شهر وند شدن

[ Inburgeren ]

اگر برای زندگی به هلند آمدید، خیل خوب است که زود زبان هلندی را یاد بگیرید و طریق زندگی اینجا را کشف کنید، مقررات نوشته شده و نوشته ناشده را بدانید. آنوقت میتوانید زودتر راهتان را پیدا کرده و زودتر احساس خوش آمد داشته باشید: شما هم بخشی از جامعه هلند خواهید شد. به این (ادغام شدن) شهروندی میگویند. شهروند شدن میتواند بعضی وقتها مشکل باشد، ولی بسیار جالب و همینطور  هیجان انگیز هم باشد: دنیای جدیدی برایتان باز خواهد شد.

بخش بزرگی از موفقیت شهروند شدن شما بستگی به ابتکار عمل خودتان دارد. به غیر از این دولت هلند به تازه واردان تعهداتی در رابطه به شهروند شدن تحمیل میکند: دوره شهروندشدن اجباری و امضاء تعهد(گواهی) مشارکت.

شهروندی (ادغام)اجباری

[ Verplichte Inburgering ]

شهروندشدن اجباری برای همه شهروندان جدید این کشور ازسن 18 سال تا سن 67 ساله میباشد. وظیفه شهروند شدن از روزی که اجازه اقامت گرفتید شروع خواهد شد. فقط وقتی که شما تعهد مشارکت را امضاً کردید و امتحان شهروند شدن یا امتحان دولتی NT2 را قبول شدید، وظیفه تان را به نحو مطلوب انجام داده اید. این امتحان از بخشهای مختلف از جمله زبان هلندی، آشنائی با جامعه هلند(KNM) و موقعیت یابی در بازار کار هلند (ONA)  خواهد بود.

پیدا کردن دوره های (کورس) شهروندی

[ Inburgeringscursus zoeken ]

شما خودتان مسئول پیدا کردن مدرسه یا دوره آموزشی (کورس) برای دوره شهروندیان میباشید. در سایت www.ikwilinburgeren.nl از Blik op Werk میتوانید مدرسهای اطراف خانه تان را پیدا کنید. Blik op Werk یک علامت کیفیت است که از آن طریق کیفیت مدرسه/ موسسه آموزشی مشخص میشود. هر موسسه آموزشی را میتوانید جداگانه ببینید که شرکت کنندگان تا چه اندازه از آن موسسه راضی بودند و چند شرکت کننده امتحان را قبول شدند و مبلغ یک ساعت درس چقدر میباشد. اگر شما موسسه آموزشی در Blik op Werk با علامت کیفیت انتخاب کردید، میتوانید وام از DUO دریافت کنید. با این وام میتوانید آموزش شهروندی و هزینه امتحانات را بپردازید.

مدت زمان آموزش شهروندی

[ Inburgeringstermijn ]

برای قبول شدن تمام امتحانات، سه سال وقت دارید، یا پنج سال اگر شما اول باید سواد آموزی (یادگیری الفبا)یاد بگیرید( یادگیری، خواندن و نوشتن با حروف هلندی). به این مدت زمان آموزش شهروندی میگویند. اگر شما به موقع همه امتحانات را قبول شدید و شما اجازه اقامت دارید، آنوقت احتیاج نیست که مبلغ این وام را بازپرداخت کنید. قبول شدن این امتحان شهروند سازی هم برای درخواست اجازه اقامت دائم و گرفتن پاسپورت هلندی مهم میباشد. اگر شما امتحانتان را در مدت زمان تعیین شده قبول نشوید- و دلیل خوبی برای اینکه چرا قبول نشدید داشته باشید- میتوانید جریمه ای تا حداکثر 1250 یورو شوید.

دقت کنید!

[ Let op! ]

تمدید مدت زمان آموزش شهروندی

[ Verlenging inburgeringstermijn ]

اگر شما بعد از 300 ساعت درس احساس کردید که زمان بیشتری برای امتحانتان احتیاج دارید، میتوانید بعضی وقتها برای آن اجازه تمدید مدت زمان آموزش شهروندی درخواست کنید. این را باید از DUO درخواست کنید. سازمان کمک به مهاجرینVluchtelingenWerk و موسسه آموزشی زبانتان میتوانند شما را کمک کنند.

خودتان زبان هلندی یاد بگیرید و تمرین بیشتری انجام دهید

[ Zelf Nederlands leren en extra oefenen ]

رفتن به کلاس زبان هلندی اجباری نیست، ولی بدون رفتن به کلاس خیلی مشکل خواهد بود که امتحان شهروندی را قبول شوید. در کنار آن باید اکثراً به شهرداری ثابت کنید که شما  برای یادگیری زبان خیلی فعال هستید. اگر خودتان برای زبان میخواهید تمرین کنید، امکانات زیادی وجود دارند، از جمله:

تازه وارد هلند شدید

[ Net in Nederland ]

در سایت www.netinnederland.nl ویدیوهای مختلفی با زیر نویس هلندی، انگلیسی و عربی وجود دارند. شما میتوانید اخبار و بقیه برنامه های تلویزیونی را نگاه کنید و فیلمهائی در زمینه موضوع های مختلف شهروندی تماشا کنید.

اپ App Look2Speak

[ App Look2Speak ]

این اپ app ساده با ایکونهای pictogrammen واضح میباشد، که به موضوع های مختلط دسته بندی شده (به زبان هلندی، انگلیسی و عربی) ازجمله " وسائل نقلیه عمومی"، "مسکن"، "سلامتی" و " تغذیه". این اپ app میتوانید از {لینک} Google Play Store و همچنین از {لینک} Apple App Store دانلود کنید {لینک}.

کتابخانه

[ Bibliotheken ]

میتوانید در خیلی از کتابخانه های هلند برای تمرین زبان هلندی بروید، و همینطور برای ملاقات و فعالیتهای دیگر که برای مشارکت شهروند شدنتان کمک میشوند، بروید

تمرین زیاد برای زبان بسیار مهم میباشد. شاید بتوانید مربی زبان از طرف سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk یا از سازمان دیگری دریافت کنید؟ آیا شما همسایه یا آشنائی دارید که به طور مرتب با آنها زبان هلندی را تمرین کنید؟ یا میتوانید کار داوطلبانه انجام دهید، آنوقت هم تجربه کاری خواهید داشت و هم زبان را یاد خواهید گرفت.

گواهی (تعهد) مشارکت

[ Participatieverklaring ]

ارزشها و استاندارها برای هر کشوری فرق دارد. به عنوان تازه وارد در هلند با ارزشها و استاندارتها هلند روبرو خواهید شد، که شاید طور دیگری برایتان باشد و شما به آن عادت نداشتید. در قانون اساسی و مقررات هلند بعضی ازاین ارزشها و استاندارتها ذکر و ثبت شده میباشد، از جمله:

  • آزادی ایمان و بیان
  • همه با هم برابرند، چه شما مرد، زن،  heteroدگرجنسگرا (ارتباط مرد با زن)، Gay (همجنسگرا- مرد با مرد)، Lesbisch (همجسگرا- لسبین- زن با زن) یا transgender (ترانسجندر-تغییر جنسیت داده) باشید.
  • شما اجازه تبعیض (نژادی) دیگران و دیگران اجازه تبعیض شما را ندارند.
  • خودتان تعیین میکنید که با چه شخصی ازدواج کنید.

در باره این موضوعات در یکی یا در چندتا از کلاسها (workshop) های دروه مشارکت صحبت خواهد شد.  برای این احتیاج نمی باشد که شما دنبال مدرسه بگردید، برای این دوره از طرف شهرداری یا از طرف کسی که کلاس (workshop) را برگذار میکند دعوت نامه دریافت خواهید کرد. در پایان این درسها شما گواهی(تعهد) مشارکت را امضاً خواهید کرد. این باید در عرض یکسال از تاریخی که شما اجازه اقامت گرفتند انجام شود. گواهی (تعهد)مشارکت بخش اجباری دوره شهروند سازی شما میباشد. اگر شما اجاره اقامت Regulier (برای کسانی که ادغام فامیل، تحصیل یا کار اینجا آمدند) دارید، باید 150 یورو بپردازید، اگر شما اجازه اقامت پناهنده گی دارید، شهرداری برایتان پرداخت خواهد کرد.

نقش سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk

[ Rol van VluchtelingenWerk ]

اگر شما سوال در مورد شهروندسازی دارید، تردید نکرده و آن را از سرپرستتان (راهنمایتان) در سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk بپرسید. ما میتوانیم در رابطه با اطلاعات در زمینه وظایف شهروندی،  دوره های (کورس) مناسب شهروندسازی در اطراف خانه تان و وام از DUO کمک کنیم.

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.