پروسۀ پناهندگی

[ Asielprocedure ]

شما منحیث یک پناهنده می توانید در هالند محافظت شوید برای این منظور شما باید درخواست پناهندگی بدهید. در هنگام پروسه پناهندگی (در هالندی: asielprocedure) ادارۀ خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) از جانب دولت هالند درمورد اینکه آیا شما با در نظر پیمان پناهندگی . ماده ۳ پیمان اروپایی برای حقوق بشر، یک پناهنده هستید یا خیر، تحقیق می نماید.

قابل توجه!

[ Let op! ]

دفتر کمک رسانی به پناهندگان در حال حاضر درکمپ ها بسیار مشغول است. به این دلیل امکان دارد وقت زیادی را دربر گیرد تا اینکه بتوانیم شما را کمک کنیم. از شما خواهش میکنیم این وضعیت را درک کنید.

دفتر کمک رسانی به پناهندگان کدام کارها را انجام میدهد؟

[ Wat doet VluchtelingenWerk? ]

دفتر کمک رسانی به پناهندگان هالند به این باور است که هر پروسه پناهندگی باید با دقت انجام شود. به همین دلیل کارمندان دفتر کمک رسانی به پناهندگان هالند  شما را در مراحل مختلف کمک می کنند:

 • در مورد پروسه پناهندگی معلومات ارائه می دهیم تا بدانید که چه انتظاری می توانید داشته باشید و از شما انتظار می رود.
 • ما نامه های IND و وکیل را به شما تشریح میکنیم.
 • ما می توانیم شما را در رابطه به اثبات داستان پناهندگی تان کمک کنیم. مثلا می توانیم شما را در رابطه به ارسال اسناد به هالند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشر جزوه را بخوانید.
 • به درخواست شما یا وکیل شما ، کارمندی از دفتر کمک رسانی به پناهندگان هالند می تواند در مصاحبه های IND با شما حضور داشته باشد تا از شما حمایت کرده باشد و از داشتن فرصت کافی برای بیان داستان تان اطمینان داشته باشید.
 • ما در یافتن آشنایان یا اعضای خانواده به شما کمک می کنیم.

دفتر کمک رسانی به پناهندگان کدام کار ها را انجام نمی دهد؟

[ Wat doet VluchtelingenWerk niet? ]

با این موارد شما را در طول اقامت تان درکمپ متاسفانه نمیتوانیم کمک کنیم:

 • ما نمی توانیم شما را در موارد غیر از پروسه پناهندگی، درخواست پیوند خانواده  و کمک به بازگشت احتمالی کمک کنیم.
 • به این معنی که معمولاً نمی توانیم شما را در رابطه به درخواست اقامت دیگر، بطور مثال درخواست اقامت در هلند برای شریک زندگی تان کمک کنیم.
 • ما همچنین در مورد جریمه ، طلاق ، تمدید اسناد اقامت یا درخواست DigiD یا درخواست یارانه کودک کمک نمی کنیم.
 • در ملاقات های که با داکتر یا سفارت دارید نمیتوانیم شما را همراهی کنیم.

کارکنان دفتر کمک رسانی به پناهندگان هلند شما را به سازمان هایی ارجاع می دهند که می توانند به شما کمک کنند. یا خود تان میتوانید دست به کار شوید.

پروسۀ پناهندگی

[ Asielprocedure ]

 

Animatie asielprocedure: Dari (2017)

شما میتوانید تحت شرایط  در هالند اجازه اقامت پناهندگی بدست آورید. در صورتیکه شما:

 • در هراس می باشید از اینکه نظر به قوم، دین، ملیت، مفکورۀ سیاسی و یا اینکه شما از یک گروه اجتماعی خاص هستید، تعقیب می شوید.
 • از مجازات اعدام، شکنجه و یا قسمی دیگری از روش غیر انسانی می ترسید.
 • می ترسید ازینکه قربانی خشونت های خود سرانۀ ناشی از جنگ در وطن تان شوید.
 • به اساس وقایع که در وطن تان رخ داده است دچار آسیب روانی شده اید

در صورتیکه درخواست پناهندگی تان رد شد، باید هالند را ترک گفته و به وطن تان باز گردید.

قابل توجه:

[ Let op! ]

ممالک امن و ادعای دوبلین

[ Dublin-claim en veilige landen ]

آیا شما قبل ازینکه به هالند بیائید وارد یکی از ممالک اروپایی دیگر شده بودید و یا از یک مملکت اروپایی دیگر ویزه گرفته اید؟ پس معلومات در مورد پروسه پناهندگی در هالند به شما ارتباط نمی گیرد. برای معلومات بیشتر اینجا کلیک نمائید:

کدام مملکت مسوول پناهندگی شما است (دوبلین).

ایا شما از مملکتی آمده اید که ار طرف دولت هالند یک مملکت امن قبول شده، پس پروسۀ پناهندگی شما بصورت سریع انجام داده می شود. برای معلومات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

لست ممالک امن

شما درکجا درخواست پناهندگی تقدیم می نمائید

[ Waar vraag je asiel aan? ]

اگر شما وارد هالند شده اید و میخواهید درخواست پناهندگی بدهید، شما باید به مرکز ثبت نام در تراپل بروید. در تمام هالند می توانید از نزد پولیس یک قطعه تکت (در هالندی: OV-dagkaart) برای سفر به  تراپل بدست بیاورید. هرگاه شما در میدان هوایی اسخیپل آمده اید و یا از طریق یکی از بنادر هالند وارد شده اید به عساکر سلطنتی مراجعه نمائید. درین جا شما به مرکز پذیرش بسته (Justitieel Complex Schiphol) انتقال داده می شوید. در مرکز پذیرش باز تراپل ویا مرکز پذیرش بسته مشخصات شخصی تان ثبت می گردد. در آنجا عکس شما و نشان انگشت تان گرفته می شود و لباس تان با بکس تان تلاشی می گردد. همچنان تیلفون شما از نزد تان گرفته شده و مورد بررسی قرار می گیرد. و آنرا به اسرع وقت دوباره بدست می آورید. بعد ازین یک تعداد پناهجویان از تراپل به یک مرکز پذیرش باز دیگر انتقال می یابند تا در آنجا پروسۀ پناهندگی شان صورت بگیرد.

بعد از رسیدن به هالند

[ Na aankomst in Nederland ]

بعد از اینکه درخواست پناهندگی دادید وقت گویا آرامش و آمادگی آغاز می شود. این زمان شش روز را دربر می گیرد. اما این موضوع در حال تغییر است. در مرکز پذیرش می شنوید که اخرین روش کاری چه نوع است. در هر صورت معاینات صحی تان صورت می کرد. کارمندان ادارۀ امور پناهندگان هالند برای تان در مورد مراحل که دربر می گیرد معلومات می دهد. همچنان شما با وکیل تان معرفی می شوید. در صورتیکه شما در یک مرکز پناهندگان باز زندگی می نمائید، اولین ملاقات تان با وکیل تان در دفتر وکیل  صورت می گیرد. یک قطعه تکت به دسترس شما قرار می گیرد تا نزد وکیل تان بروید. وکیل، شما را در پروسه پناهندگی رهنمایی می نماید. شما از طرف دولت به یک وکیل معرفی می شوید. اما او مستقل است. همچنان کارمندان انجمن رسیدگی به امور پناهندگان مستقل اند. با کارمند انجمن رسیدگی به امور پناهندگان یا وکیل تان در مورد اینکه کدام اسناد را که در درخواست پناهندگی تان، هویت تان، ملیت تان و خط السیر تان کمک نماید و احتمالا می توانید از وطن تان بخواهید. صحبت نمایید.

ترجمان

[ Tolk ]

در تمام صحبت ها با IND، کارمندان انجمن رسیدگی به امور پناهندگان و وکیل تان یک ترجمان غیر وابسته گرفته می شود. هرگاه شما نمی توانید حرف ترجمان را درست بفهمید و یا درک کردید که ترجمان حرف شما را نمی فهمد و یا داستان تان بصورت درست گفته نمی شود، پس این موضوع را مستقیماً در مصاحبه بگوئید.

مرکز پذیرش

[ Opvang ]

در مدت زمانی پروسۀ پناهندگی شما مستحق پناهگاه و هزینه برای زندگی کردن می باشید. شما در یک مرکز پناهجویی (در هالندی: asielzoekerscentrum of azc) ارگان دولتی COA ویا در Justitieel Complex Schiphol زندگی می نمائید. بعد از پروسۀ پناهندگی دو امکان وجود دارد.

 • هرگاه درخواست پناهندگی تان قبول شد، شما اجازه دارید تا زمانیکه برای تان خانه داده می شود در مرکز پذیرش باشید.
 • در صورتیکه درخواست پناهندگی تان رد شود حق استفاده تان از محل بود و باش بصورت قطع ساقط میگردد. و آن به دلیل اینکه چرا رد شده اید ارتباط دارد. شما باید در یک مدت زمان مشخص کمپ را ترک نمائید.

آغاز پروسۀ پناهندگی

[ Start van de asielprocedure ]

بعد از زمان استراحت و زمان آمادگی پروسۀ پناهندگی تان آغاز می یابد. خدمات دولتی IND  در مدت زمان هشت روز قضاوت می نماید که آیا شما شرایط مورد نیاز اخذ اجازۀ اقامت را برآورده می نمائید و یا وقت بیشتر برای تحقیق ضرورت است. ذیلا شما در مورد جریان پروسۀ پناهندگی مطالعه می نمائید.

روز ۱: مصاحبه اول و یا مصاحبه تثبیت هویت

[ Dag 1: eerste gehoor of verificatiegehoor ]

شما یک مصاحبه رسمی دارید که در آن مامورIND  در مورد هویت، ملیت، راه سفر و ترکیب خانوادۀ تان را قبل از آمدن به هالند سوالاتی می نماید. از شما هنوز سوالاتی را در مورد اینکه چرا باید فرار می نمودید، نمی شود. قابل توجه: کامل، واضح و صادق باشید. هرگاه شما جواب سوالی را نمی دانید بد نیست، وقت کافی برای جواب دادن به سوالاتی را که می دانید، بگیرید.

روز ۲: آمادگی برای مصاحبه اصلی

[ Dag 2: voorbereiding nader gehoor ]

شما در مورد گذارش مصاحبه اول با وکیل تان صحبت می نمائید. اگر کدام چیزی کمبود است و یا اشتباه نوشته شده است آنرا یادداشت نمائید بعداً آنرا وکیل تان کتبی به IND می فرستد. در پهلوی آن وکیل تان شما را در آمادگی مصاحبه دوم با IND کمک می کند.

روز ۳: مصاحبه اصلی

[ Dag 3: nader gehoor ]

مصاحبه دوم با مامور IND بنام ‘nader gehoor’  یاد می شود. حالا در مورد اینکه چرا فرار نموده اید صحبت می نمائید. اگر شما زخمی، شکایت جسمی و یا روحی که در ارتباط به دلیل فرار تان باشد پس مهم است که این را برای مامور IND بگوئید. در مورد اینکه بالای شما چه رخ داده است صادق، کامل و واضح باشید.

روز ۴: صحبت در مورد مصاحبه اصلی

[ Dag 4: bespreking nader gehoor ]

شما با وکیل تان یکجا گذارش مصاحبه اصلی را کنترول می نمائید. اگر کدام چیزی کمبود است و یا اشتباه نوشته شده است آنرا وکیل تان کتبی به IND می فرستد.

روز ۵: تصمیم گرفته شد

[ Dag 5: voorgenomen beslissing ]

IND قضاوت می نماید که آیا شما شرایط مورد نیاز اخذ اجازۀ اقامت را برآورده می نمائید در مورد سه نتیجه امکان دارد:

 • شــما منحیث یک پناهنده شـــناخته می شـــوید. شــما برای مدت پنج ســــال یک اجازه اقامت ( در هالندی:  verblijfsvergunning)  خواهید گرفت. این بدین معنی است که شما میتوانید در هالند زندگی نموده و کار کنید.
 • IND  توسط یک مکتوب شما را در جریان میگذارد که برای تحقیق وقت بیشتر ضرورت دارد. درین صورت درخواست شما در یک پروسه پناهندگی طولانی تحت اجراات قرار می گیرد. تصمیم گیری مدت زمان شش ماه را دربر می گیرد.
 • به نظر IND شما شرایط مورد نیاز اخذ اجازۀ اقامت را برآورده کرده نمی توانید. شما یک مکتوب بدست می آورید که در آن تذکرورفته که IND تصمیم گرفته است تا درخواست پناهندگی تان را رد نموده و به کدام دلیل.

روز ۶: جواب یا نظر وکیل

[ Dag 6: zienswijze ]

شما در مورد  تصمیم رد شده با وکیل تان صحبت می نمائید. و یکجا یک نامه ترتیب می دهید که با دلیلی که چرا با این تصمیم موافق نیستید. این نامه نظریه ( در هالندی: zienswijze) نامیده می شود.

روز ۷ و ۸: فیصله

[ Dag 7 en 8: beslissing ]

با در نظر داشت نظریه شما IND قضاوت می نماید که آیا فیصلۀ درنظر گرفته خویش را تغییربدهد یا خیر. در این رابطه سه امکانات وجود دارد:

۱. IND شما را منحیث یک پناهنده قبول می نماید. برای شما اجازه اقامت پنج ساله داده می شود.۲. IND برای تحقیقات بیشتر وقت ضرورت دارد. درخواست شما به مراحل اجراات طولانی درخواست پناهندگی راجع می شود. یک فیصله در ظرف شش ماه صورت میگیرد.۳.  IND هنوز هم به این نظر است که شرایط اخذ اجازه اقامت پناهندگی بالای شما قابل تطبیق نیست. شما از IND یک نامه دریافت می نمایید. در این نامه دلیل رد شدن درخواست پناهندگی تان ذکر شده و برای تان گفته می شود که شما باید هالند را ترک نمایید. وکیل مدافع تان می تواند نزد محکمه درخواست تجدید نظر نماید. در صورت اخذ نمودن جواب منفی از نزد محکمه شما باید هالند را ترک نمایید. برای معلومات بیشتر در رابطه به بازگشت در اینجا کلیک نمایید:Informatie over terugkeer

درخواست پناهندگی بعدی

[ Opvolgende Asielaanvraag ]

اگر دوسیه شما کاملا بسته شده است، می توانید دوباره درخواست پناهندگی کنید. این گاهی اوقات HASA نیز شناخته می نامیده میشود: درخواست پناهندگی مکرر.

واقعیت ها / شرایط جدید

[ Nieuwe feiten/omstandigheden ]

برای احتمال موفقیت درخواست بعدی، در هر صورت باید واقعیت ها یا شرایط جدیدی وجود داشته باشد:

"این معلوماتی است که آنرا تازه به دست آورده اید و در مراحل قبلی پناهندگی خود ارائه نکرده اید و نتوانستید ارائه دهید. به اتفاقاتی فکر کنید که وضعیت شما یا وضعیت کشور شما را تغییر داده اند. این تغییرات پس از تصمیم گیری درباره درخواست پناهندگی قبلی شما صورت گرفته اند. یا تغییر در سیاست مربوط به وضعیت شما."

آمادگی خوب و وکیل

[ Goede voorbereiding en advocaat ]

مادگی دقیق و خوب برای انجام دادن درخواست بعدی ضروری می باشد. همچنین به این دلیل که تمام اسناد باید به صورت اصلی و ترجمه شده تحویل داده شوند. بنابراین همیشه از وکیل تقاضا کنید که شما را کمک کند. آیا واقعاً حقایق و شرایط جدیدی وجود دارد؟ در آنصورت درخواست جدید را در همکاری با وکیل و یا VluchtelingenWerk آماده سازید.

توجه!متأسفانه ، ٰVluchtelingenWerk در تر آپل نمی تواند برای شما وکیل پیدا کند و به شما معرفی کند.متأسفانه ، VluchtelingenWerk در Ter Apel نمی تواند فورم درخواست (M35-0) را با شما پر کند.

پیش از وقت به ترپل نروید

[ Niet te vroeg naar Ter Apel gaan ]

تنها در صورت داشتن شرایط و داشتن فورم درخواست تکمیل شده (M35-0)اسناد اصلی و اسناد ترجمه شده ، می توانید به ترپل سفر کنید. پس پیش از آن به ترپل سفر نکنید.

معلومات در وب سایت IND

[ Informatie op website IND ]

فورم درخواست بعدی(M35-0) را می توان در وب سایت ارگان مهاجرت و تابعیت (IND) یافت. در وب سایت IND همچنین میتوان معلومات بیشتری را در مورد درخواست پناهندگی بعدی (یا HASA) یافت .

آیا پس از آخرین درخواست پناهندگی تغییری ایجاد نشده است؟

[ Geen veranderingen na laatste asielaanvraag? ]

آیا اصلاً هیچ واقعیت یا شرایط جدیدی وجود ندارد؟ در آنصورت می توانید برگشت به کشور خود را با کمک VluchtelingenWerk یا IOM و یا DT&V در نظر بگیرید. با در نظرداشت اینکه دوسیه شما حالا بسته شده است.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.