw advocaat kan je adviseren over het wel of niet in beroep gaan. Als je beroep instelt bepaalt de rechter binnen welke termijn de IND alsnog moet beslissen. Als de IND dat weer niet doet, zal de rechter de IND nog een keer een dwangsom aan je laten betalen.

Wat doet VluchtelingenWerk?

[ Wat doet VluchtelingenWerk? ]

Wij ondersteunen asielzoekers bij wie de beslistermijn is overschreden door middel van:

  • het geven van informatie over in gebreke stellen;
  • het beantwoorden van vragen over in gebreke stellen tijdens het spreekuur;
  • het overhandigen van het ingebrekestellingsformulier; en
  • het doorverwijzen naar de gegevens van advocaten.

Kijk voor algemene informatie over wachttijden op de website van de IND.

Contact en advies

[Contact]

Als je persoonlijk advies of begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk in jouw opvanglocatie of gemeente. Typ hieronder de plaatsnaam of postcode waar je verblijft.

Tijdens een Spreekuur kun je bij ons terecht met je vragen. Als hierboven 'Juridisch spreekuur' staat, is dat spreekuur bedoeld voor zaken rond je verblijfsstatus of gezinshereniging.

Als VluchtelingenWerk niet actief is in jouw gemeente, worden hierboven de contactgegevens van het regionale hoofdkantoor getoond. Neem dan contact op met jouw gemeente of de organisatie die in jouw gemeente vluchtelingen begeleidt.