الحاق (پیوستن) خانواده

[ Gezinshereniging ]

بعد از درخواست تقاضای پناهندگی، اجازه اقامت گرفتید. شما میخواهید در هلند با خانواده تان که در خارج از کشور زندگی میکنند بپیوندید. آنوقت شما میتوانید درخواست الحاق (پیوستن) خانواده انجام دهید. در این صفحه ما کوتاه به شما توضیح خواهیم داد که شرایط پیوستن خانواده چیست، روند (پروسه) آن به چه طریقی میباشد و شما برای خوب به پیش رفتن پروسه چه باید انجام دهید.

توجه فرمایید!

[ Let op! ]

دفتر کمک رسانی به پناهندگان در حال حاضر در کمپهای پناهندگی بسیار مشغول است.  به این دلیل ممکن است مدت زمانی در بر گیرد تا اینکه بتوانیم به شما کمک کنیم.  از شما خواهش میکنیم این وضعیت را درک کنید.

کدام اعضای خانواده واجد شرایط (شامل) میشوند؟

[ Welke gezinsleden komen in aanmerking? ]

شما 18 سال یا بیشتر هستید و اجازه اقامت مهاجرین را دارید؟ آنوقت میتوانید درخواست پیوستن این اعضای خانواده را انجام دهید:

 1. شوهر یا همسر بالای سن یا شریک زندگی تان که شما رابطه دراز مدت منحصر به فرد داشتید. دقت کنید: آیا شما با بیش از یک شریک زندگی (ازدواج) کردید؟ آنوقت شما فقط میتوانید یک شریک زندگی تان را به اینجا بیاورید به همراه بچه هائی که با همین شریک زندگی دارید.
 2. بچه زیر سن شما، یا بچه شریک زندگی شما، اگر او جزو خانواده شما می باشد. این از جمله برای فرزندان بیولوژیکی (نسبی) و حتی برای فرزند خواندگی هم میباشد. و بچه های بالای سن که همیشه جزو خانواده بودند و هنوز هم میباشند، که ازدواج نکردند و حتی رابطه هم ندارند، شامل آن هم میشوند.

درخواست الحاق (پیوستن) خانواده برای مهاجرین رایگان میباشد.

شما زیر 18 سال هستید؟

[ Ben je jonger dan 18 jaar? ]

اگر شما زیر 18 سال هستید و اجازه اقامت مهاجرین را دارید، میتوانید الحاق (پیوستن) پدر و / یا مادر بیولوژیکی (نسبی)، برادران و خواهران زیر سن، در بعضی از موارد برادران و خواهران بالای سن را درخواست کنید. برای آن پروسه (روند) دیگری و شرایط دیگری وجود دارد و امکان هزینه دار بودن آن هم هست. از قیم یا سرپرست تان در سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk در رابطه با امکانات اطلاع کسب کنید.

دقت کنید!

[ Let op! ]

مدت زمان درخواست

[ Nareistermijn ]

وقتیکه شما اجازه اقامت مهاجرین را دریافت کردید، باید در عرض سه ماه از تاریخ جوابتان در خواست پیوستن خانواده را انجام داده باشید. شما خودتان مسئول تحویل اطلاعات صحیح برای درخواست پیوستن خانواده میباشید. برای اینکه پروسه درخواست پیچیده میباشد، میتوانید از سرپرستتان ( در سازمان کمک به مهاجرینVluchtelingenWerk ) درخواست کمک کنید.

شرایط پیوستن خانواده

[ Voorwaarden gezinshereniging ]

شرایط زیر برای گرفتن مجوز برای اعضای خانواده نیاز میباشد:

 • شما دارای اجازه اقامت مهاجرین مستقل میباشید.
 • شما باید در مدت زمان درخواست (nareistermijn) در خواست را انجام دهید. مدت زمان درخواست سه ماه میباشد و تاریخ آن از روز اجازه اقامتتان حساب میشود که در اجازه اقامتتان نوشته شده است. دقت کنید: اگر هم شما اخیرا تماسی با خانواده نداشتید و یا خانواده تان مفقود (ناپدید) شده باشند هم باید در همین مدت زمان "در خواست سه ماهه" درخواستتان را انجام دهید.
 • اعضای خانواده تان در خارج از کشور جزو خانواده تان بودند. به این (نسبت) خانوادگی گفته میشود.
 • اعضای خانواده تان باید هویتشان و نسبت خانوادگی با شما را از طریق سند و مدرک ثابت کنند. و آن سندهای (مدرک) رسمی که از طرف دولت کشورتان صادر شده میباشند.
 • شما اعضای خانواده را در پروسه تقاضای پناهندگی اعلام کرده بودیید.
 • میخواهید درخواست برای بچه زیر سن کنید که یکی از والدین بیولوژیکی (نسبی) در همان کشور خارجی میماند؟ آنوقت باید والدی که در همان کشور میماند به بچه برای رفتن به هلند اجازه دهد.

دقت کنید!

[ Let op! ]

جمع آوری سند و مدارک

[ Verzamel documenten ]

هر چه سریعتر تمام مدارکی که برای این درخواست احتیاج است جمع آوری کنید. سندهای مختلف میتواند به عنوان مدرک نسبت خانوادگی یا هویتی باشد، برای مثال گذرنامه (پاسپورت)، کارت شناسائی، سند ازدواج و شناسنامه. سازمان مهاجرت و تابعیت IND میتواند نیاز به مدارک مختلف از هر کشوری داشته باشد. با سرپرستت (در سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk) در رابطه با مدارک الزامی برای درخواست مشاوره کنید. شما خودتان مسئول تحویل به موقع تمام مدارک میباشید. این برای پیشبرد خوب پرسه خیلی مهم میباشد.

پروسه چقدر طول خواهد کشید؟

[ Hoelang duurt de procedure? ]

پروسه پیوستن خانواده از مراحل مختلفی تشکیل شده. سرپرست شما (در سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk) میتواند در این مرحله ها از شما پشتیبانی کند. میتواند چند ماه تا بیش از یک سال طول کشد که سازمان مهاجرت و تابعیت IND در مورد تقاضای شما تصمیم گیری کند.

دقت کنید!

[ Let op! ]

به موقع به سوالهای IND واکنش نشان دهید

[ Reageer tijdig op vragen van de IND ]

بسیار مهم میباشد که شما همیشه به موقع جواب سوالهای IND در مورد درخواست تان را بدهید. از IND پست دریافت کردید؟ آنوقت به پیش سرپرست خودتان (در سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk) بروید.

بعد از آمدن خانواده

[ Na aankomst van je gezin ]

اگر پیوستن خانواده قبول شد و خانواده تان به هلند آمدند، باید خودشان را در کمپ Ter Apelمعرفی کنند. معمولاً چهار روز در اینجا خواهند ماند. در زمان اقامت، اعضای خانواده تان از IND اجازه اقامت برگرفته (وابسطه) دریافت خواهند کرد، که پنج سال اعتبار دارد. "اجازه اقامت برگرفته (وابسطه)" به این معنی است که اجازه اقامت آنها وابسطه به اجازه اقامت شما میباشد.
IND اجازه اقامتتان را پس میگیرد یا آن را تمدید نمیکند؟ پس IND اجازه اقامت اعضای خانواده را هم پس خواهد گرفت. IND در مورد اجازه اقامت مستقل این مهاجرین قضاوت خواهد کرد.
اگر رابطه خانوادگی قطع شده باشد. IND میتواند اجازه اقامت اعضای خانواده را پس بگیرد، این وقتی انجام میشود که اعضای خانواده ذیگر رابطه با شما نداشته باشند. یا اگر اعضای خانواده یک بچه باشد و در عرض یک سال مستقل زندگی کند هم همینطور. بخاطر اینکه وظیفه تان میباشد با هم زندگی کنید.
اعضای خانواده میخواهند مستقلاً درخواست اقامت کنند، برای مثال بخاطر اینکه آنها دلیل شخصی تقاضای پناهندگی دارند؟ آنوقت آنها میتوانند برای این مورد با سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk تماس بگیرند.

سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk میتواند چکاری برایتان انجام دهد؟

[ Wat kan VluchtelingenWerk voor je doen? ]
 • ما به شما اطلاعات در زمینه پروسه پیوستن خانواده خواهیم داد و میتوانیم به شما برای پر کردن فرم درخواست کمک کنیم.
 • ما میتوانیم از طرف شما در طول پروسه با IND در تماس باشیم. به این طریق میتوانیم با پشتیبانی از شما به سوالهائی که IND در مورد رابطه خانواده یا برای جمع آوری مدارک(سند) جواب دهیم.
 • بعضی وقتها میتوانیم بخشی از خرج سفر اعضای خانواده به هلند را برایتان تهیه کنیم. از سرپرستتان در باره امکانات اطلاعات کسب کنید.
 • اگر اعضای خانواده شما به هلند آمدند و خانه مناسبی در شهرتان برای شما وجود دارد، باید کارهای زیاد عملی (روزمره) برایتان انجام شود. برای مثال درخواست پول معاش ماهانه، گرفتن یارانه، بستن قرارداد بیمه درمانی و ثبت نام برای پزشک خانوادگی، دندانپزشک و مدرسه. خیلی کارها را میتوانید خودتان انجام دهید، ولی شما میتوانید از پشتیانی ما استفاده کنید.
 • اگر جواب منقی برای درخواستتان گرفتید ما می توانیم برای پیدا کردن وکیل به شما کمک کنیم.

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.