معلومات مهم به زبان خود شما

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

اگر شما جدیداً به هالند آمده اید بسیار چیز ها برای تان نا شناس بوده و پیچیده است. تا زمانیکه شما بالای زبان هالندی غالب نشوید، مشکل است که معلومات درست دریافت نمایید. در حالیکه شما باید امور مختلف و مهم را ترتیب بدهید. درین ویب سایت شما می توانید به زبان خود معلومات مربوط به پناهندگان را دریافت کنید.

وضعیت در افغانستان

[ Situatie Afghanistan ]

ما پیام های زیادی از افغان های مقیم هالند دریافت میکنیم که در مورد فامیل های خود در افعانستان تشویش زیاد دارند.

سازمان کمک به مهاجرین (VluchtelingenWerk)  نقش تصمیمگیرنده در پروسه تخلیه ندارد. دولت هالند تصمیم میگیرد.

در شرایط معمول تقاضای پناهندگی وقتی داده میشود که خود پناهنده در هالند حضور داشته باشد.  در موارد استثنایی، دولت هالند تلاش می کند تا افغان را که برای کشور هالند  در قالب مأموریت های بین المللی نظامی یا پولیس کار کرده اند، تخلیه کند.

دولت هالند اعلام کرده است که تنها چند گروه محدود را کمک میکند:

  • هالندی ها
  • کسانی که در کشور هالند ساکن هستند
  • ترجمان های که در بخش نظامی یا پولیس برای هالند کار کرده اند.
  • سایر کارمندانی که برای هالند در بخش نظامی یا ماموریت پولیس کار کرده اند. منظور از کسانی است که به وزارت دفاع یا EUPOL کار کرده اند و موقعیت کاری عمومی و قابل مشاهده داشته اند. آنها باید بتوانند نشان دهند که حد اقل برای مدت یکسال به شکل متواتر و قابل توجه با وزارت دفاع و یا با یک مقام هالندی مربوط به EUPOL کار کرده اند.
  • کارکنان NGO که در یک پروژه توسعه و انکشاف هالندی کار کرده اند. منظور از کارمندان افغان است که در زمینه پیشرفت اجتماعی، صلح و امنیت یا توسعه پایدار در پروژه های که توسط دولت تامین مالی میشدند کار کرده اند. و در صورتی که از اول جنوری 2018 به مدت حداقل یک سال به شکل متواتر در یک موقعیت عمومی و قابل مشاهده کار کرده باشند.
  • افغان های متعلق به گروه های مورد خطر که قبلاً برای تخلیه فراخوانده شده بودند، اما نتوانستند به میدان هوایی برسند.

 

اگر شامل یکی از این گروه ها میشوید و هنوز با وزارت خارجه تماس نگرفته اید، توصیه می کنیم که با مرکز تماس امور خارجه تماس بگیرید: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/ik-ben-in-afghanistan-en-wil-hier-weg.-wat-kan-ik-doen

 این کار را می توانید از طریق تیلفون (+31-24-7247247) یا واتساپ (+31-6-82387796) انجام دهید. کارکنان NGO باید با NGO هالندی که برای آن کار می کردند تماس بگیرند.

آیا شما خود تان در هالند هستید و خانواده تان هنوز در هالند نیست؟  اگر خود تان کارت اقامت گرفته اید میتوانید برای اعضای خانواده خود یک درخواست جدید برای الحاق خانواده انجام دهید. این در هالند از لحاظ قانون تنظیم شده است. منظور از خانواده همسر شما و فرزندان مجرد تا ۲۵ سال شما میباشد که در بیرون از هالند زندگی میکنند.  برای معلومات بیشتر شما را به صفحه الحاق خانواده در این وب سایت دعوت میکنیم.

متأسفانه، در هلند قانون خاصی برای بقیه اعضای خانواده وجود ندارد. شما می توانید از طریق پروسه معمولی درخواست انجام دهید، اما شرایط آن سخت می باشند. احتمال اینکه این کار نتیجه دهد بسیار کم است. گاهی اوقات برای اعضای خانواده که به طور خاص به شما وابسته هستند و هیچ کس دیگری ندارند که از آنها مراقبت کند، استثنا قائل می شود. برای معلومات مکمل به سایت IND (صفحه خانواده دلیل دیگر) مراجعه کنید. برای مشاوره شخصی می توانید با سازمان کمک به مهاجرین در نزدیکی شما تماس بگیرید.

امیدوار هستیم خانواده شما امن باشند. برای کمک های بشری در افغانستان احتمالا میتوانند با سازمان ملل یا صلیب سرخ تماس بگیرند  (afgka@unhcr.org   و  int.relation.arcs@gmail.com).

شورای پناهندگان همچنان بر این امر اصرار میکند و از  دولت هلند می خواهد تا از افغان هایی که فرار می کنند محافظت کند.

 

دفتر کمک به مهاجرت در "بحران کرونا " قابل دسترسی است

[ VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’ ]

خدمات  دفتر مهاجرت نیز در جریان "بحران کرونا " نیز ادامه دارد. پناهجویان  می توانند در این زمان  پرمشغله  روی حمایت ما حساب کنند. ما برای سوالهای عاجل  آماده پاسخگویی هستیم. اما ما این کار را به شکل دیگری در آینده نزدیک انجام خواهیم داد. ما می توانیم به بسیاری از سؤالات را از طریق تلفن یا ایمیل یا واتساپ پاسخ بدهیم. یک وعده جور کند. اگر ممکن  نباشد،  مسئول  دفتر کمک به مهاجرین ممکن است تصمیم بگیرد که برای شما در دفتر ما

بنابراین:  تلیفونی و یا از طریق ایمیل سوالتان را بکنید. برای نمبر تلیفون و آدرس ایمیل روی پوستری  که در دفتر ما آویزان است نگاه کنید.یا  در این صفحه در ستون سمت راست (بر روی لپ تاپ) یا در پایین (روی تلفن موبایل) نگاه کنید و نام شهر خود را در نوار سفید بنویسید..

برای کسب معلومات بیشتر  به ارتباط کرونا: به pharos.nl/coronavirus/ نگاه کنید

In this video, you can follow Mark Rutte’s part of the press conference in English, in which the prime ministers brings you up to date on the measures for the coming period, so you can understand the latest news on the corona virus in your own language.

دریافت پناهندگی در هلند از خارج

[ Niet in Nederland, wel asiel aanvragen voor Nederland ]

VluchtelingenWerk دربارۀ درخواست های پناهندگی یا صدور ویزا برای مسافرت به هلند تصمیم گیری نمی کند.  Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) در هلند از طرف دولت بررسی می کند واجد شرایط پناهنده شدن هستید یا خیر.

نمی توانید از خارج به IND درخواست پناهندگی بدهید. باید ابتدا به هلند مسافرت کنید. همچنین دریافت ویزای برای مسافرت به هلند و ارائۀ درخواست پناهندگی در اینجا نیز معمولاً امکان پذیر نیست. در اینجا می توانید دربارۀ رویه پناهندگى در هلند مطالب بیشتری بخوانید :https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/asielprocedure?language=prs.

این ویب سایت :https://www.refugeelegalaidinformation.org/node/270#probono_table طرح کلی سازمان های پناهندگی را که ممکن است بتوانند در کشور محل سکونت شما به شما کمک کنند ارائه می کند.

معلومات برای اطفال

[ Informatie voor kinderen ]

شما هنوز ۱۸ ساله نشده اید و در جستجوی معلومات در مورد مکتب، زندگی در مرکز پذیرش پناهجویان و یا کلتور هالند هستید؟ تیلفون اطفال و ادارۀ امور پناهندگان با هم یک ویب سایت مختص برای اطفال پناهجو دارند. شما به ویب سایت www.tell-me.nl بروید.

در مورد ادارۀ امورد پناهندگان

[ Over VluchtelingenWerk ]

ادارۀ امور پناهندگان یک ارگان مستقل است که به نفع پناهندگان و پناهجویان در هالند فعالیت می کند. کارمندان ما و بسیاری از داوطلبان متعهد به حمایت از پناهندگان و پناهجویان بصورت حمایۀ شخصی و حمایت از پذیرش آنها، پذیرش و مشارکت اجتماعی می باشند. ما کار خود را مطابق به اعلامیه حقوق بشر متمرکز می نماییم.

نظر شما در مورد این ویب سایت

[ Feedback op deze website? ]

این ویب سایت توسط شورای عالی پناهندگان تهیه گردیده است. هرگاه شما کدام اشتباه را متوجه شدید، لطفاً ما را ذریعۀ ایمیل آدرس forrefugees@vluchtelingenwerk.nl  زبان هالندی و یا انگلیسی در جریان بگذارید.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.