پروسۀ پناهندگی

[ Asielprocedure ]

شما به قسم پناهجو ممکن است در هلند از محافظت برخوردار شوید. برای این منظور باید درخواست پناهندگی بدهید. در طول رویه پناهندگى (به هلندی: asielprocedure)، Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) از طرف دولت هلند بازرسی خواهد کرد شما معیارهای وضعیت پناهجویی را بر اساس کنوانسیون پناهندگی و ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارید یا خیر.

لطفاً توجه کنید:

[ Let op! ]

VluchtelingenWerk در حال حاضر در مراکز پناهجویان بسیار شلوغ است، بنابراین ممکن است قبل از اینکه بتوانیم شما را کمک کنیم، ممکن است زمان بیشتری طول بکشد. از شما خواهش می کنیم در این زمینه ما را درک کنید.

VluchtelingenWerk چه کار می کند

[ Wat doet VluchtelingenWerk? ]

دVluchtelingenWerk باور دارد که هر پناهجویی حق دارد یک رویه پناهندگى کامل را طی کند. کارمندان ما در مراحل مختلف این رویه پشتیبانی می کنند:

 • ما معلوماتی درباره رویه پناهندگى ارائه می کنیم تا مطمئن شویم عملکرد آن، سازمان های دخلیل و آنچه از شما انتظاری می رود را به خوبی درک کنید.
 • ما نامه های IND و وکیل تان را توضیح می دهیم.
 • می توانیم در اثبات کردن ادعای پناهندگی‌تان به شما کمک کنیم. برای مثال، می توانیم در ارسال مدارک مربوطه به هلند به شما کمک کنیم. برای کسب معلومات بیشتر، این اعلامیه را مطالعه کنید: https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/vluchtverhaalanalyse_a5_v02_dar.pdf
 • شما یا وکیل تان می توانید از شخصی در VluchtelingenWerk درخواست کند در رسیدگی شما شرکت و پشتیبانی کنند و مطمئن شوند که فرصت توضیح دادن داستان خود را داشته باشید.
 • در پیداکردن آشنایان یا اقوام می توانیم به شما کمک کنیم.

VluchtelingenWerk چه کار نمی کند؟

[ Wat doet VluchtelingenWerk niet? ]

در طول اقامت خود در یکی از مراکز پناهجویان، نمی توانیم در امور زیر به شما کمک کنیم:

 • ما در امور غیرمرتبط با رویه پناهندگى، اتحاد مجدد خانواده یا کمک در بازگشت شما به کشور خودتان نمی توانیم از شما پشتیبانی و حمایت کنیم.
 • بدین ترتیب، معمولاً نمی توانیم دربارۀ درخواست های سایر مجوزهای اقامت مثل اقامت داشتن با یک شریک جدید در هلند به شما کمک کنیم.
 • همچنین در زمینۀ جریمه ها، طلاق، تمدید مجوزهای اقامت، یا DigiD یا درخواست های مزایای طفل نمی توانیم کمک کنیم.
 • در بیشتر موارد، نمی توانیم برای ملاقات با طبیب یا رفتن به سفارتخانه همراه شما سفر کنیم.

کارمندان VluchtelingenWerk شما را به سازمان هایی که می توانند در این امور به شما کمک کنند یا معلومات ضروری بدهند تا بتوانید خودتان به آنها رسیدگی کنید، معرفی می کنند.

پروسۀ پناهندگی

[ Asielprocedure ]

 

Animatie asielprocedure: Dari (2017)

این فیلم رویه پناهندگى هلند را توضیح می دهد. این فیلم قدیمی است و بخش های از رویه پناهندگى از زمان ساخت فیلم تغییر کرده است. همچنان آن را برای شما نمایش می دهیم، زیرا درباره رویه پناهندگى و سازمان هایی که با آنها روبرو خواهید شد، به شما ایده و معلومات می دهد. همچنین نکاتی دربارۀ کارهایی که می توانید برای آماده شدن در رویه پناهندگى انجام دهید، ارائه می کند.

در شرایط خاص می توانید مجوز اقامت پناهندگی در هلند را دریافت کنید، اگر شما:

 • بخاطر نژاد، دین، ملیت، محکومیت های سیاست یا به خاطر اینکه در گروه و حزب اجتماعی خاصی عضو هستید، ترس تعقيب و آزار دارید؛
 • از مجازات مرگ، شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی هراس دارید؛
 • می ترسید بخاطر وجود جنگ در کشورتان، قربانی خشونت ناشی از بى‌تبعیضی شوید؛
 • از حوادث کشور خودتان دچار شوکه و تنش روحی شده اید.

لطفاً توجه کنید:

[ Let op! ]

دعوی دوبلین، مجوز پناهندگی در کشور اروپایی دیگر و کشورهای امن

[ Dublin-claim en veilige landen ]

آیا قبل از رسیدن به هلند در کشور اروپایی دیگری بوده اید، یا ویزای کشور اروپایی دیگری را دارید؟ در آن صورت، معلومات مربوط به رویه پناهندگى هلند به شما مربوط نیست.این اعلامیه "کدام کشور مسئول پردازش و بررسی درخواست پناهندگی شماست" را بخوانید. تمام اعلامیه های رویه پناهندگى به زبان های مختلف در این صفحه موجود هستند.اگر از کشوری آمده اید که دولت هلند آن را ایمن می داند یا مجوز اقامت پناهندگی کشور اروپایی دیگری را دارید، درخواست شما در رویه پناهندگى تسریع شده بررسی خواهد شد. اعلامیه "رویه پناهندگى تسریع شده" را بخوانید. تمام اعلامیه های رویه پناهندگى به زبان های مختلف در این صفحه موجود هستند.لیست کشورهای امن را می توانید در زیر پیدا کنید.(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst)

برای پناهندگی کجا درخواست دهید؟

[ Waar vraag je asiel aan? ]

اگر ذریعه زمینی وارد هلند شده اید و دوست دارید درخواست پناهندگی بدهید، باید به Ter Apel بروید. برای دریافت تکت روزانه و سفر به Ter Apel ذریعه حمل و نقل عمومی در هر جایی در هلند با پولیس در تماس شوید. اگر ذریعه فرودگاه اسخیپول یا یکی از بنادر هلند وارد شده اید، باید به Koninklijke Marechaussee گزارش دهید. آنها شما را به یکی از مراکز پذیرش بسته (Justitieel Complex Schiphol) می برند. این اعلامیه را بخوانید "رویه پناهندگى شما. معلومات مربوط به رویه مرزی". تمام اعلامیه های رویه پناهندگى به زبان های مختلف در این صفحه موجود هستند.

بعد از رسیدن به هلند: مرحله درخواست

[ Na aankomst in Nederland: de aanmeldfase ]

مرحله درخواست بعد از اینکه درخواست پناهندگی دهید، آغاز می شود. مرحله درخواست معمولاً سه روز طول می کشد، اما در برخی موارد مثل دوره های شلوغی، ممکن است کمی بیشتر طول بکشد.

شما در طول مرحله درخواست باید فورم درخواست را پر کنید. IND از این فورم ها برای جمع آوری معلومات مهم مربوط به شما استفاده می کند. فورم برای مثال شامل سؤالاتی درباره محل زندگی شما، خانواده و سفر شما می شود. همچنین باید به قسم خلاصه دلیل درخواست پناهندگی دادن خود را توضیح دهید. IND از این معلومات استفاده می کند تا دربارۀ نحوۀ ادامه دادن رویه پناهندگى شما تصمیم بگیرد.

بعد از پر کردن فورم، اطلاعات شخصی شما ثبت خواهد شد. از شما عکس گرفته می شود و اثر انگشتان شما ثبت می شود و لباس ها و چمدان شما جستجو خواهد شد. تلیفون شما گرفته و بازرسی خواهد شد. تلیفون در اسرع وقت ممکن به شما بازگردانده می شود.

در آخر، اولین مصاحبه شما با IND مشهور به مصاحبه درخواست برگزار خواهد شد. یکی از کارمندان IND سؤالاتی دربارۀ اقامت، خانواده، مدارک و اسناد و سفر شما به هلند خواهد پرسید. پاسخ های شما مهم است، بنابراین باید کامل و دقیق باشد. همچنین باید به قسم خلاصه دلیل درخواست پناهندگی دادن خود در هلند را توضیح دهید. در این مرحله IND درباره این مسئله نباید جزییاتی را بخواهد. این معلومات تنها برای برنامه ریزی رویه صحیح استفاده می شود.

نکته:

یک مترجم شفاهی مستقل در تمام جلسات شما با IND، VluchtelingenWerk و وکیل شما حضور خواهد داشت. اگر در درک مترجم شفاهی مشکل دارید یا متوجه شدید که او حرف شما را درک نمی کند یا داستان شما را به درستی ترجمه نمی کند، لطفاً بلافاصله در طول صحبت به این قضیه اشاره کنید.

آماده شدن برای رویه پناهندگى خودتان

[ Bereid je voor op je asielprocedure ]

در تمام صحبت ها با IND، کارمندان انجمن رسیدگی به امور پناهندگان و وکیل تان یک ترجمان غیر وابسته گرفته می شود. هرگاه شما نمی توانید حرف ترجمان را درست بفهمید و یا درک کردید که ترجمان حرف شما را نمی فهمد و یا داستان تان بصورت درست گفته نمی شود، پس این موضوع را مستقیماً در مصاحبه بگوئید.

بعد از مرحله درخواست، دوره استراحت و آماده سازی آغاز خواهد شد. دوره استراحت و آماده سازی حدود شش روز طول می کشد اما در برخی موارد ممکن است طولانی تر شود. در یکی از مراکز پذیرش، درباره رویه فعلی معلوماتی را دریافت خواهید کرد. در هر صورت، یک ارزیابی سلامتی برای شما انجام خواهد شد. IND از ارزیابی سلامتی برای این استفاده می کند که خودتان قادر هستید در طول مصاحبه ها حرف های خودتان را بزنید یا خیر. بعد از ارزیابی سلامتی، کارمند VluchtelingenWerk مراحل موجود در رویه پناهندگى را به شما اطلاع خواهد داد. در آخر، با وکیل خود ملاقات خواهید کرد. اگر در AZC اقامت دارید، اولین جلسه با وکیل تان در دفتر او انجام خواهد شد. برای سفر به دفتر وکیل تان، یک تکت به شما داده خواهد شد. وکیل شما درباره رویه پناهندگى شما را راهنمایی خواهد کرد و برای آماده شدن برای مصاحبه جزئی به شما کمک خواهد کرد. همچنین درباره مصاحبه درخواست و اینکه تصحیح یا اضافاتی داشته باشید یا خیر، بحث خواهید کرد. وکیل شما توسط دولت انتخاب می شود اما شخص مستقلی است. کارمندان VluchtelingenWerk نیز مستقل هستند.

نکته:

درباره اینکه کدام اسناد را می توانید از کشور خود درخواست کنید تا از رویه پناهندگی، هویت، ملیت و مسیر مسافرت شما پشتیبانی کند، با VluchtelingenWerk یا وکیل خود صحبت کنید.

آغاز رویه پناهندگى

[ Start van de asielprocedure ]

بعد از زمان استراحت و زمان آمادگی پروسۀ پناهندگی تان آغاز می یابد. خدمات دولتی IND  در مدت زمان هشت روز قضاوت می نماید که آیا شما شرایط مورد نیاز اخذ اجازۀ اقامت را برآورده می نمائید و یا وقت بیشتر برای تحقیق ضرورت است. ذیلا شما در مورد جریان پروسۀ پناهندگی مطالعه می نمائید.

رویه پناهندگى شما بعد از دوره استراحت و آماده سازی آغاز خواهد شد. IND (یکی از ادارات دولتی) در شش تا نه روز تعیین خواهد کرد، شرایط دریافت مجوز پناهندگی را دارید یا برای بازرسی رویه شما به زمان بیشتری نیاز است. توضیح دقیق رویه پناهندگى در ادامه ارائه شده است.

روز 1: مصاحبه جزئی

[ Dag 1: nader gehoor ]

مصاحبه دوم با IND را "مصاحبه جزئی" می گویند. این نشست مهم است زیرا در آن می توانید بصورت جزئی و دقیق دلیل فرار کردن از کشور خود را توضیح دهید. اگر زخم یا شکایات بدنی یا روانشناختی مرتبط با دلیل فرار خود دارید، باید حتماً به کارمند IND بگویید. صادق باشید و درباره آنچه برای شما اتفاق افتاده، حرفهای خود را کامل و واضح بزنید.اگر اعضای خانوار شما نیز دلایل خود را برای فرارکردن دارند، باید حتماً داستان تمام اعضای خانوار خود به شمول اطفال را توضیح دهید. برای کسب معلومات بیشتر، اعلامیه اطفال دارای همراهی که دعوی درخواست خود را ارائه می کنند را بخوانید.

روز 2: بحث درباره مصاحبه جزئی

[ Dag 2: bespreking nader gehoor ]

وکیل شما درباره گزارش مصاحبه جزئی با شما بحث خواهد کرد. اگر چیزی در گزارش نیست یا بصورت درستی نوشته نشده، وکیل شما تغییرات مورد پسند را به قسم یک نامه به IND گزارش خواهد کرد.

روز 3: حکم هدفمند

[ Dag 3: voorgenomen beslissing ]

IND ارزیابی خواهد کرد شرایط دریافت جواز اقامت پناهندگی را دارید یا خیر. سه احتمال وجود دارد:

 •  یک جواز اقامت دریافت می کنید.
 • ک نامه از IND دریافت خواهید کرد که اعلام می کند برای بازرسی به زمان بیشتری نیاز است. درخواست شما اکنون در رویه تمدیدشده پناهندگى بررسی خواهد شد.
 • یک نامه از IND دریافت خواهید کرد که همراه با دلیل اعلام می کند قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند.

روز 4: پاسخ

[ Dag 4: zienswijze ]

درباره حکم هدفمند با وکیل خود بحث خواهید کرد. همچنین، می توانید یک نامه تهیه کنید و در آن دلایل مخالفت خود با این حکم هدفمند را ارائه کنید. این نامه را "پاسخ" شما می نامند.

روز 5 و 6: حکم

[ Dag 5 en 6: beslissing ]

IND درباره رویه پناهندگی شما تصمیم می گیرد. سه احتمال وجود دارد:

 1. IND شما را به قسم پناهجو می شناسد. یک جواز اقامت پنج ساله دریافت خواهید کرد. VluchtelingenWerk می تواند اعضای خانواده شما را به هلند بیاورد. درباره اتحاد خانواده در صفحه زیر مطالب بیشتری بخوانید: https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/gezinshereniging?language=prs
 2. IND برای بازرسی به زمان بیشتری نیاز دارد. درخواست شما اکنون در رویه تمدیدشده پناهندگى بررسی خواهد شد. حکم ظرف شش ماه صادر خواهد شد.
 3. IND تعیین می کند که شما همچنان شرایط دریافت جواز اقامت پناهندگی را ندارید. یک نامه از IND دریافت خواهید کرد که دلیل رد شدن درخواست پناهندگی شما را اعلام می کند و می گوید باید هلند را ترک کنید. وکیل شما می تواند نسبت به حکم IND در دادگاه استیناف بدهد. اگر دادگاه نیز علیه شما حکم دهد، باید هلند را ترک کنید. درباره 'بدون جواز اقامت، اکنون چه کنیم؟' در صفحه زیر مطالب بیشتری بخوانید:https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/geen-verblijfsvergunning-wat-nu?language=prs

لطفاً توجه کنید:

[ Let op: ]

در برخی موارد، ممکن است رویه پناهندگى بجای 6 روز، 9 روز طول بکشد. زمان اضافی برای درخواست های پناهندگی پیچیده است که IND برای بازرسی آنها به زمان بیشتری نیاز دارد و برای پناهجویانی که بخاطر مشکل طبی یا جسمی به توجه بیشتری نیاز دارند.

پناهگاه

[ Opvang ]

شما مستحق داشتن پناهگاه و هزینه های زندگی در طول رویه پناهندگى خودتان هستید. شما در یکی از مراکز پناهجویان COA (AZC) یا Justitieel Complex Schiphol اقامت خواهید داشت. اگر مجوز پناهندگی دریافت کنید، می توانید تا زمانی که یک خانه برای شما فراهم شود، در مرکز پذیرش بمانید. اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، حق شما در داشتن پناهگاه تمام می شود. بسته به دلیل رد شدن، باید پناهگاه را در چند روز ترک کنید.

تکرار درخواست پناهندگی

[ Opvolgende aanvraag ]

اگر از تمامی امکان های دادخواهی استفاده کرده اید، می توانید تکرار درخواست پناهندگی را درخواست کنید. تکرار درخواست پناهندگی را گاهی HASA می نامند.

واقعیت ها / شرایط جدید

[ Nieuwe feiten/omstandigheden ]

بکم مثبت برای تکرار درخواست شما به واقعیات یا شرایط جدید نیاز دارد. معلومات جدید معلوماتی است که در طول رویه پناهندگى قبلی ارائه نکردید مثل رویدادهایی که وضعیت شما یا کشور شما را تغییر داده اند یا یک پالیسی تغییر کرده و بر شما اثر می گذارد.

آمادگی خوب و وکیل

[ Goede voorbereiding en advocaat ]

تکرار درخواست پناهندگی باید بدرستی آماده شود. برای مثال، اسناد پشتیبان اولیه باید همراه با نسخه های ترجمه شده ارائه شوند. همیشه از وکیل کمک بگیرید. می توانید تکرار درخواست پناهندگی را در Ter Apel ارائه کنید. تا زمانی که فورم درخواست را پر نکرده اید و اسناد ضروری اولیه و ترجمه ها را آماده ندارید به Ter Apel سفر نکنید.

لطفاً توجه کنید:شوربختانه، VluchtelingenWerk in Ter Apel نمی تواند یک وکیل برای شما هماهنگ کند. همچنین VluchtelingenWerk in Ter Apel نمی تواند در تکمیل فورم درخواست برای تکرار درخواست پناهندگی به شما کمک کند. فورم در ویب سایت IND موجود است.

معلومات بیشتر

[ Meer informatie ]

IND

[ IND ]
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)) بخشی از وزارت دادگستری و امنیت هلند است. IND بررسی خواهد کرد مستحق دریافت پناهندگی در هلند هستید یا خیر و تصمیم می گیرد اجازه داشته باشید در هلند اقامت کنید یا خیر.

COA

[ COA ]
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) مسئول پذیرش و پشتیبانی از پناهجویان هلند در طول رویه پناهندگى شان است.

Raad voor Rechtsbijstand

[ Raad voor Rechtsbijstand ]
Raad voor Rechtsbijstand (RvR)) دقت می کند که اگر نمی توانید پول وکیل را خودتان بدهید، حتماً از کمک یک وکیل بهره مند شوید.

Internationale Organisatie voor Migratie Nederland

[ Internationale Organisatie voor Migratie Nederland ]
The Internationale Organisatie voor Migratie Nederland (IOM) اگر می خواهید به قسم مستقل هلند را ترک کنید، به شما کمک می کند.

Dienst Terugkeer en Vertrek

[ Dienst Terugkeer en Vertrek ]
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) بخشی از وزارت دادگستری و امنیت هلند است. اگر IND پناهندگی شما را رد کند، DT&V در بازگشت به وطن خودتان به شما کمک خواهد کرد.

به ویب سایت DT&V

Rode Kruis

[ Rode Kruis ]
Rode Kruis در پیدا کردن افراد گمشده کمک می کند.

CoMensha

[ CoMensha ]
CoMensha نسبت به کمک کردن به قربانیان و قربانیان احتمالی قاچاق انسان در هلند متعهد است.

NIDOS

[ NIDOS ]
کمتر از 18 سال دارید و در هلند والدین یا فرد دیگری ندارید که بصورت قانونی از شما مراقبت کند. با این حال، به اساس قانون هلند، شخصی باید بصورت قانونی از شما مراقبت کند. این را سرپرستی می گویند. سازمانی را که در هلند با این موضوع سروکار دارد Stichting Nidos می گویند.
Project Time4You بر توانمندسازی و پشتیبانی از اطفال پناهجو در مرکز پذیرش مرکزی تمرکز دارد.

اعلامیه ها

[ Folders ]

تمام اعلامیه های رویه پناهندگى به زبان های مختلف در این صفحه موجود هستند

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.