Terugkeren naar Algerije

برگشت بهالجزایر

[ Terugkeer naar Algerije ]

آیا به فکر بازگشت به کشورت هستی؟ شورای کمک رسانی به پناهندگان می تواند در این امر به تو کمک کند تا بتوانید انتخاب خوبی در مورد آینده خودت داشته باشی.

سازمان های مختلف در هلند برای بازگشت کمک می کنند. سازمان کمک رسانی به پناهندگان " VluchtelingenWerk  "هیچ پایگاه ارتباطی در الجزایر ندارد.  شاید امکان بازگشت از طریق سازمان دیگری موجود باشد. سازمان کمک رسانی به پناهندگان " VluchtelingenWerk "می تواند ارتباط شما را با چنین سازمانی برقرار کند. شما خودتان انتخاب می کنید که کدام سازمان بهترین وجه متناسب با وضعیت شما دارد.

برای الجزایری های که می خواهند برگردند حمایت مالی  فوق العاده ای از طریق طرح- رِآن " REAN-regeling "  (بازگشت و کمک به مهاجرت از هلند ). از رِآن می توانید مشاوره ، بلیط هواپیما و کمک برای دریافت اسناد مسافرتی دریافت کنید. IOM (سازمان بین المللی مهاجرت) مسئول اجرای برنامه رِآن " REAN-programma " است. سازمان های دیگری که به بازگشت کمک می کنند نیز می توانند برای شما درخواست این طرح فوق العاده را انجام بدهند. برای واجد شرایط بودن در این طرح ، باید تعدادی از شرایط را داشته باشید. از سرپرست خود بپرسید که آیا واجد شرایط دریافت این هزینه هستید یا خیر.

کدام سازمان ها برای بازگشت کمک می کنند؟

[ Welke organisaties kunnen je helpen bij terugkeer? ]
  • سازمان کمک رسانی به پناهندگان هلند  " VluchtelingenWerk Nederland "از طریق پروژه     با سر بلندی ۲   " Met Opgeheven Hoofd 2 "با شما در مورد امکان بازگشت و  جایگزینی مجدد در کشور خودتان با شما وارد گفتگو می شود. ما خودمان هدایتی در زمینه بازگشت  به الجزایر ارائه نمی دهیم ، اما می توانیم شما را با سازمان دیگری در تماس قرار دهیم.
  • IOM ، سازمان بین المللی مهاجرت ، می تواند به شما، پس از بازگشت ، کمک کند تا خانه و زندگی تان را دوباره سر و سامان ببخشید. برای الجزایری های که می خواهند برگردند حمایت مالی  فوق العاده ای از طریق طرح- رآن  " REAN-regeling " (بازگشت و کمک به مهاجرت از هلند ). از رآن " REAN " می توانید مشاوره ، بلیط هواپیما و کمک برای دریافت اسناد مسافرتی دریافت کنید. همه چیز با همکاری دفتر IOM در کشور شما ست.
  • بنیاد کار نیک  " Goedwerk Foundation" برای بازگشت راه حل هایی ارائه می کند مناسب بر وضعیت شخصی شما . کارشناسان ، مراقبان و مربیان بنیاد کار نیک  " Goedwerk Foundation" به زبان های انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیایی ، عربی ، آمامری ،تیگرینیایی  ، فارسی ، پشتو یا دری با شما صحبت می کنند. آنها همراه شما بازگشت را با دقت و نظم فراهم می سازند، به عنوان مثال برای تهیه اسناد ، رفتن به سفارتخانه ، کمک پزشکی ، تماس با اعضای خانواده ، تهیه برنامه ای جهت سرمایه گذاری مبلغ ادغام مجدد. هدایت در طول سفر به کشور نیز امکان پذیر است. بنیاد کار نیک " Goedwerk Foundation" تجربه زیادی در بازگشت به الجزایر دارد و دارای شبکه گسترده ای از بازگشتی ها و افراد رابط می باشد.

کدام شرکای همکاری در کشور شما وجود دارند؟

[ Welke organisaties zijn er in jouw land van herkomst? ]

اداره کمک رسانی به پناهندگان شریک سازمانی ندارد در الجزایر. گاهی اوقات سازمانهای دیگر یک سازمان شریک در آنجا دارند که می تواند شما را در هنگام بازگشت راهنمایی کند. برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفا با این سازمان ها تماس بگیرید یا از مشاور خود دراداره کمک رسانی به پناهندگان هلند سوال کنید.

تماس و مشاوره (توصیه)

[Contact]

اگر شما احتیاج به مشاوره و هدایت شخصی دارید، میتوانید با سازمان کمک به پناهندگان در کمپ اقامتتان یا شهرداری آن شهری که در آن زندگی میکنید،  تماس بگیرید. در این زیر نام شهری را که در آن زندگی میکنید یا کد پستی محل اقامتتان را تایپ (بنویسید) کنید.

Spreekuur به معنی ساعت مشاوره میباشد. بعضی وقتها نوشته شده Juridisch spreekuur . این زمان مشاوره برای مسائلی در مورد اجازه اقامت و پیوستن خانواده میباشد. اگر سازمان کمک به پناهندگان در شهر شما فعال نباشد، در این بالا آدرس تماس با دفتر مرکزی منطقه ای ذکر خواهد شد. در آن صورت با شهرداری تان یا سازمانی که در شهر شما، پناهندگان را کمک و همراهی میکند تماس بگیرید.