اجازه اقامت نداری، چه باید کرد؟

[ Geen verblijfsvergunning, wat nu? ]

بعضی اوقات زندگی با انتظارتت مطابق نیست. تو با امید ساختن آینده به هالند آمدی. بعد می بینی که اجازه ماندن دریافت نمی کنی ،  مثال  به دلیل اینکه دتقاضای پناهندگی تو رد شده است. دفتر کمک پناهندگان هالند می تواند با تو به امکاناتی که هنوز دردسترس هستند نگاهی بکند. ما همچنین می توانیم از تودر تهیه پلان آینده حمایت کنیم. اگر تو فکر پس برگشتن به وطنت  را داری ، ما می توانیم تو را با سازمانهایی در تماس قرار دهیم که برای پس برگشتن به تو کمک کنند.

Animatie Terugkeer_met_Nederlandse_ondertitels

اقامت

[ Opvang ]

اگر IND تقاضا پناهندگی تو  را رد بکند بهمراه آن  تقاضای  دولت  هالند این است که تو باید به وطنت برگردی. دولت از تو  می خواهد سر پناه  پناهجویان را ترک کنی. ممکن است سرنوشتت به سرک  ختم شود ، با اینکه همیشه هم چنین حالت  نیست.  به عنوان مثال ، خانواده های طفلدار همیشه پناهگاهی دریافت می کنند. از مامور دفتر کمک پناهندگان خود در مورد وضعیت محل سرپناه  خود سؤال کنید

اگر در هالند اجازه ماندن دریافت نکردی ، این بدان معنی است سه راه حل داری:

1. زندگی غیرقانونی

[ 1. Leven in illegaliteit ]

زندگی غیرقانونی دشوار است. تو نمی توانی به طور قانونی کار کنی و یافتن مکانی برای زندگی دشوار است. اگر در سرک زندگی می کنی ، می توانی برای مثال به سرپناه شبانه ارتش نجات بروید ، اما گاهی اوقات پناهگاه پر است. تو همیشه خطر دستگیر شدن ار طرف پولیس و بازداشت و بندی شدن را داری و خلاصه بعداز آن به هر حال از هالند اخراج می شوی.  بسیاری از مهاجران غیرقانونی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. افرادی می توانند تو را مجبور به مشارکت در فعالیت های جنایی بسازند ، که خودش مشکلات تو را کلانتر هم  می کند. تو در هالند حق مراقبت صحی  عاجل را داری حتی اگر بدون سند هم هستی ،.
برا ی کسب معلومات بیشتردر مورد افرادی که اجازه ماندن در هالند را ندارند می توانی در اینجا بپالی.

www.basicrights.nl

2. برگشت به وطن خود

[ 2. Terugkeer naar je land van herkomst ]

اگر اجازه ماندن از دولت هالند را دریافت نکردی ، مهم است که  به ارتباط  آینده خود فکر کنی. ما می فهمیم که این کار آسانی نیست. می توانی به ارتباط پس برگشتن احتمالی با دفتر کمک پناهندگان مشوره کنی. و یا با سازمان دیگری که به ارتباط  پس برگشتن حمایت می کنند. تو خودت تعیین می کنی که آیا می خواهید برگردی. دفترکمک پناهندگان عقیده دارد که برخی از کشورها  برای پس برگشتن امن نیستند و حمایت هم نمی کند. با این حال ، ما می توانیم تو را به سازمانهایی که به تو در پس برگشتن به آن کشورها کمک می کنند ، معرفی کنیم.
اگر به طور مستقل به وطنت برگردی ، می توانی از حمایت مالی برخوردار شوی. این حمایت  می تواند شامل یک ابزار ، خدمات یا پرداخت مادی باشد. به عنوان مثال ، مبلغی برای شروع  یک دکان و / یا کمک برای نوشتن یک بپلان تجاری. این که آیا تو حمایت  دریافت خواهید کرد و یا چه حقی داری بستگی به فرد و کشور دارد. در زیر امکانات  مربوط به هر کشور نوشته شده است. آیا  نام وطن تو در فهرست زیر یاد شده است؟ لطفا برای معلومات بیشتر با مسئول  دفتر کمک پناهندگان خود تماس بگیر.

پس برگشتن اجباری

[ Gedwongen terugkeer ]

اگر تقاضا پناهندگی تو رد شده باشد ، خدمات پس برگشتن و عزیمت (DT&V) در مورد عزیمت به   وطنت با تو تماس خواهد گرفت. این بدان معنا نیست که تو باید عاجل هالند را ترک کنی. اگر وكیل تو نسبت به تصمیم IND  از محکمه تقاضا فیصله نو كرده ، تو معمول می توانی انتظار فیصله قاضی محکمه در هالند بمانی. از مشاور دفتر کمک پناهندگان خود به ارتباط وضعیت اقامتگاه خود سؤال کن. مهم این است که بدانی: اگر انتخاب تو پس برگشتن مستقل نیست، و جبرا اخراج بشوی، از دولت هالند کمک مادی دریافت نمی کنی.

3. اقامت در کشوری غیر از هالند

[ 3. Verblijf in een ander land dan Nederland ]

پس از ردیه از طرف دولت هالند ، می توانی فکر کنی که آیا در کشور  دیگری مستقر گشته می توانی . اینکه آیا این امکان پذیر باشد، بستگی به وضعیت خاص خودت دارد. دفتر کمک پناهندگان می توانند به ارتباط  امکانات  تو از طریق وکیلت و  یا سفارت کشور مربوطه معلومات کسب کند.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.