Inburgeren

[ Inburgeren ]

Als je in Nederland komt wonen, doe je er goed aan om snel de taal te leren, gebruiken te ontdekken, en de geschreven én ongeschreven regels te kennen. Dan zul je sneller je weg vinden en je eerder welkom voelen; je wordt dan onderdeel van de Nederlandse samenleving. Dat heet integratie. Integreren kan soms moeilijk zijn, maar het is ook ontzettend interessant en enerverend: er gaat een heel nieuwe wereld voor je open!

Het welslagen van jouw integratie moet grotendeels vanuit jouw eigen initiatief komen. Daarnaast legt de Nederlandse overheid nieuwkomers verplichtingen rond integratie op: de verplichte inburgering en het ondertekenen van de Participatieverklaring.

Verplichte Inburgering

[ Verplichte Inburgering ]

De verplichte inburgering geldt voor elke nieuwe inwoner tussen de 18 en 67 jaar. De inburgeringsplicht start zodra je een verblijfsvergunning krijgt. Je voldoet aan deze plicht als je de participatieverklaring hebt getekend en het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2 hebt gehaald. Deze examens bestaan uit de onderdelen Nederlandse taal, Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Inburgeringscursus zoeken

[ Inburgeringscursus zoeken ]

Je bent zelfverantwoordelijk om een school of cursus voor je inburgering te kiezen. Op de website www.ikwilinburgeren.nl van Blik op Werk kun je scholen in jouw omgeving vinden. Blik op Werk is een keurmerk, waarmee de kwaliteit van de school wordt aangegeven. Je kunt per school bekijken hoe tevreden de cursisten zijn, hoeveel cursisten geslaagd zijn voor de examens en wat een uur les kost. Als je een school kiest met het Blik op Werk-keurmerk, kun je een lening bij DUO aanvragen. Met die lening kun je de inburgeringscursus en examens betalen.

Inburgeringstermijn

[ Inburgeringstermijn ]

Om alle examens te halen heb je drie jaar de tijd, of vijf jaar als je eerst moet alfabetiseren (leren lezen en schrijven in het Nederlandse schrift). Dit heet de inburgeringstermijn. Als je op tijd alle examens haalt en je hebt een vergunning asiel, dan hoef je de lening van DUO niet terug te betalen. Het behalen van het inburgeringsexamen is ook belangrijk als je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een Nederlands paspoort wilt aanvragen. Als je de examens niet binnen de termijn haalt – en ook geen goede reden hebt waarom dit niet gelukt is – kun je een boete van maximaal 1250 euro krijgen.

Let op!

[ Let op! ]

Verlenging inburgeringstermijn

[ Verlenging inburgeringstermijn ]

Als je na 300 uur les denkt dat je meer dan drie jaar nodig hebt om je examens te halen, kun je soms verlenging krijgen van de inburgeringstermijn. Dit moet je aanvragen bij DUO. VluchtelingenWerk of jouw taalschool kan je hierbij helpen.

Zelf Nederlands leren en extra oefenen

[ Zelf Nederlands leren en extra oefenen ]

Het volgen van een cursus Nederlands is niet verplicht, maar het is erg lastig om zonder cursus de inburgeringsexamens te halen. Daarnaast moet je bij de gemeente vaak aantonen dat je actief bezig bent om de taal te leren. Als je zelf wilt oefenen met de taal, zijn er veel mogelijkheden, zoals:

Net in Nederland

[ Net in Nederland ]

Op de website www.netinnederland.nl staan allerlei video’s met Nederlandse, Engelse of Arabische ondertiteling. Je kunt er het journaal en andere tv-programma’s kijken en filmpjes over de verschillende inburgeringsthema’s.

App Look2Speak

[ App Look2Speak ]

Dit is een eenvoudige app vol duidelijke pictogrammen, geordend in verschillende categorieën (in het Nederlands, Engels en Arabisch) zoals 'openbaar vervoer', ‘wonen', 'gezondheid' en 'eten'. De app is te downloaden uit zowel de Google Play Store als de Apple App Store.

Bibliotheken

[ Bibliotheken ]

Bij veel openbare bibliotheken kun je terecht om te oefenen met de Nederlandse taal, maar ook voor ontmoeting en andere activiteiten die bijdragen aan je integratie.

En het is van belang om veel te oefenen met de taal. Misschien kun je een taalcoach van VluchtelingenWerk of een andere organisatie krijgen? Heb je buren of kennissen met wie je regelmatig Nederlands kunt oefenen? Of kun je vrijwilligerswerk doen, dan doe je werkervaring op en leer je de taal.

Participatieverklaring

[ Participatieverklaring ]

Waarden en normen verschillen per land. Als nieuwe inwoner in Nederland krijg je te maken met de Nederlandse waarden en normen die misschien anders zijn dan wat je gewend was. In de Nederlandse grondwet en regelgeving is een aantal waarden en normen vastgelegd, zoals:

  • Vrijheid van geloof en meningsuiting.
  • Iedereen is gelijk, of je nu man, vrouw, hetero, gay, lesbisch, of transgender bent.
  • Je mag niet discrimineren en anderen mogen jou niet discrimineren.
  • Je mag zelf bepalen met wie je trouwt.

Deze onderwerpen worden besproken tijdens één of meer workshops van het participatieverklaringstraject. Hiervoor hoef je niet zelf een school te zoeken; je krijgt voor dit traject een uitnodiging van de gemeente of van degene die de workshops geeft. Aan het eind van deze lessen teken je de participatieverklaring. Dit moet binnen een jaar nadat je je verblijfsvergunning hebt gekregen. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Als je een verblijfsvergunning regulier hebt, moet je hiervoor 150 euro betalen, als je een verblijfsvergunning asiel hebt, betaalt de gemeente.

Rol van VluchtelingenWerk

[ Rol van VluchtelingenWerk ]

Als je vragen over Inburgering hebt, aarzel niet ze aan jouw begeleider van VluchtelingenWerk te stellen. Wij kunnen je helpen aan informatie over de inburgeringsplicht, de geschikte inburgeringscursussen bij jou in de buurt en een DUO-lening.

Meer informatie

Mediawijsheid

Op deze website vind je informatie over hoe je veilig en slim media kan gebruiken.

Net in Nederland- Online platform voor nieuwkomers

Op dit platform vind je een online media aanbod gericht op nieuwkomers.

Inburgeren.nl - DUO

Op deze website vind je informatie over jouw inburgeringsexamen en je DUO-lening.

Contact en advies

[Contact]

Als je persoonlijk advies of begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk in jouw opvanglocatie of gemeente. Typ hieronder de plaatsnaam of postcode waar je verblijft.

Tijdens een Spreekuur kun je bij ons terecht met je vragen. Als hierboven 'Juridisch spreekuur' staat, is dat spreekuur bedoeld voor zaken rond je verblijfsstatus of gezinshereniging.

Als VluchtelingenWerk niet actief is in jouw gemeente, worden hierboven de contactgegevens van het regionale hoofdkantoor getoond. Neem dan contact op met jouw gemeente of de organisatie die in jouw gemeente vluchtelingen begeleidt.