Warbixin muhiim ah oo afkaada ku qoran

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

Haddii aad Nederland ku cusub tahay, wax badan ayaad aqoon u lahayn wejiyo badana leh. Inta aadan afka Nederland-ka aad awood ku lahayn, waa ay adag tahay sida aad warbixinta sax ah ku hanan lahayd. Iyada oo lagaa rabo in aad arrimo muhiim ah aad fuliso. Website-kan waxa aad ka heleysaa warbixin qaxootiga macno weyn u leh oo afkaada ku qoran.

Haddii magangelyo lagu siin waayo

[ Als je geen asiel krijgt ]

Warbixin ku saabsan carruurta

[ Informatie voor kinderen ]

Ma ka da’ yartahay 18 sano jir mase dooneysa warbixin ku saabsan iskuul, ku noolaashada xaruunta magangelyo doonka ama dhaqanka Nederland-ka? Telefoonka Carruurta iyo Hey’adda u Adeegta qaxootiga waxa ay hayaan website u gaar ah carruurta qaxootiga ah. Tag : www.tell-me.nl

Ku saabsan Hey’adda u Adeegta Qaxootiga

[ Over VluchtelingenWerk ]

Hey’adda u Adeegta Qaxootiga Nederland waa urur madax bannaan oo u hawl gala danaha qaxootiga iyo magangelyo doonka Nederland. Shaqaalahenna iyo tabarruceyaal tiro badan ayaa ku hawlan difaaca magangelyo doonka iyo qaxootiga iyaga oo si shaqsi ah u garab gala iyo iyaga oo danahooda ka hawl gala marka la oggolaado, dejjinta soo dhoweyn iyo ka qeyb noqoshada bulshada. Shaqadenna waxa ay ku saleysan tahay Caddeynta Caalamiga ee Xuquuqda Bani’aadamka.

Ka faaleyn website-kan?

[ Feedback op deze website? ]

Website-kan waxaa si taxadder leh iskuugu duba riday Hey’adda u Adeegta Qaxootiga Nederland. Haddii aad qalad ku aragto, nagu soo ogeysii afka Nederland-ka ama Ingriiska adeegso forrefugees@vluchtelingenwerk.nl.

La xiriirka iyo talo bixin

[Contact]

Haddii aad talo bixin ama hagis shaqsi ah u baahan tahay, waxa aad la xiriiri kartaa Hey’adda u Adeegta Qaxootiga ee xaruuntaada dejjin soo dhoweyn ama degmadaada. Ku garaac halkan hoose magaca magaalada ama koodka boostada halka aad joogto.

Spreekuur macnaheeda waa saacadda qaabilaadda. Mararka qaar waxaa ku taal Juridisch spreekuur. Saacaddan qaabilaadda waxaa loogu tala galay arrimaha la xiriira sharciga joogitaan ama isku keenista qooyska.

Haddii aysan Hey’adda u Adeegta Qaxootiga ka hawl gelin degmadaada, waxaa halkan kore ka muuqanaaya astaamaha la xiriirista ee xafiiska dhexe ee gobolka. La xiriir markaa degmadaada ama ururka ee degmadaada gudaheeda qaxootiga ka haga.