Belangrijke informatie in je eigen taal

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

Op deze website vind je relevante informatie voor vluchtelingen in je eigen taal: فارسی, Somali, العربية, English, دری, Français, ትግርኛ en Türkçe. Als je nieuw in Nederland bent, zijn veel dingen onbekend en complex. Zolang je de Nederlandse taal nog niet machtig bent, is het moeilijk de juiste informatie te vinden. Terwijl je allerlei belangrijke zaken moet regelen. Informatie over deze zaken vind je op deze website.

Situatie Afghanistan

[ Situatie Afghanistan ]
  • Update 15/9/21!
    In een Kamerbrief staat dat het emailadres kabul@minbuza.nl op vrijdag 17 september gaat sluiten. Daarom raden we aan de emails met verzoeken tot evacuatie uiterlijk donderdag 16 september te versturen. Het Kamerdebat over deze brief moet nog plaatsvinden. Het is daarom nog onduidelijk wat er na 17 september gaat gebeuren.  Zodra er nieuws is melden we dit via deze website.

Wij krijgen veel berichten van Afghanen in Nederland die zich grote zorgen maken om familie in Afghanistan.

Wij krijgen veel berichten van Afghanen in Nederland die zich grote zorgen maken om familie in Afghanistan.

Normaal geeft de Nederlandse overheid geen humanitaire visa. Dit betekent dat asiel pas kan worden aangevraagd als de asielzoeker in Nederland aanwezig is.

Bij uitzondering probeerde de Nederlandse regering Afghanen te evacueren die voor Nederland werkten of die in het kader van de Nederlandse bijdragen aan internationale militaire of politiemissies werkten. Het gaat om tolken, lokale ambassadestaf en mensen die in een ander beroep voor de Nederlanders in Afghanistan werkten. Bijvoorbeeld medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechten- en vrouwenrechtenverdedigers en (fixers van) journalisten. Ook partners en minderjarige kinderen vallen onder deze groepen.

In de volgende gevallen raden we aan zo snel mogelijk te mailen naar kabul@minbuza.nl:

  • Je valt zelf onder deze groepen
  • Je familielid valt onder deze groepen
  • Je valt zelf onder deze groepen en je familielid wordt hierdoor sterk persoonlijk bedreigd
  • Je valt zelf onder deze groepen en je familielid is sterk van jouw zorg afhankelijk

Na het stoppen van de evacuaties is het niet duidelijk of deze groepen naar Nederland kunnen komen. En ook is niet duidelijk hoe.

Ben je al in Nederland maar je gezin nog niet? Dan kun je een aanvraag indienen voor hereniging met je directe gezinsleden als je een asielvergunning hebt. Nederland kent  hiervoor een regeling. Het gaat dan om je echtgenoot en kinderen die in het buitenland verblijven.  Graag verwijzen we je voor meer informatie naar de pagina Gezinshereniging op deze website.

Voor overige Afghaanse familieleden bestaat in Nederland helaas geen speciale regeling.  Je kunt dan een reguliere aanvraag doen, maar hiervoor gelden strenge voorwaarden. Soms wordt een uitzondering gemaakt voor familieleden die bijzonder afhankelijk van je zijn en als er niemand anders is die hen kan verzorgen. Voor meer informatie verwijzen we naar de site van de IND (tabblad Familie, andere reden). 

Wij hopen dat je familie in veiligheid is. Als zij binnen Afghanistan problemen hebben kunnen zij mogelijk contact opnemen met UNHCR of het Rode Kruis (afgka@unhcr.org en int.relation.arcs@gmail.com).

VluchtelingenWerk blijft met de Nederlandse overheid praten en hen vragen om Afghanen die vluchten te beschermen.

VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’

[ VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’ ]

De dienstverlening van VluchtelingenWerk gaat ook tijdens de ‘corona-crisis’ door. Vluchtelingen kunnen in deze onrustige periode op onze steun blijven rekenen. We blijven vragen behandelen. Maar we doen dit de komende tijd op een andere manier. Veel vragen kunnen we via de telefoon of email of whatsapp beantwoorden. Als dat niet mogelijk is, kan de teamleider van VluchtelingenWerk besluiten dat je een afspraak op ons kantoor krijgt.

Dus: bel of mail je vraag. Kijk voor het telefoonnummer en mailadres op de poster die op ons kantoor hangt.
Of kijk op deze pagina in de rechterkolom (op desktop en laptop) of onderaan (op smartphone) en type in de witte balk je woonplaats in.

Heb je geen contactpersoon bij VluchtelingenWerk? Bel dan naar de corona-helpdesk (pdf): telefoon (085) 580 88 00.

Heb je vragen over gezinshereniging en corona? Neem dan contact op met de locatie van VluchtelingenWerk of zie de website van de IND, met in het Engels informatie over de gevolgen voor de dienstverlening van de IND.

Voor meer informatie over corona:

Niet in Nederland, wel asiel aanvragen?

[ Niet in Nederland, wel asiel aanvragen? ]

Ben je niet in Nederland, maar wil je wel asiel aanvragen voor Nederland?
VluchtelingenWerk beslist niet op asielaanvragen en geeft geen visa af om naar Nederland te reizen. In Nederland onderzoekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) namens de overheid of je wel of niet een vluchteling bent

Het is niet mogelijk om vanuit het buitenland een asielaanvraag bij de IND in te dienen. Hiervoor moet je eerst naar Nederland reizen. Ook is het meestal niet mogelijk een visum te krijgen om naar Nederland te reizen om hier asiel aan te vragen. Lees op deze pagina meer over de asielprocedure in Nederland.

Op deze website vind je een overzicht van vluchtelingenorganisaties die je mogelijk kunnen helpen in het land waar je nu verblijft

Heb je voor de Nederlandse troepen in Afghanistan gewerkt en wil je asiel aanvragen?
Afghanen die gewerkt hebben voor de Nederlandse troepen in Afghanistan krijgen soms wel toestemming om naar Nederland te komen om hier asiel aan te vragen. Zij kunnen bij de Nederlandse ambassade in Kabul per e-mail (kab@minbuza.nl) een verzoek doen om naar Nederland te komen. Afghanen die als tolk gewerkt hebben voor de Nederlandse troepen krijgen in principe een visum om naar Nederland te komen en krijgen hier asiel. Andere medewerkers van de Nederlandse troepen kunnen ook een verzoek doen bij de ambassade in Kabul, maar moeten wel nog individueel aantonen dat zij gevaar lopen.

Als je geen asiel krijgt

[ Als je geen asiel krijgt ]

Informatie voor kinderen

[ Informatie voor kinderen ]

Iedere zomer in juli en augustus organiseren we voor vluchtelingkinderen vakantieweken. Er zijn vakanties voor kinderen, jongeren en voor eenoudergezinnen. Benieuwd? Ga naar www.kindervakantieweken.nl

Over VluchtelingenWerk

[ Over VluchtelingenWerk ]

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Onze beroepskrachten en vele vrijwilligers zetten zich in voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie. Wij baseren ons werk op de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

Feedback op deze website?

[ Feedback op deze website? ]

Deze website is met zorg samengesteld door VluchtelingenWerk Nederland. Als je een fout ontdekt, laat het ons dan in het Nederlands of Engels weten op forrefugees@vluchtelingenwerk.nl.

Contact en advies

[Contact]

Als je persoonlijk advies of begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk in jouw opvanglocatie of gemeente. Typ hieronder de plaatsnaam of postcode waar je verblijft.

Tijdens een Spreekuur kun je bij ons terecht met je vragen. Als hierboven 'Juridisch spreekuur' staat, is dat spreekuur bedoeld voor zaken rond je verblijfsstatus of gezinshereniging.

Als VluchtelingenWerk niet actief is in jouw gemeente, worden hierboven de contactgegevens van het regionale hoofdkantoor getoond. Neem dan contact op met jouw gemeente of de organisatie die in jouw gemeente vluchtelingen begeleidt.