Habka magangelyada

[ Asielprocedure ]

Sida qof qaxooti ah badbaadin waad ka heli kartaa Nederland. Si aad taa u hesho waa in aad magangelyo codsataa. Inta lagu jiro geedi socodka magangelyada (afka Nederlaanka: asielprocedure) waxay Adeegga Migreshanka iyo Dhalasho Qaadashada (IND) baarayaan ayagoo ka wakiil ah dowlada in aad qaxooti tahay iyo in kale sida uu tilmaamayo Heshiiska Qaxootiga iyo qodob 3 ee Heshiiska Yurub ee Xuquuqda Aadanaha.

U fiirso!

[ Let op! ]

Waxaa mudadaan aan ku jirno ay Ururka qaxootiga caawiya VluchtelingenWerk jooga  AZC yada aad ayey mashquul u yihiin. Sidaa awgeed muddo dheer ayey qaadan kartaa ilaa aan ku caawini karno. Waxaan kaa codsaneynaa inaa xaaladan nala fahanto.

Maxey sameeyaan VluchtelingenWerk?

[ Wat doet VluchtelingenWerk? ]

VluchtelingenWerk waxey rabaan in geedi socod magangelyodoon (asielprocedure) walba si taxadar leh u socotaa. Sidaa awgeed ayaa shaqaalaha VluchtelingenWerk ay ku caawinayaan waqtiga aad tallaabooyinkan kala duwan mareyso:

 • Waxaan bixinaa warbixino ku saabsan geedi socod magangelyodoonka, si aad u ogaato waxa kugu soo socda iyo waxa lagaa rabo.
 • Waxaan sharaxnaa waraaqaha IND iyo kuwa garyaqaan/lawyar-kaaga.
 • Waxaan kaa caawini karnaa marka aad diyaarsaneyso arrimaha qixitaankaaga ku saabsan. Waxaan tusaale ahaan aan kaa caawini karnaa sidii aad dokumetiyada muhiimka ah in Nederland laguugu soo diro.
 • Marka aad adiga ama garyaqaankaaga codsataan waxaa qof ka socda VluchtelingenWerk kula joogayaa marka lagu wareysanaayo si laguu taageero iyo loo hubiyo in aad fursad buuxda u hesho marka aad arrintaada sheeganeyso.
 • Waxaan kugu caawineynaa baafinta macaariiftaada ama reerkaaga.

Maxey qabaneynin VluchtelingenWerk?

[ Wat doet VluchtelingenWerk niet? ]

Mudada aad degan tahay AZC nasiib daro arrimahan kaama caawin karno:

 • Kaama caawini karno arrimo kale aan ahayn geedi soocdka magangelyada, reerka keenistooda iyo hagista haddii aad dib u noqoneyso.
 • Taasi waxey micnaheeda tahay inaan badiyaa kaa caawin karin codsashada sharciyo deganaansho kale tusaale ahaan sharci lamaanahaaga cusub een Nederland jooga inaad la noolaato.
 • Sidoo kale kaama caawin karno ganaaxyada, furiinka, cusbooneysiinta sharciga deganaanshaha ama dalabka DigiD ama lacagta ilmaha (kinderbijsag).
 • Badiyaa kuuma raaci karno dhaqtarka ama safaarada.

Shaqaalaha VluchtelingenWerk waxey kuu diraayaan ururada ku caawini kara. Ama taasi adiga ayaa iskaaga u dabiranaaya ama u raadsanaaya.

Habka magangelyada

[ Asielprocedure ]

Animatie asielprocedure: Somalisch (2017)

 

Waad ka heli kartaa Nederland sharci degenaansho haddii sifooyinkan lagaa helo

 • ka baqanayso in laguugu dabagalo keli yah qabiilka, diinta, jinsiyada, siyaasad aad taageersan tahay ama aad ka mid tahay koox gaar ah oo mujtamaca ka mid ah.
 • Ka baqanayso ciqaab dil ah, jirdil ama nooc fal kale ah oo bani'aadanimada ka baxsan.
 • Ka baqanaysid dagaalada iska socda ee wadankaaga hooyo ka jira kuwaas oo kaa dhigaya dhibane.
 • Waxyeelo kuu reebeyn dhacdooyinka daran ee wadankaaga hooyo.

Haddii codsigaaga magangelyada ah la diido, waa inaad Nederland ka baxdaa iyo dib ugu noqotaa wadankii aad ka timid.

U fiirso!

[ Let op! ]

Wadamada nabada ah iyo dalabka-Dublin

[ Dublin-claim en veilige landen ]

Miyaad soo martay wadan kaloo Yurub ah ka hor inta aadan imaan Nederland, ama waxaad haysataa fiisaha wadan kaloo Yurub ah? Markaa macluumaadka ku saabsan geedi socodka magangelyada Nederland kuma khuseeyo adiga. Halkaan riix si aad u hesho macluumaad dheeraad ah:

Buuga warbixinta: Wadankee ayaa mas’uul ka ah codsigaaga magangelyo (Dublin)

Haddii aad ka timid wadan ay dowlada Nederland u aragto wadan amaan ah, markaa geedi socodka magangelyadaada deg deg ayaa loo go’aaminayaa. Halkaan riix si aad u hesho macluumaad dheeraad ah:

Liiska wadamada amaanka ah

Halkee baad magangelyo waydiisanaysaa?

[ Waar vraag je asiel aan? ]

Haddii aad dhulka ka soo gashay Nederland aadna rabto inaad magangelyo codsato waa inaad aadaa xaruunta diiwangelinta ee Ter Apel. Meel kasta oo Nederland ah waxaad booliska ka heli kartaa tikit-maalinle ah (af Nedelaanka: OV-dagkaart) si aad ugu aado Ter Apel. Haddii aad ka soo gashey garoonka dayaaradaha Schiphol ama dekeddaha Nederland, waxaad u tageysaa ciidanka xadilaalinta Koninklijke Marechaussee. Markaa ka dib waxaa lagu geynayaa xero aan bixidda la ogolayn (Xaruunta cadaalada ee Schiphol). Xerada bixidda la ogol yahay ee Ter Apel ama xerada aan la ogolayn waxaa la diiwaangelinayaa macluumadkaaga shaqsiga ah. Sawir iyo faraha ayaa lagaa qaadayaa iyo dharkaaga iyo boorsooyinkaagana la baarayaa. Taleefankaagana sidoo kale waa la baarayaa. Kani sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa laguugu soo celinayaa. Taa ka dib qaar dadka magangelyadoonka jooga Ter Apel waxaa loo bedelayaa xerooyin kale si ay halkaa uga sii socoto geedi socodka magangelyadooda.

Imaanshaha Nederland ka dib

[ Na aankomst in Nederland ]

Kadib marka aad codsato magangelyo, waxaa bilaabmaya wax loo yaqaan xilliga nasashada iyo diyaargarowga. Xilligaa waxa uu qiyaastii soconayaa lix maalmood, laakiin waa mid isbedeli karaa. Xerada ayaad ku maqlaysaa habka ugu dambeeya. Si kastaba ha ahaatee waxaa lagu siinayaa baaris caafimaad. Shaqaalaha Hey'adda u Adeegta Qaxootiga ayaa kuugu wargelinaya tallaabooyinka xiga. Waxaad sidoo kale la kulmi doontaa qareenkaada. Haddii aad ku jirto xero la bixi karo, kulanka hore ee qareekaaga waxa uu ka dhacayaa xafiiskiisa. Waxaa lagu siinayaa tikit aad ku aado. Qareenka ayaa kaa caawinaya geedi socodka magangelyadaada. Dowlada ayaa kuu qabanaysa qareenka, laakiin waa uu madax banaan yahay. Shaqaalaha Hey'adda u Adeegta Qaxootiga sidoo kale way madax banaan yihiin. Kala hadal Hey'adda u Adeegta Qaxootiga ama qareenkaada dokumentiyada aad ka dalban kartid wadankaaga hooyo si aad ugu taageerto codsigaaga magangelyo, aqoonsigaaga, jinsiyadaada iyo safarkaaga.

Turjubaan

[ Tolk ]

Dhamaan waraysiyada ay kula yeelanayaan IND, shaqaalaha Hey'adda u Adeegta Qaxootiga iyo qareenkaada waxaa joogaya turjubaan madax banaan. Haddii aadan turjubaanku si fiican u fahmin, ama aad aragto in aanu turjubaanku si fiican kuu fahmaynin, ama sheekadaada aan si fiican loo turjumaynin, si toos ah sidaa wadahadalka uga sheeg.

Dejjin soo dhoweyn

[ Opvang ]

Inta lagu jiro geedi socodka magangelyadaada waxaad xaq u leedahay dejjin soo dhoweyn iyo lacag aad ku noolaato. Waxaad joogaysaa xaruunta magangelyadoonka (afka Nederlaanka: asielzoekerscentrum ama azc) oo ka mid ah dowlada. COA ama Justitieel Complex Schiphol. Geedi socodka magangelyada ka dib waxaa jira laba fursadood:

 • Marka codsigaaga magangelyo la ogolaado, waad sii joogi kartaa xerada ilaa iyo inta guri lagaa siinayo.
 • Marka codsigaaga magangelyo la diido, waxaa kaa dhamaanaya xaqii dejjinta soo dhoweynta. Iyadoo ay ku xiran tahay sababta diidmada, waa in aad muddo cayiman gudaheed uga baxdaa xerada.

Bilowga geedi socodka magangelyada

[ Start van de asielprocedure ]

Ka dib xilliga nasashada iyo diyaargarowga waxaa bilaabmaya geedi socodka magangelyada. Adeega dowlada IND ayaa qiimaynaya sideed maalmood gudahood in aad buuxisay sharuudaha sharciga magangelyada ama loo baahan yahay waqti dheeraad ah oo baaritaan lagu sameeyo. Halkaan hoose ayaad ka akhrinaysaa sida uu geedi socodka magangelyada u dhacayo.

Maalinta 1: waraysiga koowaad ama waraysiga xaqiijinta

[ Dag 1: eerste gehoor of verificatiegehoor ]

Waxaad leedahay waraysi rasmi ah oo uu sarkaal IND ah su’aalo kaa waydiinayo aqoonsigaaga, jinsiyadaada, wadada safarkaaga iyo inta uu qoyskaaga ka koobnaa intaadan Nederland iman. Laguma waydiinayo weli wax su’aalo ah oo ku saabsan sababahii kuugu kalifay in aad wadankaaga ka soo qaxdo. Noqo qof: si buuxda, cad iyo daacad ah wax u sheega, dhib malaha haddaadan jawaabta aqoon, qaado waqti kuugu filan si aad uga jawaabto su’aalaha aad taqaan.

Maalinta 2: u diyaargarowga waraysiga faahfaahsan

[ Dag 2: voorbereiding nader gehoor ]

Waxaad waraysigaaga koowaad ka wada hadlaysaan qareenkaada. Haddii wax ka dhiman yahay ama khalad loo qoray, markaa lqareenkaada ayaa warqad qoraal ah IND ugu gudbinaya. Waxaa kaloo uu kaa caawinayaa u diyaargarowga waraysiga faahfaahsan ee IND kula yeelanayso.

Maalinta 3: waraysiga faahfaahsan

[ Dag 3: nader gehoor ]

Waraysiga labaad ee IND aad la yeelanayso waxaa la dhahaa ‘waraysiga faahfaahsan’. Hadda ayaad sheegaysaa sababihii kuugu kalifay in aad soo qaxdo. Haddii nabaro kuugu yaalaan, cabashooyin jireed ama maskaxeed oo la xiriira sababihii aad u soo carartay, waa muhiim in aad shaqaalaha IND sidaa u sheegto. Noqo qof: si buuxda, cad iyo daacad ah u sheega wixii kuugu soo dhacay.

Maalinta 4: ka wadahadalka waraysiga faahfaahsan

[ Dag 4: bespreking nader gehoor ]

Waxaad hubinaysaan adiga iyo qareenkaada warbixinta waraysigii labaad. Haddii wax ka dhiman yahay ama khalad loo qoray, markaa qareenkaada ayaa warqad qoraal ah IND ugu gudbinaya.

Maalinta 5: go’aanka lagu tala jiro

[ Dag 5: voorgenomen beslissing ]

IND waxay qiimaynaysaa in aad buuxisay sharuudahii sharciga degenaansha. Seddax natiijo ayaa suurtagal ah:

 • Waxaa laguu aqoonsaday in aad tahay qaxooti. Waxaad helaysaa oggolaasho joogitaan (afka nederlaandka: verblijfsvergunning) oo shan sano ah. Taa macnaheedu waa Nederland waad ku noolaan kartaa kana shaqayn kartaa.
 • IND warqad ayay kuugu soo wargelinayaan in loo baahan yahay waqti dheeri ah oo baaritaanka lagu sameeyo. Codsigaaga waxaa lagu darayaa dacwadaha muddada dheer looga howlgalo. Go'aanka lix bilood gudahood ayuu ku soo baxayaa.
 • Ma buuxinin sida IND ay la tahay sharuudaha sharciga degenaanshaha. Waxaad helaysaa warqad ay ku qoran tahay in IND ku tala jirto inay diido codsigaaga iyo sababaha ay ku diideyso.

Maalinta 6: aragtida

[ Dag 6: zienswijze ]

Waxaad qareenkaada ka wada hadlaysaan diidmada lagu tala jiro. Wada jir ayaad u qoraysaan warqad ay ku qoran tahay sababaha aadan ugu raacsanayn ku tala galkaasi. Warqada waxaa la dhahaa ‘aragtida’ (afka Nederlanka: zienswijze).

Maalinta 7, 8: go’aanka

[ Dag 7 en 8: beslissing ]

Iyadoo la tixgelinayo aragtidaada waxay IND qiimaynaysaa in go’aankii lagu tala jiray ay tahay in wax laga bedelo. Seddax xaaladood ayey noqon kartaa:

 1. IND waxay kuu aqoonsanaysaa in aad tahay qaxooti. Waxaad helaysaa oggolaasho joogitaan shan sano ah.
 2. IND waxay u baahan tahay waqti dheeraad ah oo baaritaan lagu sameeyo. Codsigaaga waxaa lagu darayaa dacwadaha muddada dheer looga howlgalo. Go'aanka lix bilood gudahood ayuu ku soo baxayaa.
 3. IND waxay ku adkeysanaysaa inaadan buuxinin sharuudaha sharci qaxootinimada. Waxaad IND ka helaysaa warqada ay ku qoran tahay sababaha loo diidey codsigaaga magangelyo iyo in aad ka baxdo Nederland. Qareenkaada ayaa go’aanka IND maxkamada abiil uga qaadan kara. Haddii aydan ku guulaysan maxkamada, waa in aad Nederland ka baxdo. Riix halkaan si aad u hesho macluumaad ku saabsan dib u noqoshada. – Informatie over terugkeer.

Codsiga labaad ee Magangelyada

[ Opvolgende Asielaanvraag ]

Hadaanay jirin habab kale oo kuu furan, waxaad soo gudbin kartaa codsigaaga labaad ee magangelyada. Tan waxaa mararka qaarkood loo yaqaan HASA: codsi soo noqnoqda ee magangelyo.

Xaqiiqooyin ama duruufo Cusub

[ Nieuwe feiten/omstandigheden ]

Si codsiga labaaadi uu u helo fursad uu ku yeesho natiijo guu leh waa in ay ku jiraan xaqiiqoyin amaduruufo cusub.

“Tan macnaheedu waa macluumaadka dhawaan la ogaaday ee aadan hore u soo gudbin. Oo aad awoodi wayday in aad horre uso dirto. Ka fikir dhacdooyin bedelay xaaladaada shaqsiyeed ama xaalada wadankaagii hooyo. Isbedelada noocan oo kale ah waxay dhaceen ka dib markii go'aanka laga qaatay codsigaagi hore ee magangalyada. Ama isbedelo siyaasadeed oo la xiriira xaaladaada.”

Diyaar garow wanaagsan iyo garyaqaan

[ Goede voorbereiding en advocaat ]

Sidaas awgeed waa lagama maarmaan in si taxaddar leh loo diyaariyo codsiga labaad. Sidoo kale sababtoo ah dhammaan dukumiintiyada taageeraya waa inay asal ahaadaan oo laso turjumaa. Markasta taxaddar ka samee inaad leedahay garyaqaan ku caawin kara. Runtii miyay jiraan xaqiiqooyin iyo duruufo cusub? Markaa waa inaad si wadajir ah ula diyaarisaa codsigaaga garyaqaankaaga iyo /ama VluchtelingenWerk.

Fiiro Gaara!
Nasiib daro, VluchtelingenWerk oo ku taal Ter Apel kuma raadin karto ama kulama xidhiidhsin karto garyaqaaan.
VluchtelingenWerk oo ku taal Ter Apel kuma buuxin karto foomka dalabka (M35-0) sido kale.

Ha aadin Ter Apel dhawaan

[ Niet te vroeg naar Ter Apel gaan ]

Waxaad u safri kartaa oo keliya Ter Apel hadii aad buuxiso shuruudaha oo dhan, aad haysato foom codsi oo dhammaystiran (M35-0) dukumiintiyaduna ay yihiin qaar asli ah oo la tarjumay. Ha u safrin Ter Apel adiga oo sidas samayn.

Macluumaadka bogga IND

[ Informatie op website IND ]

Foomka dalabka (M35-0) ee labaad codsi waxaa laga heli karaa websaydka Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyadda ee Nederland (IND). Websaaydka IND sidoo kale waxa ku jira macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Codsiga Dambe ee Magangelyada (oo mararka qaarkood loo yaqaan HASA).

Ma jiraan miya wax isbeddel oo ku yimi codsigaagi ugu danbeeyay ee magangalyada?

[ Geen veranderingen na laatste asielaanvraag? ]

Ma jiraan miya gebi ahaanba xaqiiqooyin ama duruufo cusub? Xaaladdaas oo kale, waxaad ka fiirsan kartaa inaad ku laabato waddankaagii aad ka timid adiga oo la kaashanayo VluchtelingWerk, ama IOM ama DT&V. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan habab kale oo kuu furan.

La xiriirka iyo talo bixin

[Contact]

Haddii aad talo bixin ama hagis shaqsi ah u baahan tahay, waxa aad la xiriiri kartaa Hey’adda u Adeegta Qaxootiga ee xaruuntaada dejjin soo dhoweyn ama degmadaada. Ku garaac halkan hoose magaca magaalada ama koodka boostada halka aad joogto.

Spreekuur macnaheeda waa saacadda qaabilaadda. Mararka qaar waxaa ku taal Juridisch spreekuur. Saacaddan qaabilaadda waxaa loogu tala galay arrimaha la xiriira sharciga joogitaan ama isku keenista qooyska.

Haddii aysan Hey’adda u Adeegta Qaxootiga ka hawl gelin degmadaada, waxaa halkan kore ka muuqanaaya astaamaha la xiriirista ee xafiiska dhexe ee gobolka. La xiriir markaa degmadaada ama ururka ee degmadaada gudaheeda qaxootiga ka haga.