اطلاعات مهم به زبانتان

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

اگر شما تازه به هلند آمدید، خیلی چیزها برایتان نا آشنا و پیچیده می باشد. تا زمانی که زبان هلندی را یاد نگرفتید، پیدا کردن اطلاعات درست مشکل خواهد بود. در حالی که شما باید کارهای گوناگون مشکلی را انجام دهید. در این سایت شما به زبان خودتان اطلاعات مربوط به پناهجوئی را پیدا خواهید کرد.

دفتر کمک رسانی به پناهندگان در "بحران کرونا " قابل دسترسی است

[ VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’ ]

خدمات  دفتر کمک رسانی به پناهندگان نیز در جریان "بحران کرونا " نیز ادامه دارد. پناهجویان  می توانند در این زمان  پرمشغله  روی حمایت ما حساب کنند. ما برای سوالهای فورای  آماده پاسخگویی هستیم. اما ما این کار را به شکل دیگری در آینده نزدیک انجام خواهیم داد. ما می توانیم به بسیاری از سؤالات را از طریق تلفن یا ایمیل یا واتساپ پاسخ بدهیم. اگر ممکن  نباشد،  مسئول  دفتر کمک  رسانی  ممکن است تصمیم بگیرد که برای شما در دفتر ما  یک قرار ملاقات فراهم کند.

بنابراین:  تلفنی و یا از طریق ایمیل سوالتان را بکنید. برای شماره تلفن و آدرس ایمیل روی پوستری  که در دفتر ما آویزان است نگاه کنید.
یا  در این صفحه در ستون سمت راست (بر روی لپ تاپ) یا در پایین (روی تلفن همراه) نگاه کنید و نام شهر خود را در نوار سفید بنویسید..

برای کسب  اطلاعات بیشتر  در رابطه با کرونا: به pharos.nl/coronavirus/ نگاه کنید

In this video, you can follow Mark Rutte’s part of the press conference in English, in which the prime ministers brings you up to date on the measures for the coming period, so you can understand the latest news on the corona virus in your own language.

درخواست پناهندگی به هلند از خارج

[ Ben je niet in Nederland, maar wil je wel asiel aanvragen voor Nederland? ]

تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های پناهندگی یا مشکلات مرتبط با ویزا برای سفر به هلند بر عهدۀ VluchtelingenWerk نیست. Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) در هلند از طرف دولت به بررسی صلاحیت شما به‌عنوان پناهنده می‌پردازد.

ارسال درخواست پناهندگی به IND از خارج از کشور امکان‌پذیر نیست. ابتدا باید به هلند سفر کنید. همچنین دریافت ویزا جهت سفر به هلند برای درخواست پناهندگی در آنجا همواره مقدور نیست. اطلاعات بیشتر را در مورد رویه پناهندگی در هلند می‌توانید اینجا مطالعه کنید (https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/asielprocedure?language=fa).

این وب‌سایت (https://www.refugeelegalaidinformation.org/node/270#probono_table) حاوی فهرستی از سازمان‌های پناهندگی است که ممکن است بتوانند در کشور محل سکونتتان به شما کمک کنند.

اطلاعات برای کودکان و نوجوانان

[ Informatie voor kinderen ]

شما زیر 18 سال میباشید و بدنبال اطلاعات در مورد مدرسه، زندگی در مراکز مهاجرین یا فرهنگ هلند، میباشید، تلفن کودکان و نوجوانان (De Kindertelefoon) وسازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk یک سایت مخصوص برای کودکان و نوجوانان مهاجر دارند. برای آن به این سایت مراجعه کنید: www.tell-me.nl

درباره سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk

[ Over VluchtelingenWerk ]

سازمان کمک به مهاجرین یک سازمان غیر وابسطه میباشد که برای منافع مهاجرین و پناهجویان در هلند فعالیت میکند. کارمندان ثابت  و داوطلبان بسیار زیاد ما برای حمایت و حفاظت مهاجرین و پناهجویان تلاش میکنند، از جمله اینکه حمایت شخصی برای منافع پذیرش و اقامت شان، مکان اقامتشان و شرکت در جامعه فعالیت میکنند. پایه کار ما بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

فیدبک (بازخورد، عکس العمل) دررابطه با سایت ما؟

[ Feedback op deze website? ]

این سایت با مراقبت و نگهداری ما، سازمان کمک به مهاجرین، گردآوری شده است. اگر شما اشتباهی در آن پیدا کردید، میتوانید آن را به هلندی یا به انگلیسی به این ایمیل بفرستید: forrefgees@vluchtelingenwerk.nl

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.