Terugkeren naar Algerije

برگشت به الجزایر

[ Terugkeer naar Algerije ]

آیا به فکر پس برگشتن  به وطن خود هستی؟ دفتر کمک پناهندگان می تواند در این ارتباط  به تو کمک کند تا بتوانید انتخاب خوبی در مورد آینده خودت کنی.

سازمان های مختلف در هالند برای بازگشت کمک می کنند. اداره کمک پناهندگان " VluchtelingenWerk" هیچ پایگاه ارتباطی در الجزایر ندارد.  شاید امکان بازگشت از طریق سازمان دیگری موجود باشد. اداره کمک پناهندگان می تواند ارتباط شما را با چنین سازمانی برقرار کند. شما خودتان انتخاب می کنید که کدام سازمان برای وضعیت شما مناسبت دارد.

برای الجزایری های که می خواهند برگردند حمایت مالی  فوق العاده ای از طریق طرح- رِآن  " REAN-regeling "  (بازگشت و کمک به مهاجرت از هالند ). از رِآن می توانید مشوره ، تیکت طیاره و کمک برای دریافت اسناد مسافرتی دریافت کنید. IOM (سازمان بین المللی مهاجرت) مسئول اجرای برنامه رِآن " REAN-programma "  است. سازمان های دیگری که به بازگشت کمک می کنند نیز می توانند برای شما تقاضای این طرح فوق العاده را انجام بدهند. برای واجد شرایط بودن در این طرح ، باید تعدادی از شرایط را داشته باشید. از سرپرست خود پرسان کنید که آیا واجد شرایط دریافت این هزینه هستید یا خیر.

کدام سازمان ها برای بازگشت کمک می کنند؟

[ Welke organisaties kunnen je helpen bij terugkeer? ]
  • اداره کمک پناهندگان هالند " VluchtelingenWerk Nederland " از طریق پروژه     با سر بلندی  با شما در مورد امکان بازگشت و  همسو شدن مجدد در کشور خودتان با شما وارد گفتگو می شود. ما خودمان هدایتی در زمینه بازگشت  به الجزایر ارائه نمی دهیم ، اما می توانیم شما را با سازمان دیگری در ارتباط قرار دهیم.
  • IOM ، سازمان بین المللی مهاجرت ، می تواند به شما، پس از بازگشت ، کمک کند تا خانه و زندگی تان را دوباره سر و سامان ببخشید. برای الجزایری های که می خواهند برگردند حمایت مالی  فوق العاده ای از طریق طرح- رِآن" REAN-regeling "  (بازگشت و کمک به مهاجرت از هالند ). از رِآن  " REAN " می توانید مشوره ، تیکت طیاره و کمک برای دریافت اسناد مسافرتی دریافت کنید.  همه چیز با همکاری دفتر IOM در کشور شما ست.
  • بنیاد کار نیک  " Goedwerk "  برای بازگشت راه حل هایی ارائه می کند مناسب بر وضعیت شخصی شما . کارشناسان ، مراقبان و مربیان بنیاد کار نیک  " Goedwerk " به لسان  های انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیایی ، عربی ، آمامری ، تیگرینیایی  ، فارسی ، پشتو یا دری با شما گپ می زنند. آنها همراه شما بازگشت را با دقت و نظم فراهم می سازند، به عنوان مثال برای تهیه اسناد ، رفتن به سفارتخانه ، کمک صحی، تماس با اعضای فامیل، تهیه برنامه ای جهت سرمایه گذاری مبلغ ادغام مجدد. هدایت در طول سفر به کشور هم امکان پذیر می باشد. بنیاد کار نیک " Goedwerk "  تجربه زیادی در بازگشت به الجزایر دارد و دارای شبکه گسترده ای از بازگشتی ها و افراد رابط می باشد.

کدام شرکای همکاری در وطن تو وجود دارند؟

[ Welke organisaties zijn er in jouw land van herkomst? ]

اداره کمک  پناهندگان شریک سازمانی ندارد در الجزایر. گاهی اوقات سازمانهای دیگر یک سازمان شریک در آنجا دارند که می تواند شما را در زمان بازگشت هدایت کند. برای کسب معلومات  بیشتر ، لطفا با این سازمان ها تماس بگیرید یا از مشاور خود دراداره کمک پناهندگان هالند سوال کنید.

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.