Eğitim

[ Onderwijs ]

Hollanda'da eğitim çok önemlidir. Çoğu meslekleri yalnız diploman olduğu zaman icra edebilirsin. Bu sayfada Hollanda'nın eğitim sistemi hakkında kısa bir açıklama yapılmıştır. Hollanda hükümeti herkesin bir diploma almasını (başlangıç vasıf belgesi) istemektedir. İşin olmadığı ve bir ödenek başvurusu yaptığın zaman 27 yaşına kadar bir diploma almaya zorunlu tutulabilirsin. Ayrıca mültecilere eğitim alanında farklı çözümler sunulmaktadır. Çocukların bir seçeneği yoktur: oturum statüsü ne olursa olsun çocuklar okula gitmek zorundadırlar.

Voor vluchtelingen: onderwijs in Nederland (Nederlandse versie)

Hollanda'da 16 yaşına kadar ve bazen de 18 yaşına kadar çocuklara zorunlu eğitim vardır. Yalnız hastalık durumlarında okula gitme zorunluğu yoktur. Ayrıca düğün, cenaze veya dini bir vecibe dolaysıyla da önceden izin alınabilir.

Temel eğitim okulu

[ Basisschool ]

4-12 yaşları arasındaki çocuklar temel eğitim okuluna giderler. Temel eğitim 8 gruptan (sınıftan) oluşur. 1ci ve 2ci gruplar ana okuldur. 3cü gruptan itibaren çocuklara okuma, yazma ve hesap dersleri verilir. 8ci grupta tüm öğrencilerin sınava girmeleri gerekir. Sınav neticesi öğrencinin hangi tür eğitime gidebileceği hakkında bir fikir oluşmasına yarar. Ders hocası da bu konuda bir tavsiye verir. Bu tavsiye genelde çocuk yeni bir okula gideceği zaman okul tarafından devralınır.

Orta eğitim

[ Voortgezet onderwijs ]

Hollanda'da temel eğitimden sonra 4 orta eğitim şekli vardır:

  • Pratik eğitim.
  • Orta düzey meslek eğitimine hazırlık (vmbo). Bu diplomayla Orta düzey meslek eğitime (mbo) gidebilirsin.
  • Üst düzey genel eğitim (havo). Bu diplomayla yüksek eğitime (hbo) gidebilirsin.
  • Bilimsel Eğitime Hazırlık (vwo). Bu diplomayla üniversiteye veya yüksek eğitime gidebilirsin.

Hollanda'ya yeni gelmiş olan çocuklar önce genelde Hollandaca öğrenmek için uluslararası geçiş sınıfına (ISK) giderler. Yaklaşık 1 yıl sonra ise normal orta eğitim sınıfına geçerler. Maalesef 18 yaşından küçük her çocuk normal bir okula başlayamamaktadır. Bu çocuklar diploma almak için okula genelde orta eğitimin en düşük sınıfından başlamaktadırlar.

Masraflar

[ Kosten ]

Temel ve orta eğitimlerin masrafların çoğu devlet tarafından ödenir ancak bazı okul malzemelerinin ve örneğin okul gezi paralarını anne ve babaların ödemesi gerekir. Düşük gelirliler için eğitim kuruluşları bazen ucuzluk yaparlar ve bazen de muafiyet mümkündür.

MBO

[ Mbo ]

MBO eğitimine gitmek istediğin zaman ama orta dereceli eğitim diploman yoksa önce NT2-1 devlet sınavını kazanman gerekir. MBO eğitiminde (genelde ROC okullarında verilir) en fazla 4 yıl boyunca meslek dersleri verilir. Çoğu MBO eğitimleri ders ve iş veya stajdan oluşur. MBO eğitimini bazen uyum kurslarıyla da birleştirebilirsin.

HBO ve üniversite

[ Hbo en universiteit ]

Lisans veya yüksek lisans diplomasını HBO eğitiminde veya üniversitede alabilirsin. HBO özellikle belirli bir meslek öğrenmeye yöneliktir oysa üniversite daha fazla teorik bir eğitimdir. HBO veya üniversite eğitimine gideceğin zaman şu konular önemlidir:

  • Bir Hollanda diploman yok mu? Hollandaca eğitimler için NT2-II devlet sınavını kazanmış olman gerekir. İngilizce eğitimler için IELTS- veya TOEFL sınavını kazanmış olman gerekir.
  • Yeterli ön eğitimin olması gerekir. Geldiğin ülkede bir diploma almış isen Uluslararası Diploma Denkliği (IDW) kuruluşuna başvurup diplomanı denkletebilirsin. www.idw.nl. Bu denkliğe dayalı olarak eğitim kuruluşu ön eğitiminin yeterli olup olmadığını ve hatta bazı derslerden (ders bölümlerinden) muafiyet alıp alamayacağına karar verebilir. Diploman yoksa ve/veya ön eğitimin yeterli değilse kabul sınavına girmen gerekir. Buna 21+ kabul sınavı denir. Eğitim görmek istediğin kuruluştan bu konuda bilgi alabilirsin.
  • Geçiş yılı yüksek eğitime veya üniversiteye gitmeye hazırlık gördüğün bir yılıdır.
  • Bu yılda Hollandaca dil becerilerini iyileştirirsin ve görmek istediğin eğitimde önemli olan dersler verilir. Ayrıca eğitim becerileri, bilişim ve topluma yönelim gibi diğer dersler de verilir. Geçiş yılında Hollanda eğitim kültürüne de alışma fırsatın olur. Gitmek istediğin eğitim kuruluşundan veya UAF'ten geçiş yılına gidip gidemeyeceğini öğren.
  • Dikkat: 18ci yaş gününde bir eğitime görmüyorduysan veya bu eğitimi bitirmemiş isen genelde uyum sınavını veya NT2 devlet sınavını kazanman zorunludur.

Eğitim finansmanı ve eğitim masraflarının karşılanması

[ Studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten ]

Bir eğitim mi görüyorsun veya önümüzdeki yıl yeni bir eğitime mi başlayacaksın? İltica bazında oturma iznin veya normal süresiz oturma izinin var mı? 18-30 yaş grubunda mısın? O halde genelde eğitim masraflarının karşılanması (orta dereceli eğitim ve orta dereceli meslek eğitimi) için Eğitim Yürütme Ajansına (DUO) başvurabilirsin. Eğitim finansmanı kısmen bir bağıştır (ek burs) ve kısmen de eğitimin sona erdikten sonra geri ödemen gereken bir kredidir, eğitim masraflarının karşılanması da kısmen bir burstur. Eğitim finansmanın veya eğitim masraflarının karşılanmasının sana da geçerli olup olmadığını öğrenmek için bak: www.duo.nl.

30-55 yaş grubundaysan da bazı koşullarda öğrenim ücretleri veya okul parasının karşılanması için DUO'dan borç alabilirsin.

Mülteci Öğrenciler Vakfı (UAF)

[ Stichting UAF ]

UAF mültecilere eğitim görmede ve iş bulmada rehberlik yapan bir vakıftır. Oturma iznin yoksa veya eğitim finansmanı alamıyorsan belki görmek istediğin eğitim için örneğin ders ve okul parası, kitap ve yol masraflarının karşılanmaları konularında maddi destek alabilirsin. UAF aynı zamanda bir eğitim seçeneği yapmanda, eğitim sırasında ve daha sonra iş bulma konularında sana rehberlik yapabilir. Bunun için önce UAF'e müşteri olarak kayıt olman gerekir. Seçim prosedürü ve UAF'in ne yaptığı konusunda daha fazla bilgi almak için burayı oku.

Daha fazla bilgiler

[ Meer informatie ]

Diploma Denkliği Bilgi Merkezi - IDW

Diplomanı denkletmek istediğin zaman Diploma Denkliği bilgi merkezi (IDW) başvurabilirsin.

MBO-masası (Üniversite İltica Fonu) – UAF

UAF mültecilere eğitim ve iş bulma konularında destek verir.

Kiesmbo.nl - Eğitim, Kültür ve Bilimler Bakanlığı

KiesMBO.nl gelecek mbo öğrencilerine kendilerine uygun bir eğitim bulmalarında yardımcı olur.

Stagemarkt.nl – Mesleki Eğitim ve İşletme İşbirliği Vakfı (SBB)

Stagemarkt.nl yakın çevrede hangi şirketlerde bir staj veya öğrenme işi olduğunu gösterir.

Eğitim Yürütme Ajansı - DUO

Bu web sitesinde eğitim finansmanı hakkında bilgiler bulabilirsin.

Study in Holland - Nuffic

Orta dereceli meslek eğitimi veya yüksek eğitim arayan mülteciler tüm bilgileri bir tek yerden, Mülteci öğrenciler kılavuzundan, alabilirler.

Studiekeuze 123 (Eğitim seçeneği 123) – Eğitim, Kültür ve Bilimler Bakanlığı

Studiekeuze 123 Hollanda yüksek eğitimi hakkında güvenli ve tarafsız bilgi veren resmi bir web sitesidir.

Incluusion - Utrecht Üniversitesi

Akademik özgeçmişi olan ve iyi İngilizce bilen mülteciler ve sığınmacılar Incluusion aracılığıyla Utrecht Üniversitesi tarafından sunulan normal lisans programlarından ücretsiz ders alabilirler.

Wurth-while-Wageningen Üniversitesi - WUR

WURth-while oturma iznini bekleyen veya geçici oturma izni olan mültecilere üniversitede kurslara katılım imkanı sunmaktadır.

İrtibat ve tavsiye

[Contact]

Şahsi tavsiyeye veya yönlendirilmeye ihtiyacın varsa kaldığın kampta veya belediyede bulunan Mültecilere Yardım Kuruluşunun şubesiyle irtibat kurabilirsin. Aşağıda kaldığın yerin ismini veya posta kodunu yaz.

Spreekuur means consulting hours. Sometimes it says Juridisch spreekuur. These consulting hours are meant for matters around your residence status or family reunification.

If the Dutch Council for Refugees is not active in your municipality, the contact details of the regional head office are shown above. In that case, please contact your municipality or the organisation in your municipality that provides guidance to refugees.