Geen verblijfsvergunning, wat nu?

[ Geen verblijfsvergunning, wat nu? ]

Soms loopt het leven anders dan je verwacht. Je bent naar Nederland gekomen met als doel hier een toekomst op te bouwen. Maar dan blijkt dat je geen verblijfsvergunning krijgt, bijvoorbeeld omdat jouw asielverzoek wordt afgewezen. VluchtelingenWerk Nederland kan samen met jou kijken naar de mogelijkheden die je nog hebt. Als je denkt aan terugkeer naar je land van herkomst, dan kunnen wij je in contact brengen met organisaties die helpen bij terugkeer.

Animatie Terugkeer_met_Nederlandse_ondertitels

Opvang

[ Opvang ]

Als de IND jouw asielaanvraag afwijst, moet je van de Nederlandse overheid terugkeren naar je land van herkomst. De overheid vraagt je het asielzoekerscentrum te verlaten. Mogelijk kom je op straat te staan, al is dat niet in alle situaties zo. Gezinnen met kinderen krijgen bijvoorbeeld altijd opvang. Informeer bij je begeleider van VluchtelingenWerk naar jouw opvangsituatie.

Als je in Nederland geen verblijfsvergunning krijgt, betekent dit dat je nu nog drie mogelijkheden hebt:

1. Leven in illegaliteit

[ 1. Leven in illegaliteit ]

Leven in illegaliteit is zwaar. Je kunt niet legaal werken en het is moeilijk een plek te vinden om te wonen. Als je op straat leeft, kun je terecht bij de nachtopvang van bijvoorbeeld het Leger des Heils, maar soms is de opvang vol. Je loopt steeds het risico aangehouden te worden door de politie, gearresteerd te worden en in de gevangenis terecht te komen. Dan kun je alsnog het land worden uitgezet. Veel ongedocumenteerden worden misbruikt. Mensen kunnen je dwingen mee te doen aan criminele activiteiten, waardoor je problemen alleen maar groter worden.

Als ongedocumenteerde heb je in Nederland wel recht op medisch noodzakelijke zorg.

Meer informatie voor mensen zonder een verblijfsvergunning in Nederland vind je hier: www.basicrights.nl

2. Terugkeer naar je land van herkomst

[ 2. Terugkeer naar je land van herkomst ]

Als je van de Nederlandse overheid geen verblijfsvergunning krijgt, is het belangrijk om na te denken over je toekomst. We snappen dat dit niet makkelijk is. Je kunt met VluchtelingenWerk in gesprek gaan over een mogelijke terugkeer. Of met een andere organisatie die ondersteuning biedt bij terugkeer. Je bepaalt zelf of je wel of niet wilt terugkeren. VluchtelingenWerk vindt sommige landen niet veilig om naartoe terug te gaan en geeft dan geen ondersteuning. Wel kunnen we je doorverwijzen naar organisaties die wel helpen bij terugkeer naar die landen.

Als je zelfstandig terugkeert naar je land van herkomst, kun je ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning kan bestaan uit een product, dienst of financiële bijdrage. Bijvoorbeeld een startbedrag om je eigen winkel te beginnen en/of hulp bij het schrijven van een bedrijfsplan. Of je ondersteuning krijgt en waar je recht op hebt, is afhankelijk per persoon en per land. Hieronder staan de mogelijkheden per land. Staat jouw land hier (nog) niet tussen? Neem dan contact op met je begeleider van VluchtelingenWerk voor meer informatie. 

Gedwongen terugkeer

[ Gedwongen terugkeer ]

Als je asielaanvraag is afgewezen, neemt de overheidsinstantie Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) contact met je op over vertrek naar je land van herkomst. Dit betekent niet dat je Nederland direct moet verlaten. Als je advocaat tegen de uitspraak van de IND in beroep is gegaan, mag je de beslissing van de rechter vaak in Nederland afwachten. Informeer bij je begeleider van VluchtelingenWerk naar jouw opvangsituatie. Belangrijk om te weten: als je niet kiest voor zelfstandige terugkeer, maar gedwongen wordt uitgezet, ontvang je geen ondersteuning van de Nederlandse overheid.

3. Verblijf in een ander land dan Nederland

[ 3. Verblijf in een ander land dan Nederland ]

Na afwijzing door de Nederlandse overheid kun je erover nadenken of jij je in een ander land kunt vestigen. Of dit mogelijk is, hangt af van jouw specifieke situatie. VluchtelingenWerk kan bij je advocaat of de ambassade van het betreffende land informeren naar jouw mogelijkheden.

Contact en advies

[Contact]

Als je persoonlijk advies of begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk in jouw opvanglocatie of gemeente. Typ hieronder de plaatsnaam of postcode waar je verblijft.

Tijdens een Spreekuur kun je bij ons terecht met je vragen. Als hierboven 'Juridisch spreekuur' staat, is dat spreekuur bedoeld voor zaken rond je verblijfsstatus of gezinshereniging.

Als VluchtelingenWerk niet actief is in jouw gemeente, worden hierboven de contactgegevens van het regionale hoofdkantoor getoond. Neem dan contact op met jouw gemeente of de organisatie die in jouw gemeente vluchtelingen begeleidt.