Warbixin muhiim ah oo afkaada ku qoran

[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]

Haddii aad Nederland ku cusub tahay, wax badan ayaad aqoon u lahayn wejiyo badana leh. Inta aadan afka Nederland-ka aad awood ku lahayn, waa ay adag tahay sida aad warbixinta sax ah ku hanan lahayd. Iyada oo lagaa rabo in aad arrimo muhiim ah aad fuliso. Website-kan waxa aad ka heleysaa warbixin qaxootiga macno weyn u leh oo afkaada ku qoran.

VluchtelingenWerk waa lala soo xiriiri karaa inta 'gurmadka-korona' socdo

[ VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’ ]

Adeeg fidinta VluchtelingenWerk waa mid soconaaya wakhtiga lagu jiro 'gurmadka-korona'.  Qoxootiga waa ay ku tashan karaan caawinaadenna muddaan aan deggeganeeyn. Waa ka hawl galeynaa su'aalaha deg degga ah. Balse wakhtiyada soo socda taasi si kale ayaan u qabaneynaa. Su'aalo badan telefoonka ama emailka ama whatsappka ayaan uga jawaabi karnaa. Haddii taasi aysan macquul ahayn, waxa uu horjoogaha kooxda VluchtelingenWerk go'aamin karaa in ballan xafiiskenna laguugu qabto.

Hadaba: soo wactan ama mailka ku soo dir su'aashaada. Ka eeg nambarka telefookenna ama ciwaanka emailka poster-ka ku dheggan xafiiskenna.
Ama ka eego boggaan safka gudban ee midigta (laptop-ka) ama hoos (smartphone-ka) kuna qor barka cad rugta degaankaada.

Warbixin dheerad ah oo korona ku saabsan : ka eeg pharos.nl/coronavirus/

In this video, you can follow Mark Rutte’s part of the press conference in English, in which the prime ministers brings you up to date on the measures for the coming period, so you can understand the latest news on the corona virus in your own language.

Codsashada magan galyada ee Netherland oo dibada laga keenay

[ Niet in Nederland, wel asiel aanvragen voor Nederland ]

VluchtelingenWerk ma go’aamiso codsiyada magangalyada ama fiisooyinka lagu bixiyo safarka Netherland. Netherland gudaheeda, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waxay fiirineysaa bal inaad qaxooti ahaan ugu qalanto iyagoo wakiil ka ah dowlada.

Uma gudbin kartid codsi magangalyo IND oo dalab dibadeed ah. Waa inaad marka hore u safarto Netherland. Sidoo kale macquul maahan in la helo fiiso aad ugu safarto Netherland si aad halkan magangalyo uga codsato. Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan nidaamka magangalyada Netherland halkan https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/asielprocedure?language=so.

Websaaytkan https://www.refugeelegalaidinformation.org/node/270#probono_table waxay bixinaysaa aragti guud oo ku saabsan ururada qaxootiga ee laga yaabo inay kaa caawin karaan wadanka aad joogto.

Haddii magangelyo lagu siin waayo

[ Als je geen asiel krijgt ]

Warbixin ku saabsan carruurta

[ Informatie voor kinderen ]

Ma ka da’ yartahay 18 sano jir mase dooneysa warbixin ku saabsan iskuul, ku noolaashada xaruunta magangelyo doonka ama dhaqanka Nederland-ka? Telefoonka Carruurta iyo Hey’adda u Adeegta qaxootiga waxa ay hayaan website u gaar ah carruurta qaxootiga ah. Tag : www.tell-me.nl

Ku saabsan Hey’adda u Adeegta Qaxootiga

[ Over VluchtelingenWerk ]

Hey’adda u Adeegta Qaxootiga Nederland waa urur madax bannaan oo u hawl gala danaha qaxootiga iyo magangelyo doonka Nederland. Shaqaalahenna iyo tabarruceyaal tiro badan ayaa ku hawlan difaaca magangelyo doonka iyo qaxootiga iyaga oo si shaqsi ah u garab gala iyo iyaga oo danahooda ka hawl gala marka la oggolaado, dejjinta soo dhoweyn iyo ka qeyb noqoshada bulshada. Shaqadenna waxa ay ku saleysan tahay Caddeynta Caalamiga ee Xuquuqda Bani’aadamka.

Ka faaleyn website-kan?

[ Feedback op deze website? ]

Website-kan waxaa si taxadder leh iskuugu duba riday Hey’adda u Adeegta Qaxootiga Nederland. Haddii aad qalad ku aragto, nagu soo ogeysii afka Nederland-ka ama Ingriiska adeegso forrefugees@vluchtelingenwerk.nl.

La xiriirka iyo talo bixin

[Contact]

Haddii aad talo bixin ama hagis shaqsi ah u baahan tahay, waxa aad la xiriiri kartaa Hey’adda u Adeegta Qaxootiga ee xaruuntaada dejjin soo dhoweyn ama degmadaada. Ku garaac halkan hoose magaca magaalada ama koodka boostada halka aad joogto.

Spreekuur macnaheeda waa saacadda qaabilaadda. Mararka qaar waxaa ku taal Juridisch spreekuur. Saacaddan qaabilaadda waxaa loogu tala galay arrimaha la xiriira sharciga joogitaan ama isku keenista qooyska.

Haddii aysan Hey’adda u Adeegta Qaxootiga ka hawl gelin degmadaada, waxaa halkan kore ka muuqanaaya astaamaha la xiriirista ee xafiiska dhexe ee gobolka. La xiriir markaa degmadaada ama ururka ee degmadaada gudaheeda qaxootiga ka haga.