معلومات مهم به زبان خود شما

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

اگر شما جدیداً به هالند آمده اید بسیار چیز ها برای تان نا شناس بوده و پیچیده است. تا زمانیکه شما بالای زبان هالندی غالب نشوید، مشکل است که معلومات درست دریافت نمایید. در حالیکه شما باید امور مختلف و مهم را ترتیب بدهید. درین ویب سایت شما می توانید به زبان خود معلومات مربوط به پناهندگان را دریافت کنید.

Situation in Afghanistan: update September 15

[ Update 15 september ]

A letter to Parliament states that the email address kabul@minbuza.nl will close on Friday 17 September. We therefore recommend that you send the e-mails with evacuation requests no later than Thursday 16 September. The parliamentary debate on this letter has yet to take place. It is therefore still unclear what will happen after September 17. As soon as there is news, we will inform you via this website.

وضعیت افغانستان

[ Situatie Afghanistan ]

ما پیامهای زیادی از افغانها در هالند دریافت می کنیم که بخاطر خانواده خود در افغانستان  تشویش دارند.

دولت هالند در شرایط معمولی ویزه بشرداوستانه نمی دهد.  این به آن معناست که پناهنده  تنها در صورتی می تواند تقاضای پناهندگی کند که  در هلند حضور داشته باشد.دولت هالند به طور استثنایی تلاش نمود که  افرادی را که برای هالند کار می کردند یا در ماموریت های بین المللی نظامی یا پلیس در چارچوب کمک های هالندی کار می کردند، انتقال دهد. از جمله ترجمان ها، کارکنان سفارت  و افرادی  که در حرفه های دیگر برای هالندی ها در افغانستان کار می کردند. به عنوان مثال، کارکنان پروژه های توسعه، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و  خبرنگاران و کسانی که به عنوان رابط های محلی خبرنگاران خارجی کرده اند.  همسر و کودکان خردسال این افراد نیز تحت این گروه ها قرار می گیرند.

در موارد زیر، توصیه می کنیم در اسرع وقت یک ایمیل به kabul@minbuza.nl ارسال کنید:• شما خودتان شامل این گروه هستید.• اعضای خانواده شما شامل این گروه هستند.• شما خود تان شامل این گروه هستید و شخص خانواده شما شخصاً به این خاطر تهدید می شود.• شما شامل این گروه هستید و اعضای خانواده شما به مراقبت شما سخت وابسته هستند.

بعد از این که عملیات تخلیه به پایان میرسد، مشخص نیست که آیا این گروه ها میتوانند به هالند بیایند یا خیر. و چگونگی آننیز مشخص نیست.

آیا شما خود تان در هالند هستید واما خانواده شما هنوز نه؟ در صورت داشتن اجازه اقامت، می توانید درخواست الحاق با اعضای خانواده خود را انجام دهید. قوانینی در این زمینه در هالند وجود دارد. قانون الحاق خانواده فقط برای همسر و فرزندان شما است که در خارج از هالند زندگی می کنند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به صفحه الحاق خانواده مراجعه کنید.

متأسفانه امکانات خاصی درهالند برای خواستن دیگر اعضای فامیل شما که در افغانستان هستند وجود ندارد.  شما میتوانید که بر اساس پروسه معمولی درخواست انجام دهید، اما شرایط آن سخت هستند. گاهی اوقات برای اعضای فامیل که وابستگی خاصی به شما دارند و کسی دیگری نیست که آنها مراقبت کند، استثنا قائل می شوند. برای معلومات بیشترمیتوانید به سایت IND مراجعه کنید ( پیوند خانواده، دلیل دیگر را باز کنید).

امیدوار هستیم خانواده شما امن باشند. اگر آنها در افغانستان مشکل دارند، ممکن است بتوانند با UNHCR یا صلیب سرخ از طریق ایمیل های (afgka@unhcr.org و int.relation.arcs@gmail.com) تماس بگیرند.سازمان کمک به پناهندگان همچنان با دولت هلند صحبت می کند و از آنها می خواهد از افغان هایی که فرار می کنند محافظت کند.

 

دفتر کمک به مهاجرت در "بحران کرونا " قابل دسترسی است

[ VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’ ]

خدمات  دفتر مهاجرت نیز در جریان "بحران کرونا " نیز ادامه دارد. پناهجویان  می توانند در این زمان  پرمشغله  روی حمایت ما حساب کنند. ما برای سوالهای عاجل  آماده پاسخگویی هستیم. اما ما این کار را به شکل دیگری در آینده نزدیک انجام خواهیم داد. ما می توانیم به بسیاری از سؤالات را از طریق تلفن یا ایمیل یا واتساپ پاسخ بدهیم. یک وعده جور کند. اگر ممکن  نباشد،  مسئول  دفتر کمک به مهاجرین ممکن است تصمیم بگیرد که برای شما در دفتر ما

بنابراین:  تلیفونی و یا از طریق ایمیل سوالتان را بکنید. برای نمبر تلیفون و آدرس ایمیل روی پوستری  که در دفتر ما آویزان است نگاه کنید.یا  در این صفحه در ستون سمت راست (بر روی لپ تاپ) یا در پایین (روی تلفن موبایل) نگاه کنید و نام شهر خود را در نوار سفید بنویسید..

برای کسب معلومات بیشتر  به ارتباط کرونا: به pharos.nl/coronavirus/ نگاه کنید

In this video, you can follow Mark Rutte’s part of the press conference in English, in which the prime ministers brings you up to date on the measures for the coming period, so you can understand the latest news on the corona virus in your own language.

دریافت پناهندگی در هلند از خارج

[ Niet in Nederland, wel asiel aanvragen voor Nederland ]

VluchtelingenWerk دربارۀ درخواست های پناهندگی یا صدور ویزا برای مسافرت به هلند تصمیم گیری نمی کند.  Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) در هلند از طرف دولت بررسی می کند واجد شرایط پناهنده شدن هستید یا خیر.

نمی توانید از خارج به IND درخواست پناهندگی بدهید. باید ابتدا به هلند مسافرت کنید. همچنین دریافت ویزای برای مسافرت به هلند و ارائۀ درخواست پناهندگی در اینجا نیز معمولاً امکان پذیر نیست. در اینجا می توانید دربارۀ رویه پناهندگى در هلند مطالب بیشتری بخوانید :https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/asielprocedure?language=prs.

این ویب سایت :https://www.refugeelegalaidinformation.org/node/270#probono_table طرح کلی سازمان های پناهندگی را که ممکن است بتوانند در کشور محل سکونت شما به شما کمک کنند ارائه می کند.

اگر در افغانستان برای نیروهای مسلح هلند کار کرده اید و قصد دارید درخواست پناهندگی بدهیدافغانستانی هایی که در افغانستان برای نیروهای مسلح هلند کار کرده اند گاهی اجازه دارند برای ارائۀ درخواست پناهندگی به هلند مسافرت کنند. آنها می توانند ذریعه ایمیل با سفارتخانه هلند در کابل در تماس شوند (kab@minbuza.nl)  و درخواست دریافت مجوز برای مسافرت به هلند را ارائه کنند. به افغانستانی هایی که به عنوان ترجمان شفاهی برای نیروهای مسلح هلند خدمت کرده اند معمولاً ویزای مسافرت به هلند و پناهندگی داده می شود. سایر افرادی که برای نیروهای مسلح هلند کار کرده اند نیز می توانند درخواست خود را به سفارتخانه در کابل ارائه کنند، اما همچنان باید ثابت کنند که شخصاً در خطر هستند.

معلومات برای اطفال

[ Informatie voor kinderen ]

شما هنوز ۱۸ ساله نشده اید و در جستجوی معلومات در مورد مکتب، زندگی در مرکز پذیرش پناهجویان و یا کلتور هالند هستید؟ تیلفون اطفال و ادارۀ امور پناهندگان با هم یک ویب سایت مختص برای اطفال پناهجو دارند. شما به ویب سایت www.tell-me.nl بروید.

در مورد ادارۀ امورد پناهندگان

[ Over VluchtelingenWerk ]

ادارۀ امور پناهندگان یک ارگان مستقل است که به نفع پناهندگان و پناهجویان در هالند فعالیت می کند. کارمندان ما و بسیاری از داوطلبان متعهد به حمایت از پناهندگان و پناهجویان بصورت حمایۀ شخصی و حمایت از پذیرش آنها، پذیرش و مشارکت اجتماعی می باشند. ما کار خود را مطابق به اعلامیه حقوق بشر متمرکز می نماییم.

نظر شما در مورد این ویب سایت

[ Feedback op deze website? ]

این ویب سایت توسط شورای عالی پناهندگان تهیه گردیده است. هرگاه شما کدام اشتباه را متوجه شدید، لطفاً ما را ذریعۀ ایمیل آدرس forrefugees@vluchtelingenwerk.nl  زبان هالندی و یا انگلیسی در جریان بگذارید.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.