اجازه اقامت نداری، چه باید کرد؟

[ Geen verblijfsvergunning, wat nu? ]

بعضی اوقات زندگی با انتظارتت جور در نمی یاد. تو با هدف ساختن آینده به هلند آمدی. بعد می بینی که اجازه اقامت دریافت نمی کنی ، به عنوان مثال به دلیل اینکه درخواست پناهندگی تو رد شده است. اداره  کمک رسانی به پناهندگان هلند می تواند با تو به امکاناتی که هنوز دردسترس هستند نگاهی بکند. ما همچنین می توانیم از تودر تهیه برنامه آینده حمایت کنیم. اگر تو فکر بازگشت به کشورت را داری ، ما می توانیم تو را با سازمانهایی در تماس قرار دهیم که برای بازگشت به تو کمک کنند.

Animatie Terugkeer_met_Nederlandse_ondertitels

اقامت

[ Opvang ]

اگر IND درخواست پناهندگی تو  را رد بکند ، خواست دولت  هلند این است که تو باید به کشورت برگردی. دولت از تو  می خواهد مرکز اقامت پناهجویان را ترک کنی. ممکن است سرنوشتت به خیابان ختم شود ، با اینکه همیشه هم اینجور نیست.  به عنوان مثال ، خانواده های بچه دار همیشه پناهگاهی دریافت می کنند. از مشاور اداره  کمک رسانی به پناهندگان خود در مورد وضعیت اقامتگاه خود سؤال کنید

اگر در هلند اجازه اقامت دریافت نکردی ، این بدان معنی است سه راه حل داری:

1. زندگی غیرقانونی

[ 1. Leven in illegaliteit ]

زندگی غیرقانونی دشوار است. تو نمی توانی به طور قانونی کار کنی و پیدا کردن مکانی برای زندگی دشوار است. اگر در خیابان زندگی می کنی ، می توانی به عنوان مثال به سرپناه شبانه ارتش نجات بروید ، اما گاهی اوقات پناهگاه پر است. تو همیشه خطر دستگیری توسط پلیس ، بازداشت و زندانی شدن را داری و بعداز آن به هر حال از کشور اخراج می شوی.  بسیاری از مهاجران غیرقانونی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. افرادی می توانند تو را مجبور به مشارکت در فعالیت های جنایی کنند ، که خودش مشکلات تو را بدتر هم  می کند. تو در هلند حق مراقبت پزشکی فوریتی  را داری حتی اگر بدون مدرک هم هستی ،.
برا ی کسب اطلاعات بیشتردر مورد افرادی که اجازه اقامت در هلند را ندارند می توانی در اینجا پیدا کنی www.basicrights.nl

2. برگشت به کشور خود

[ 2. Terugkeer naar je land van herkomst ]

اگر اجازه اقامت  از دولت هلند را دریافت نکردی ، مهم است که درباره آینده خود فکر کنی. ما می فهمیم که این کار ساده ای نیست. می توانی در مورد بازگشت احتمالی با اداره  کمک رسانی به پناهندگان مشورت کنی. و یا با سازمان دیگری که در زمینه  بازگشت حمایت می کنند. تو خودت تعیین می کنی که آیا می خواهید برگردی. اداره   کمک رسانی به پناهندگان عقیده دارد که برخی از کشورها برای بازگشت امن نیستند و حمایت هم نمی کند. با این حال ، ما می توانیم تو را به سازمانهایی که به تو در بازگشت به آن کشورها کمک می کنند ، معرفی کنیم.
اگر به طور مستقل به کشورت برگردی ، می توانی از حمایت مالی برخوردار شوی. این حمایت  می تواند شامل یک وسیله ، خدمات یا پرداخت مالی باشد. به عنوان مثال ، مبلغی برای شروع  یک مغازه و / یا کمک برای نوشتن یک برنامه تجاری. این که آیا تو حمایت  دریافت خواهید کرد و یا چه حقی داری بستگی به شخص و کشور دارد. در زیر امکانات  مربوط به هر کشور یاد آوری شده است. آیا کشور تو در فهرست زیر یاد شده است؟ لطفا برای اطلاعات بیشتر با مشاور اداره  کمک رسانی به پناهندگان خود تماس بگیر.

بازگشت اجباری

[ Gedwongen terugkeer ]

اگر درخواست پناهندگی تو رد شده باشد ، خدمات بازگشت و عزیمت (DT&V) در مورد عزیمت به   کشورت با تو تماس خواهد گرفت. این بدان معنا نیست که تو باید فوراً هلند را ترک کنی. اگر وكیل تو نسبت به تصمیم IND  درخواست تجدیدنظر كرده ، تو معمولا می توانی منتظر تصمیم قاضی در هلند بمانی. از مشاور اداره کمک رسانی به پناهندگان خود در مورد وضعیت اقامتگاه خود سؤال کن. مهم این است که بدانی: اگر انتخاب تو بازگشت مستقل نیست، و اجبارا اخراج بشوی، از دولت هلند مضایای دریافت نمی کنی.

3. اقامت در کشوری غیر از هلند

[ 3. Verblijf in een ander land dan Nederland ]

پس از ردیه از طرف دولت هلند ، می توانی فکر کنی که آیا می توانی در کشور دیگری مستقر شوی. اینکه آیا این امکان پذیر باشد، بستگی به وضعیت خاص خودت دارد. اداره  کمک رسانی به پناهندگان می توانند در مورد امکانات  تو از طریق وکیلت و  یا سفارت کشور مربوطه اطلاعات کسب کند.

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.