Vrijwilliger en vluchteling in gesprek

Terugkeer naar Armenië

[ Terugkeer naar Armenië ]

De Nederlandse overheid heeft besloten dat je Nederland binnen korte tijd moet verlaten. Als je erover nadenkt om terug te keren naar jouw land van herkomst dan kan VluchtelingenWerk hierover met je meedenken. Door je mogelijkheden te onderzoeken, kun je een goede beslissing nemen over je toekomst.

De Nederlandse overheid stelt geld beschikbaar voor mensen die zelfstandig terugkeren. Verschillende organisaties kunnen deze vergoeding voor je aanvragen. Het wordt voor een deel uitgekeerd in de vorm van goederen of diensten (in natura). Je kunt bijvoorbeeld bij sommige organisaties een korte training volgen om een bepaald vak te leren, bij andere organisaties begeleiding krijgen bij het uitwerken van een toekomstplan en bij weer anderen gereedschap krijgen voor je eigen bedrijf. De financiële waarde van de ondersteuning in goederen of diensten is bij elke organisatie gelijk. Je kunt je maar bij één organisatie tegelijk aanmelden. Dit wordt door de overheid gecontroleerd.

Naast deze hulp is er extra ondersteuning in geld vanuit de REAN-regeling (Return and Emigration Assistance from the Netherlands). Vanuit REAN kun je counseling, een vliegticket en hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten krijgen. IOM (International Organization for Migration) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het REAN programma. Ook andere organisaties die helpen bij terugkeer kunnen deze extra ondersteuning voor je aanvragen. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Vraag aan je begeleider of je voor deze ondersteuning in aanmerking komt.

Welke vergoedingen zijn er?

[ Welke vergoedingen zijn er? ]

De vergoedingen voor terugkeer naar Armenië zijn:

 • € 1800 voor een volwassene, waarvan maximaal € 300 euro contant geld.
 • € 2800 voor een meereizend kind of een alleenstaande minderjarige vreemdeling, waarvan maximaal € 300 euro contant geld.

Naast deze ondersteuning kan VluchtelingenWerk of de andere organisatie van je keuze je helpen de extra REAN-voorzieningen aan te vragen. IOM is de organisatie die de REAN-regeling in opdracht van de overheid uitvoert. Je kunt vanuit deze regeling bijvoorbeeld een vliegticket en extra contant geld (€ 200 voor een volwassene, € 40 voor een meereizend kind) krijgen.

Welke organisaties helpen bij terugkeer?

[ Welke organisaties helpen bij terugkeer? ]
 • VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt je vanuit het project Met Opgeheven Hoofd 2 bij het nadenken over je toekomstmogelijkheden. Als je overweegt om terug te keren naar je land van herkomst, dan kan VluchtelingenWerk je begeleiden bij de voorbereidingen. Als jij dat wilt, kunnen wij je in contact brengen met een partnerorganisatie in jouw land. Deze organisatie heeft daar een netwerk en kennis van de politieke en economische situatie. Eerst bespreken wij samen met jou de mogelijkheden voor bijvoorbeeld werk, een eigen onderneming, opnieuw contact leggen met familie, opleiding, medische zorg of huisvesting. Na terugkeer word je opgevangen door de partner in jouw land van herkomst die je begeleidt bij je re-integratie en het investeren van het beschikbare budget.
 • IOM , Internationale Organisatie voor Migratie, kan je helpen om na je terugkeer het leven thuis weer op te pakken. Via IOM kan je na terugkeer bijvoorbeeld investeren in huisvesting, een opleiding of een bedrijf. Je ontvangt hiervoor geen cash geld, maar besteedt de in natura-regeling in samenwerking met het IOM-kantoor in jouw land van herkomst.
 • Stichting WereldWijd ondersteunt deelnemers met het starten van een eigen bedrijf. Mensen die deelnemen aan het project WereldTools krijgen een kist met materialen, gereedschappen en machines om in het land van herkomst zo spoedig mogelijk na terugkeer weer te kunnen werken. WereldWijd en IOM werken samen om dit goed voor je te regelen zodat je in jouw land een goede start kunt maken.
 • Solid Road biedt ondersteuning bij terugkeer naar Armenië door persoonlijke coaching en begeleiding in Nederland en maakt samen met jou een plan hoe jij je re-integratiebudget kunt besteden. Solid Road biedt daarnaast begeleiding op Schiphol op de dag van vertrek en in het land van herkomst door onze partnerorganisatie in Armenië die je helpt een nieuw bestaan op te bouwen. Ook kun je gratis vaktrainingen volgen in Nederland zodat je een vak kunt leren om zo in je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien na terugkeer. Specifiek voor Armeense gezinnen heeft Solid Road het project The Green Way, dat extra ondersteuning biedt in Armenië door middel van gratis huisvesting voor een jaar, een beroepsopleiding en bijles voor de kinderen.
 • Stichting ROS heeft onder meer het project Vice Versa 5.0. Vanuit dit project kun je ondersteuning krijgen bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, gericht op jouw persoonlijke situatie. Samen met een terugkeercoach uit je eigen land bereid je je terugkeer voor, maak je een toekomstplan en kijk je hoe je de re-integratie bijdrage wilt besteden. Je kunt een opleiding of cursus volgen zodat je aan het werk kunt na terugkeer. Na je terugkeer word je begeleid door een partner in je land van herkomst.
 • Goedwerk Foundation biedt voor terugkeer oplossingen gericht op jouw persoonlijke situatie. De ervaringsdeskundigen, hulpverleners en trainers van Goedwerk Foundation staan jou te woord in het Engels, Frans, Spaans, Arabisch, Amhaars, Tigrinya, Farsi, Pashtu of Dari. Samen met jou bereiden zij de terugkeer zorgvuldig voor en ondersteunen bijvoorbeeld bij het verkrijgen van documenten, ambassadebezoek, medische hulp, contact met familieleden, het maken van een plan om het herintegratiebedrag te investeren en eventueel bij de vlucht. Goedwerk Foundation maakt gebruik van partnerorganisaties (via het netwerk van VluchtelingenWerk) in verschillende landen van herkomst en een eigen netwerk van terugkeerders.

Welke samenwerkingspartners zijn er in jouw land van herkomst?

[ Welke samenwerkingspartners zijn er in jouw land van herkomst? ]

Partnerorganisaties in jouw land van herkomst kunnen je informatie geven over de situatie in jouw land en je ondersteunen en begeleiden wanneer je terugkeert.

 • Caritas Armenië. VluchtelingenWerk werkt in Armenië samen met Caritas Armenië. Caritas begeleidt teruggekeerde Armeniërs (zowel individuen als gezinnen) bij het opzetten van een nieuw bestaan. Caritas heeft veel ervaring met het ondersteunen van Armeense terugkeerders uit West-Europa. Zij kan terugkeerders opvangen op het vliegveld, hen helpen in de zoektocht naar (tijdelijke) woonruimte en hen ondersteunen bij het opzetten van een klein bedrijf of het vinden van werk. Ook helpt zij bij het vinden van een geschikte opleiding of onderwijs, nuttige contacten en netwerken en verwijst zij waar nodig cliënten door naar gezondheidsinstellingen. VluchtelingenWerk houdt tot een jaar na terugkeer contact met de partnerorganisatie om te horen hoe het met je gaat.
 • Als je voor ondersteuning door IOM hebt gekozen, helpen collega’s van het IOM-kantoor in Yerevan je met het besteden van het in natura-budget. Je kunt dit bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld huur, opleiding, training, inkopen voor een bedrijf, etc.
 • Ook de andere organisaties werken vaak samen met een lokale partner in jouw land van herkomst. Welke dit is en wat de partner voor jou kan betekenen kan verschillen.

Contact en advies

[Contact]

Als je persoonlijk advies of begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met VluchtelingenWerk in jouw opvanglocatie of gemeente. Typ hieronder de plaatsnaam of postcode waar je verblijft.

Tijdens een Spreekuur kun je bij ons terecht met je vragen. Als hierboven 'Juridisch spreekuur' staat, is dat spreekuur bedoeld voor zaken rond je verblijfsstatus of gezinshereniging.

Als VluchtelingenWerk niet actief is in jouw gemeente, worden hierboven de contactgegevens van het regionale hoofdkantoor getoond. Neem dan contact op met jouw gemeente of de organisatie die in jouw gemeente vluchtelingen begeleidt.