İltica prosedürü

[ Asielprocedure ]

İlticacı olarak Hollanda'da koruma edinebilirsiniz. Bunun için iltica başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. İltica prosedürü esnasında (Hollandaca: asielprocedure) Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Mülteciler Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesine göre mülteci olup olmadığınızı Hollanda devleti adına araştırır.

Dikkat!

[ Let op! ]

Şu an AZC'lerdeki VluchtelingenWerk'in işleri yoğundur. Size yardımcı olabilmemiz, bu nedenle daha fazla zaman alabilir. Bu durum için anlayış göstermenizi rica ediyoruz.

VluchtelingenWerk ne yapar?

[ Wat doet VluchtelingenWerk? ]

VluchtelingenWerk, her iltica prosedürünün dikkatlice yürütülmesi gerektiği kanaatindedir. Bu nedenle VluchtelingenWerk çalışanları, çeşitli aşamalar esnasında sizi destekler:

 • İltica prosedürünün nasıl işlediğini, hangi kuruluşların dâhil edildiğini ve sizden ne beklendiğini bilmeniz için iltica prosedürü hakkında bilgi veriyoruz.
 • IND'den ve avukatınızdan gelen mektupları açıklıyoruz.
 • Kaçış öykünüzü kanıtlamanız için size destek olabiliriz. Bu şekilde, ilgili belgelerin Hollanda'ya gönderilmesine yardımcı olabiliriz. Daha fazlasını bu broşürde okuyabilirsiniz. 
 • Sizin veya avukatınızın talebi üzerine, VluchtelingenWerk'ten biri sizi desteklemek ve hikâyenizi anlatmak için yeterli imkâna sahip olduğunuzdan emin olmak için IND'deki görüşmelerinize katılabilir.
 • Tanıdıklarınızı veya akrabalarınızı bulmanıza yardımcı oluyoruz.

VluchtelingenWerk ne yapmaz?

[ Wat doet VluchtelingenWerk niet? ]

Bir AZC'de kaldığınız süre boyunca şu hususlarda size maalesef yardımcı olamayız:

 • İltica prosedürü, aile birleşimi ve olası bir dönüş için yardım dışındaki konularda sizi destekleyemeyiz.
 • Bu durum, örneğin Hollanda'da yeni bir eş ile kalmak gibi diğer ikamet belgelerine başvuruda genellikle yardımcı olamayacağımız anlamına gelmektedir.
 • Para cezaları, boşanma, ikamet belgelerinin uzatılması veya DigiD veya çocuk parası başvurusu konusunda da yardımcı olmuyoruz.
 • Genelde sizinle beraber doktora veya elçiliğe gidemeyiz.

VluchtelingenWerk çalışanları sizi ancak, size yardımcı olabilecek kuruluşlara yönlendireceklerdir. Veya siz kendiniz bunu ayarlayabilmeniz için size bilgi verirler.

İltica prosedürü

[ Asieprocedure ]

 

Animatie asielprocedure: Engels (2017)

Bu filmde Hollanda iltica prosedürü açıklanıyor. Film eski tarihlidir ve iltica prosedürünün bazı bölümleri artık farklıdır. Yine de filmi gösteriyoruz çünkü size iltica prosedürü ve muhatap olacağınız kuruluşlar hakkında bir fikir vermektedir. Film ayrıca iltica prosedürüne uygun şekilde hazırlanmak için neler yapabileceğinize dair ipuçları da veriyor.

Yukarıdaki iltica prosedürü hakkındaki video bu internet sitesindeki diğer dillerin haricinde Ermenice, Çince ve Rusça.

Belirli koşullar altında, aşağıdaki durumlarda Hollanda'da iltica oturma izni edinebilirsiniz:

 • ırkınız, dininiz, uyruğunuz, siyasi görüşünüz veya belirli bir sosyal gruba mensubiyetiniz nedeniyle zulme uğramaktan korkuyor olduğunuzda.
 • ölüm cezası, işkence veya diğer insanlık dışı muameleden korkuyor olduğunuzda.
 • geldiğiniz ülkede savaş nedeniyle ayrım gözetmeyen şiddetin kurbanı olmaktan korkuyor olduğunuzda.
 • geldiğiniz ülkenizdeki olaylar nedeniyle travmatize edilmiş olduğunuzda.

Dikkat!

[ Let op! ]

Dublin talebi, başka bir Avrupa ülkesinde ve güvenli ülkelerde iltica oturum izni

[ Dublin-claim en veilige landen ]

Hollanda'ya gelmeden önce başka bir Avrupa ülkesine mi geldiniz veya başka bir Avrupa ülkesi için vizeniz mi var? O halde Hollanda iltica prosedürü hakkındaki bilgiler sizi ilgilendirmemektedir.

İltica prosedürüyle ilgili tüm broşürlerin bulunduğu sayfada, 'İltica başvurunuzdan hangi ülke sorumludur?' broşürüne gidin. İltica prosedürüyle ilgili tüm broşürleri bu sayfada farklı dillerde bulacaksınız.

Hollanda devleti tarafından güvenli olarak belirlenen bir ülkeden mi geliyorsunuz veya başka bir Avrupa ülkesinde iltica izniniz mi var? Bu durumda iltica prosedürünüz daha hızlı bir şekilde işleme alınacaktır. İltica prosedürüyle ilgili tüm broşürlerin bulunduğu sayfada, 'Basitleştirilmiş iltica başvurusu' adına broşürüne gidin. İltica prosedürüyle ilgili tüm broşürleri* bu sayfada* farklı dillerde bulacaksınız.

Güvenli ülkeler listesini burada bulabilirsiniz. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst)

İltica için nereye başvuruyorsunuz?

[ Waar vraag je asiel aan? ]

Hollanda'ya kara yolu üzerinden giriş yaptıysanız ve iltica başvurusunda bulunmak istiyorsanız Ter Apel'e gitmelisiniz. Hollanda'nın her yerinde, Ter Apel'e seyahat etmek için polisten bir bilet (bir toplu taşıma günlük bileti) edinebilirsiniz. Schiphol Havaalanına veya bir Hollanda limanına vardığınızda, Koninklijke Marechaussee'ye başvuruda bulunun. Bundan sonra kapalı bir barınma yerine (Justitieel Complex Schiphol) götürüleceksiniz. İltica prosedürüyle ilgili tüm broşürlerin bulunduğu sayfada, 'İltica başvurunuz' adına broşürüne gidin. Sınır Prosedürü hakkında bilgiler. İltica prosedürüyle ilgili tüm broşürleri bu sayfada farklı dillerde bulacaksınız.

Hollanda'ya vardıktan sonra: kayıt aşaması

[ Na aankomst in Nederland: de aanmeldfasw ]

İltica başvurusunda bulunduktan sonra kayıt aşaması başlar. Kayıt aşaması genelde 3 gün sürer. Mesela kalabalık olduğu için bazen biraz daha uzun sürer.

Kayıt aşamasında kayıt formunu dolduruyorsunuz. Bu form ile IND'ye halihazırda senin hakkında önemli bilgiler gönderilir. İçinde örneğin, ikamet yeriniz, aileniz ve seyahatiniz hakkında sorular vardır. Ayrıca neden iltica başvurusunda bulunduğunuzu da kısaca yanıtlarsınız. IND bu bilgileri iltica prosedürünüzün nasıl ilerleyeceğini belirlemek için kullanır.

Daha sonra kişisel verileriniz kaydedilecektir. Fotoğraflarınız ve parmak izleriniz alınacak, kıyafetleriniz ve bagajınızda arama yapılacak. Telefonunuz da alınıp incelenecektir. Bu size en kısa sürede geri verilecektir.

Son olarak IND ile ilk görüşmeniz vardır, kayıt sorgulaması IND çalışanı size ikamet yeriniz, aileniz, belgeleriniz ve Hollanda'ya seyahatiniz hakkında sorular soracaktır. Verdiğiniz cevaplar önemlidir, bu yüzden eksiksiz ve titiz olun. Ve neden Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunduğunuz hakkında da anlatmanız gerekmektedir. IND'nin bu konuda daha fazla soru sormayı amaçlamamaktadır. IND bu bilgileri sadece doğru prosedürü planlayabilmek için kullanır.

İpucu:
IND, VluchtelingenWerk personeli ve avukatınızla yapacağınız tüm görüşmelerde için bağımsız bir tercüman devreye sokulur. Tercümanı iyi anlamıyorsanız veya tercümanın sizi anlamadığını veya hikâyenizi doğru tercüme etmediğini fark ettiğinizde, bunu hemen görüşmede belirtin.

İltica prosedürünüz için hazırlanın

[ Bereid je voor op je asielprocedure ]

Kayıt aşamasından sonra dinlenme ve hazırlık dönemi başlar. Bu süre yaklaşık altı gün sürer ancak, daha uzun da sürebilir. Barınma merkezinde son çalışma yöntemin ne olduğu size duyurulacaktır. Her halükârda, bir sağlık kontrolünden geçeceksiniz. IND, sorgulamalar sırasında düzgün bir şekilde açıklamada bulunabilmenizin mümkün olup olmadığını değerlendirmek için bu sağlık kontrolünü kullanacaktır. VluchtelingenWerk personeli, iltica prosedürünüz esnasında izlenen adımlar hakkında sizi bilgilendirecektir. Son olarak avukatınızla tanışacaksınız. Bir AZC'de kalıyorsanız, avukatınızla ilk görüşme onun ofisinde yapılacaktır. Avukatınıza gidebilmek için size bir bilet verilecektir. Avukat, iltica prosedürünüz boyunca size rehberlik edecek ve bir sonraki görüşmeye hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca avukatınızla kayıt görüşmesini ve hata görüp görmediğinizi veya ekleme yapmak isteyip istemediğinizi görüşeceksiniz. Avukat size devlet tarafından tahsis edilir ancak, avukat bağımsızdır. VluchtelingenWerk personeli de bağımsızdır.

İpucu:
İltica başvurunuzu, kimliğinizi, uyruğunuzu ve seyahat rotanızı desteklemek üzere geldiğiniz ülkeden hangi belgeleri talep edebileceğiniz konusunu VluchtelingenWerk veya avukatınızla görüşün.

İltica Prosedürünün başlaması

[ Start van de asielprocedure ]

Dinlenme ve hazırlık dönemi sonrasında iltica prosedürünüz başlar. Devlet kuruluşu IND, iltica oturum izni koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı veya soruşturma için daha fazla zamana ihtiyaç olup olmadığını altı veya dokuz gün içinde değerlendirecektir. İltica prosedürünün nasıl geçtiğini aşağıda okuyabilirsiniz.

Gün 1: ayrıntılı görüşme

[ Dag 1: nader gehoor ]

Bir IND çalışanı ile yapılan ikinci görüşmeye 'ayrıntılı görüşme' denir. Bu önemli bir görüşmedir zira bu görüşmede neden kaçmış olduğunuzu ayrıntılı olarak açıklayabilirsiniz. Kaçma nedeniniz ile ilgili yara izi, fiziksel veya psikolojik şikâyetleriniz varsa bunu IND çalışanına bildirmeniz önemlidir. Başınıza gelenler konusunda dürüst, eksiksiz ve net olun.

İltica prosedürü esnasında tüm aile üyelerinin hikâyesinin anlatılması önemlidir. Kaçmak için kendi sebepleri olduğunda çocukların hikâyelerinin anlatılması da önemlidir.  Daha fazla bilgi için Eşlik eden çocukların bağımsız iltica gerekçeleri broşürünü okuyunuz.

Gün 2: ayrıntılı görüşmenin görüşülmesi

[ Dag 2: bespreking nader gehoor ]

Avukatın ayrıntılı görüşmenin raporunu seninle kontrol edecektir. Noksan veya yanlış bir husus olduğunda, avukatınız bu durumu IND'ye bir mektupla bildirecektir.

Gün 3: öngörülen karar

[ Dag 3: voorgenomen beslissing ]

IND, iltica oturum izni koşullarını yerine getirip getirmediğini değerlendirecektir. Üç seçenek vardır:

 • Sana bir oturum izni verilecektir
 • IND bir mektupta araştırma için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu bildirmektedir. Başvurunuz artık Uzatılmış İltica Prosedüründe işlenmektedir.
 • IND'nin size iltica başvurunuzu hangi nedenlerle reddetmeyi öngördüğünü belirten bir mektup gönderecektir.

Gün 4: görüş

[ Dag 4: zienswijze ]

Öngörülen reddedilmeyi avukatınızla görüşürsünüz. Birlikte, öngörüşe katılmama nedenlerinizi içeren bir mektup düzenleyebilirsiniz. Bu mektup "görüş" olarak anılır.

Gün 5 ve 6: karar

[ Dag 5 en 6: beslissing ]

IND, iltica başvurunuz hakkında bir karar verecektir. Bu durumda üç seçenek vardır:

 1. IND sizi bir ilticacı olarak tanımaktadır. Size beş yıllık bir oturum izni verilecektir. VluchtelingenWerk, aile üyelerini buraya getirmenizde de yardımcı olabilecektir. Aile birleşimi ile ilgili sayfada daha fazlasını okuyun: https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/gezinshereniging
 2. IND'nin araştırma için daha fazla zamana ihtiyacı vardır. Başvurunuz artık Uzatılmış İltica Prosedüründe işlenmektedir. Bir karar, altı ay içinde çıkmaktadır.
 3. IND, iltica oturum izni koşullarını karşılamadığınız kanaatinde olmayı sürdürmektedir. IND'den size iltica başvurunuzun neden reddedildiğini ve Hollanda'yı terk etmeniz gerektiğini belirten bir mektup gönderilir. Avukatınız IND'nin kararına karşı mahkemede itiraz edebilir. Mahkeme de olumsuz karar verdiğinde, Hollanda'yı terk etmeniz gerekir. 'Oturum izni yok, şimdi ne olacak?' sayfasından daha fazlasını okuyun. https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/geen-verblijfsvergunning-wat-nu

Let op!

[ Dikkat: ]

Bazen iltica prosedürü 6 değil 9 gün sürmektedir. Fazladan süre, IND'nin daha fazla zamana ihtiyaç duyacağını düşündüğü karmaşık iltica başvuruları içindir. Ayrıca zihinsel veya fiziksel sorunlar nedeniyle daha fazla ilgiye ihtiyaç duyan ilticacılar içindir.

Barınma

[ Opvang ]

İltica prosedürünüz esnasında barınma ve yaşam masrafları ödeneği alma hakkınız vardır. COA'nın bir ilticacı merkezinde (AZC) veya Justitieel Complex Schiphol'da kalacaksınız. İltica oturum izni aldığınızda, bir ev alana kadar barınma merkezinde kalabilirsiniz. İltica başvurunuz reddedildiğinde, barınma hakkınız sona erer. Reddedilme nedenine bağlı olarak, barınma merkezini birkaç gün içinde terk etmelisiniz.

Müteakip Başvuru

[ Opvolgende aanvraag ]

Tüm yasal imkânları tükettiğinizde, müteakip bir iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu husus bazen HASA olarak da anılmaktadır: tekrarlanmış bir iltica başvurusu.

Yeni gerçekler/şartlar

[ Nieuwe feiten/omstandigheden ]

Müteakip başvurunun olumlu bir sonuca ulaşma ihtimali için, yeni gerçekler veya şartlar söz konusu olmalıdır: Bunlar, önceki iltica prosedürünüz esnasında sunmamış olduğunuz yeni bilgilerdir. Bu hususlarla ilgili olarak durumunuzu veya geldiğiniz ülkedeki durumu değiştiren olayları aklınıza getirebilirsiniz. Veya sizinle ilgili olan politikadaki değişiklikler.

İyi bir hazırlık ve avukat

[ Goede voorbereiding en advocaat ]

Bir müteakip başvurunun iyi şekilde hazırlanması gerekmektedir. Örneğin, destekleyici belgeler orijinal ve tercüme edilmiş olarak sunulmalıdır. Bu nedenle her zaman yardımcı olabilecek bir avukat isteyin. Müteakip başvurunuzu Ter Apel'de yapabilirsiniz. Başvuru formunu doldurana ve destekleyici orijinal belgelere ve çevirilere sahip olana kadar Ter Apel'e seyahat etmeyin.

Dikkat!

[ Let op! ]

Ne yazık ki, Ter Apel'de bulunan Vluchtelingenwerk'in sizin için bir avukat bulması mümkün değildir. Ayrıca Ter Apel'de bulunan VluchtelingenWerk, müteakip başvuruda bulunmak için başvuru formunu doldurmanıza yardımcı da olamamaktadır. Formu IND'nin web sitesinde bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgiler

[ Meer informatie ]

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının bir parçasıdır.  IND çalışanları, Hollanda'da iltica hakkının olup olmadığını araştırmaktalar.  Daha sonra Hollanda'da kalıp kalamayacağına karar verirler.

COA

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Hollanda'daki ilticacıların kabulü ve onların iltica prosedürü esnasındaki rehberliği ile ilgilenir.

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand (RvR), maddi durumun olmadığında bir avukattan yardım alabilmeni sağlar.

Dienst Terugkeer en Vertrek

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının bir parçasıdır. İltica başvurunuz IND tarafından reddedildiğinde bir DT&V çalışanı, geldiğiniz ülkeye dönüşünüzü ayarlamanıza yardımcı olacaktır.

Internationale Organisatie voor Migratie Nederland (IOM)

Kendi başına Hollanda'dan ayrılmak istediğinde Internationale Organisatie voor Migratie Nederland size yardımcı olabilir.

Rode Kruis

Rode Kruis (Kızıl Haç) kayıp kişilerin bulunmasına yardımcı olur.

CoMensha (Commisie mensenhandel)

CoMensha, Hollanda'daki (olası) insan ticareti mağdurları için çaba göstermektedir.

NIDOS

18 yaşından küçüksün ve ebeveynlerin veya Hollanda'da resmen sana bakan başka kişiler bulunmamaktadır. Yine de Hollanda yasalarına göre, birisinin resmen seninle ilgilenmesi gerekmektedir. Bu duruma vesayet denir. Hollanda'da Stichting Nidos bu konuyla ilgilenen kuruluştur.

Time4you

Project Time4You, merkezi barınma merkezlerindeki ilticacı çocukların güçlendirilmesine ve onların menfaatlerinin korunmasına odaklanmaktadır.

Folders

[ Broşürler ]

İltica prosedürüyle ilgili tüm broşürleri bu sayfada farklı dillerde bulacaksınız.

İrtibat ve tavsiye

[Contact]

Şahsi tavsiyeye veya yönlendirilmeye ihtiyacın varsa kaldığın kampta veya belediyede bulunan Mültecilere Yardım Kuruluşunun şubesiyle irtibat kurabilirsin. Aşağıda kaldığın yerin ismini veya posta kodunu yaz.

Spreekuur means consulting hours. Sometimes it says Juridisch spreekuur. These consulting hours are meant for matters around your residence status or family reunification.

If the Dutch Council for Refugees is not active in your municipality, the contact details of the regional head office are shown above. In that case, please contact your municipality or the organisation in your municipality that provides guidance to refugees.