آموزش و پرورش

[ Onderwijs ]

آموزش و پرورش در هلند بسیار مهم میباشد. برای خیلی از شغلها(حرفه ها) فقط اگر دیپلم خاصی داشته باشید، واجد شرایط خواهید بود. در این صفحه سیستم آموزش و پرورش هلند کوتاه توضیح داده میشود. دولت هلند میل دارد که همه یک دیپلم (صلاحیت شروع) را بگیرند. اگر شما کار ندارید و درخواست معاش بیکاری (uitkering) از دولت کنید، به شما اجبار خواهد شد تا سن 27 سالگی یک دیپلم بگیرید. و همینطور برای مهاجرین امکانات تحصیلات مختلفی وجود دارد. کودکان و نوجوانان حق انتخاب ندارند: آنها باید به مدرسه بروند، چه اجازه اقامت داشته چه نداشته باشند.

Voor vluchtelingen: onderwijs in Nederland (Nederlandse versie)

کودکان و نوجوانان تا سن 16 سالکی و بعضی وقتها تا سن 18 سالکی آموزش اجباری دارند: فقط اگر بیمار باشند احتیاج به رفتن مدرسه نیست. و از قبل میتوانید برای عروسی، تشیح جنازه یا وظایف(تعهدات) دینی، درخواست مرخصی برایشان انجام دهید.

دبستان ابتدائی

[ Basisschool ]

بچه ها از سن 4 تا 12 سال به مدرسه ابتدائی خواهند رفت. دبستان دارای هشت گروه میباشد. گروه 1 و 2 کلاس کودکستان میباشد. از گروه 3 بچه ها خواندن، نوشتن و حساب یاد خواهند گرفت. در گروه 8 باید همه بچه ها امتحان نهائی سراسری بدهند. نتیجه این امتحان نشان خواهد داد که سطح بچه برای دبیرستان چه خواهد بود. همینطور معلم هم مشاوره ای (توصیه) در این زمینه خواهد داد. این مشاوره (توصیه) هم اکثراً از طرف دبیرستان جدید برای ثبت نام قابل قبول خواهد بود.

دبیرستان

[ Voortgezet onderwijs ]

بعد از دبستان ابتدائی در هلند چهار نوع سطح آموزشی برای دبیرستان وجود دارد:

  • آموزش عملی
  • آماده سازی آموزش حرفه ای متوسطه (vmbo): با این دیپلم میتوانید به آموزش حرفه ای متوسطه (mbo) بروید.
  • آموزش عالی عمومی (havo): با این دیپلم میتوانید به مدرسه عالی حرفه ای (hbo) بروید.
  • آماده سازی آموزش علمی(vwo): با این دیپلم میتوانید به دانشگاه یا مدرسه عالی بروید.

بچه هائی که تازه وارد هلند شدند، معمولاً اول به کلاس بین المللی (schakelklas) کلاس سخاکل (ISK) برای یادگیری زبان هلندی میروند. بعد از تقریباً یک سال به دبیرستان معمولی خواهند رفت. متاسفانه همه بچه ها نمی توانند قبل از 18 سالگی به دبیرستان معمولی بروند. آنها باید اکثراً از کلاسهای پائین دبیرستان حرفه ای شروع به یادگیری کنند تا دیپلم شان را دریافت کنند.

مخارج

[ Kosten ]

بخش بزرگی از مخارج دبستان و دبیرستان را دولت هلند پرداخت خواهد کرد، ولی بعضی از وسائل دبستان/ دبیرستان و برای مثال سفر (گردش) آموزشی را باید والدین پرداخت کنند. برای افرادی که درآمد کمی دارند موسسه آموزشی طرح تخفیف داشته و حتی امکان لغو هم وجود دارد.

آموزش حرفه ای متوسطه MBO

[ Mbo ]

اگر شما قصد آموزش mbo را دارید، ولی دیپلم دبیرستان از هلند را ندارید، باید اول امتحان دولتی NT2-1 را قبول شوید. دوره آموزشی mbo ( اکثراً از طرف ROC داده میشود) حرفه ای را، به شما در عرض حداکثر چهار سال آموزش خواهند داد. اکثر آموزش mbo ترکیبی از درس و کار و کارآموزی خواهد بود. بعضی وقتها هم میتوانید آموزش mbo را با دوره شهروندی ترکیب کنید.

مدرسه عالی و دانشگاه

[ Hbo en universiteit ]

لیسانس(کارشناسی)- یا فوق لیسانس(کارشناسی ارشد) را میتوانید از مدرسه عالی یا دانشگاه بگیرید. مدرسه عالیhbo  بیشتر درباره یادگیری حرفه ای میباشد، در صورتی که دانشگاه بیشتر علمی (نظری) میباشد. اگر شما میخواهید در مدرسه عالی یا دانشگاه درس بخوانید، امور زیر برایتان مهم میباشد:

  • دیپلم هلند را ندارید؟ برای تمام رشته ها به زبان هلندی را باید امتحان دولتی NT2-II  قبول شده باشید. برای رشته ها به زبان انگلیسی را باید امتحان IELTS یا TOEFL بدهید.
  • شما باید به اندازه کافی پیشینه تحصیلی (آموزش قبلی) داشته باشید. اگر دیپلم از کشور خود دارید میتوانید از موسسه Internationale diplomawaardering  برای تشخیص ازرش استفاده کنید (IDW):  www.idw.nl . براساس این ارزشیابی  موسسه آموزشی تعیین خواهد کرد که آیا پیشینه تحصیلی تان به اندازه کافی میباشد یا شاید شما برای (بخشی ازآن) تحصیل، معافیت بگیرید. اگر شما دیپلم ندارید و یا تحصیل پیشینتان به اندازه کافی نیست، آنوقت باید امتحان وردی بدهید: امتحان ورودی 21+ .  در این زمینه از موسسه آموزشی که تحصیل خواهید کرد اطلاعات کسب کنید.
  • یک سال schakeljaar (کلاس سخاکل) یک دوره ای است که شما خودتان را برای مدرسه عالی  (hbo) یا دانشگاه آماده خواهید کرد. شما زبان هلندیتان را بهتر خواهید کرد و در رشته هائی به شما درس داده خواهد شد که برای رشته تحصیلی تان مهم میباشند. در کنار آن رشته های دیگری را هم خواهید داشت: مهارت تحصیلی، علوم رایانه و جهت یابی جامعه. یک سال در schakeljaar (سخاکل) به شما امکان عادت کردن به فرهنگ آموزش و پرورش هلند خواهد داد. از موسسه آموزشی اطلاع کسب کنید یا از UAF بپرسید که آیا شما واجد شرایط یک سال در schakeljaar (سخاکل) هستیذ یا نه.
  • دقت کنید: اگر شما روز تولد 18 سالگیتان مشغول به تحصیل نبودید، یا آن را تمام نکرده بودید، اکثراً اینطور است که وظیفه دارید امتحان شهروندی یا امتحان دولتی NT2 را داده و قبول شوید.

بودجه تحصیلی و جبران خرجهای تحصیلی

[ Studiefinanciering ]

آیا در حال تحصیل هستید یا سال تحصیلی آینده تحصیل را شروع خواهید کرد؟ اجازه اقامت مهاجرین را دارید، یا Regulier (برای کسانی که ادغام فامیل، تحصیل یا کار اینجا آمدند) نا محدود را دارید؟ و شما بین 18 تا 30 سال هستید؟ آنوقت اکثراً میتوانید جبران خرجهای تحصیلی (برای دبیرستان و mbo ) یا بودجه تحصیلی (برای mbo، hbo و دانشگاه)، از خدمات ارائه شده آموزش و پرورش (DUO) در خواست کنید. بخشی از بودجه تحصیلی پیشکش تان میباشد (بورس مکمل) و بخش دیگری از آن وام میباشد، که بعد از اتمام تحصیلتان باید آن را بازپرداخت کنید، بخشی از جبران خرجهای تحصیلی پیشکشتان میباشد. برای واجد شرایط بودن به www.duo.nl نگاه کنید.

اگر شما بیشتر از 30 سال و کمتر از 55 سال باشید میتوانید در شرایطی هم وام از DUO برای هزینه تحصیلی  یا هزینه درس و مدرسه دریافت کنید.

موسسه (بنیاد) برای داتشجویان پناهجو UAF

[ Stichting UAF ]

UAF پناهجویان را در طول تحصیل شان و برای پیدا کردن کار راهنمائی خواهد کرد. حتی اگر اجازه اقامت ندارید یا شرایط گرفتن بودجه تحصیلی را ندارید، شاید بتوانید کمک مالی برای رشته تحصیلی که میل دارید بشوید، برای مثال گرفتن هزینه تحصیل (کالج/ کلاس درس)، کلاس آموزش زبان، کتاب و هزینه سفر. UAF همینطور میتواند به شما در رابطه با انتخاب رشته و راهنمائی در زمان تحصیل و برای پیدا کردن کار کمک کند. برای آن باید خودتان را به عنوان کاندید به UAF معرفی کنید. بیشتر در زمینه پروسه انتخاب و چه کارهائی UAF انجام میدهد بخوانید.

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.