مراقبتهای سلامتی، بهداشتی

[ Gezondheidszorg ]

هلند دارای مراقبتهای خوب، سلامتی و بهداشتی میباشد. ولی سیستم مراقبتهای سلامتی هلند دارای مقررات خاصی میباشد که شما باید از آن اطلاع داشته باشید. در این صفحه به شما اطلاعات و توضیحاتی در رابطه با بیمه اجباری درمانی، ریسک شخصی (مبلغ سالانه)، کمک هزینه مراقبتهای سلامتی، پزشک خانوادگی، مراقبتهای تخصصی و بقیه چیزها داده میشود.

Voor vluchtelingen: gezondheidszorg in Nederland (Nederlandse versie)

بیمه اجباری درمانی

[ Verplichte zorgverzekering ]

در هلند همه افراد بالای سن 18 سال باید اجباراً بیمه درمانی شوند. شرکت بیمه درمانی مخارج ملاقات با پزشک خانوادگی و بخشی از داروهایتان و درمان در بیمارستان را پرداخت خواهد کرد. مقدار دقیق پرداخت شرکت بیمه درمانی و مبلغی که خود شما باید پرداخت کنید، وابسطه به دو مورد میباشد: نوع بیمه تان و ریسک شخصی. نوع بیمه تان را تا حدی خودتان میتوانید انتخاب کنید: اگر بیشتر از بیمه اساسی (پایه) اجباری میخواهید، میتوانید بیمه های مکمل مختلف دیگری را انتخاب کنید. در کنار آن اکثر بیمه ها یک ریسک شخصی اجباری قانونی نیز دارند: این مبلغی است که شما هرسال اول باید بپردازید قبل از اینکه  حق جبران مخارج از بیمه درمانی تان را داشته باشید. ریسک شخصی برای قرار با پزشک خانوادی نیست، مخارج پزشک خانوادگی همیشه پرداخت میشود. بچه های زیر 18 سال میتوانند به شکل رایگان از بیمه یکی از والدین استفاده کنند. برای بچه ها ریسک شخصی وجود ندارد.

شما میتوانید یک بیمه درمانی ارزانتری با ریسک شخصی بالاتری انتخاب کنید، ولی این عقلانی نیست، اکر که شما از نظر مالی توانائی ندارید (پس انداز ندارید). سرپرستتان در سازمان کمک به مهاجرین VWN میتواند برای انتخاب بیمه درمانی به شما کمک کند.

در بعضی از شهرهای هلند افرادی که معاش برای زندگی از دولت میگیرند میتوانند بیمه مکمل درمانی بگیرند، طوری که ماهانه مبلغ بیشتری پرداخت می کنند، ولی مبلغ ریسک شخصی نخواهید داشت.

کمک هزینه مراقبتهای سلامتی

[ Zorgtoeslag ]

افرادی که درآمد کمی دارند میتوانند از دولت کمک هزینه مراقبتهای سلامتی دریافت کرده تا بخشی از بیمه درمانی را بپردازند. به احتمال قوی COA برایتان قبل از اینکه به شهرتان اسباب کشی کنید کمک هزینه مراقبتهای سلامتی را در خواست کرده است. اگر شما کمک هزینه مراقبتهای درمانی دریافت نکردید، با سرپرستتان در میان بگذارید.

پزشک خانوادگی

[ Huisarts ]

در هلند باید بخاطر هر مشکل پزشکی اول نزد پزشک خانوادگی بروید. از جمله اگر شما باردار باشید، احتیاج به توصیه پزشکی دارید، یا مشکلات روحی و روانی دارید، برای مثال مشکلات خواب، ترس و وحشت، افسردگی دراز مدت. فقط پزشک خانوادگی میتواند شما را برای مراجعه به پیش متخصص، معمولاً در بیمارستان، بفرستد. برای قرار گذاشتن با پزشک خانوادگی باید اول خودتان را در دفتر پزشک ثبت نام کنید. قبل از آن اطلاع کسب کنید که آیا بیمه درمانی تان برای این پزشک خانوادکی اعتبار دارد. اگر شما در کمپ مهاجرین یک مصاحبه پزشکی شده باشید، آنوقت شما به احتمال قوی یک پرونده پزشکی در هلند دارید. پزشک خانوادگی جدیدتان میتواند این پرونده پزشکی را از مرکز مراقبتهای سلامتی مهاجرین (GCA) درخواست کند، یا بعد از ژانویه 2018 از Arts&Zorg (پزشک و مراقبت) در خواست کند.

دندانپزشک

[ Tandarts ]

اگر شما مشکل دندان دارید، یا برای پیشگیری، میتوانید به دندانپزشک مراجعه کنید. برای دندانپزشک هم باید اول خودتان را در مطب اش ثبت نام کنید. هزینه دندانپزشک در بیمه اساسی (پایه) شما نمیباشد. پس هزینه دندانپزشکی را اگر بیمه تکمیلی دندانپزشکی نباشید، خودتان پرداخت کنید. اکثر هزینه های دندانپزشکی ( ازجمله کنترل شش ماهه) برای بچه های زیر 18 سال در اصل از طریق بیمه اساسی (پایه) پرداخت میشود.

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.